1 2 3 4 5

🚫 نه به قرآن سوزی 📖 / اله مرادمحمدی

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۲_۲۱-۲۳-۰۶

🚫 نه به قرآن سوزی  📖

چندروزپیش بادیدن صحنه آتش زدن قران توسط فردی بنام هه لمت   گوران  سخت متاثرشدم واین عمل راازدوحالت خارج نمیدانم .

اولا این کارتحت تاثیرشدید تفکرات ناسیونالیستی وازروی احساسات بوده که دراینصورت برای این شخص ازخداوند متعال طلب عفو وبخشش مینمایم .

درحالت دوم امکان دارد که تفکری خاص پشت این جریان خودرامخفی نموده وبااستفاده از احساسات مردم شریف ومتدین کرد درقبح حمله دولت اسلامی ترکیه به عفرین بخواهندسوء استفاده نموده وملت کردرابه عنوان ملتی بی دین وضدارزشهای اسلامی معرفی کنند ودراصل هدف اصلی خودراکه اسلام ستیزی است پیش ببرند.

همه مابراین مطلب واقفیم که

اسلام به خودنداردعیبی

هرعیبی هست ازمسلمانی ماست

حاکمان اسلامی هم مانندیک میلیاردواندی مسلمان بوده ومانندهرانسانی ممکن الخطا میباشند..اعمال ورفتارآنها عین اسلام نیست ونمیتوان عملکرد ظالمانه آنها رابه پای اسلام نوشت .اسلام به صراحت میفرماید لاتظلم ..نه ظالم باش ونه ظلم راقبول کن .

درذیل لازم میدانم برای این دسته افرادمعاندو بی خبرازاسلام مطالبی راازسیره نبوی بیاورم که درآن شخص رسول الله درمقام فرماندهی کل قوا هنگام جنگهامنشوری را اعلام فرموده اند که درآن ازتعرض به افراد ضعیف وبی گناه وحتی حیوانات وجمادات به شدت نهی شده است وپس از۱۴۰۰ سال غربیان مدافع حقوق بشر وفعالان زیست محیطی رابه تحسین وا داشته است

طبق  آموره های قرآنی ظلم وستم تحت هرنام وهرفکروازسوی هرکسی به شدت محکوم و قرارگرفتن ومبارزه باظالم ودفاع ازمظلوم وظیفه هرانسان مسلمانی است.

تمام دستورات اسلام که درقرآن به تفصیل آمده وآورنده این پیام آسمانی پیامبرمهربانی محمدص درقول وعمل کاملا به تشریح آن پرداخته وهدف ازارسال رسل وپیامبران الهی را بندگی خدا و رهایی انسانها ازقید وبند بندگی انسانهای دیگرمینامد.ولاغیر.

درسنت وسیره نبوی حتی درجنگهاحفظ عزت وکرامت انسانی انسانهاشعار اسلام بوده که ذیلا به نمونه ای ازآنها اشاره میکنم .

درهرجنگی پیامبرمسلمانان رابه رعابت حقوق ذیل امرفرموده وتخلف ازآن را حرام وجرمی نابخشودنی اعلام فرموده است

@bangavaz90

🔰از جمله آموزه های اسلام و اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ:

 

✅ لا تقتلوا إمرأة  «زنی را نکشید».

 

✅ لا تقطعوا شجرة « درختی را قطع نکنید».

 

✅ لا تقتلوا صبيا «کودکی را نکشید».

 

✅ لا تقتلوا مريضا «بیماری را نکشید».

 

✅ لا تقتلوا وليدا «نوزادی را نکشید».

 

✅ لا تقتلوا راهبا « راهبی را نکشید ».

 

✅ لا تقتلوا شيخا فانيا « شخص پیری را نکشید».

 

✅ لا تهدموا معبدا أو صومعة « معبد یا کلیسایی را ویران نکنید».

 

✅ لا تجهزوا على جريح « بر شخص زخمی سخت نگیرید ».

 

✅ لا تسرفوا في القتل « در کشتن زیاده روی نکنید».

 

✅ لا تمثلوا بالجثث وأدفنوا القتلى «جنازه مردگان را مثله نکنید و کشته شدگان را دفن کنید».

 

✅ لاتهدموا بناءً ولا تخربوا عامراً

« ساختمانی را ویران نکنید و جای آبادی را خراب نکنید».

 

✅ لا تذبحوا بعيرا ولا بقرة ولا شاة إلا للأكل « شتر ، گاو و گوسفندی را جز برای خوردن ذبح نکنید».

 

✅  لا تؤذوا الأسير وأحسنوا إليه « اسیر را آزار ندهید و به او نیکی نمایید».

 

✅ لا تغدروا « خیانت نکنید ».

 

✅ لا تنقضوا العهد وأوفوا به « پیمان را نقض نکنید و بدان وفا کنید».

 

✅ لا تجبروا أحدا على الإسلام « کسی را بر اسلام آوردن مجبور نسازید».

 

✅ لا تأخذوا الوالد بذنب و جريرة ولده

« پدر را به گناه و جرم فرزند نگیرید ».

 

✅ لا تهتكوا حرمة ولا تكشفوا عورة

« هتک حرمتی نکنید و عورتی را آشکار نسازید »

 

✅ لا تَغُلُوا ولا تستأثروا « کسی را به غل و زنجیرنکشید..

اینها نمونه های کوچکی از رافت اسلامی حتی درمقابل دشمنان  است .امامتاسفانه امروزه

  دشمنان اسلام چنان ناجوانمردانه چهره ای زشت وخشن  ازاسلام ارائه نموده اند که حتی مامسلمانان نیزگاهی وقتها درحیرت وتعجب وامانده و سرگردانیم.

هرجاقتل وتجاوزوانفجاری روی میدهد فورا شبکه های خبرپراکنی استعماری دربوق وکرنا دمیده واین وحشی بازی وارهابی گری راعین اسلام نامیده و مسلمانان راباآن سرزنش میکنند و میگویند دین شما مسلمانان جز مرگ ونابودی وکشت وکشتاردست آوردی برای بشریت نداشته وتنها منطق شما درخون ریختن وقتل وغارت و تجاوزبه زنان وکودکان و…خلاصه شده  است.

به هوش باشیم ملت کردازامت اسلامی جدا نیست ودرطول تاریخ کردوکردستان هرچه نهضت وقیام آزادیخواهانه درکردستان روی داده نشات گرفته ازتعالیم انسان ساز وظلم ستیزاسلام بوده است مگرنه اینکه شیخ محمود نه مر شیخ سعیدپیران ،قاضی محمد وملامصطفی و….پرورش یافته تکایا ومساجدکردستان بوده وازتعالیم همین قرآنی که امروزبا وقاحت کامل توسط یک کردبه آتش کشیده میشود تربیت شده اند.درپایان توجه شمارابه فرموده ای ازپیامبر مهربانی جلب میکنم  .که میفرماید

کشته شدن در راه ملیت وپرچم  مذموم است

✍️ عنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِي

 [Forwarded from بانگه واز (دعوت)]

ِّ قَالَ :🔻

دنباله مطلب ازصفحه قبل🔺

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

 

🔰المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: ۱۸۵۰ _ المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم: ۴/۱۸۵ _ المصدر : صحيح الن

درپابان این حدیث پیامبرگرامی را رای العین خودقرارداده وبه عنوان یک مسلمان تکلیف خودرا درقبال قرآن روشن نماییم

@bangavaz90

حضرت رسول(ص): میفرماید

«القرآن حجةٌ لکَ اَو علیکَ»:

از این دو حالت گریزی نیست:قرآن یا مدافع تو خواهد شد و یا شاکی و دشمنت!

(مسلم،۲۲۳ و ترمذی،۳۵۱۷)

گاه تصور می کنیم که اگر به قرآن کاری نداشته باشیم،او نیز کاری با ما نخواهد داشت!اما چنین نیست؛بلکه بسته به نوع رفتار ما با قرآن،یا عامل نجات ما خواهد شد و یا عامل سرافکندگی و تیره روزی ما!

این قرآن هم یاد است و هم یادگار

به نازش می دار تا وقت دیدار!

اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علینا!

درپایان ازخداوندمنان خواستارم به همه مافهم صحیح ازقرآن عنایت فرمایدودردنیا وآخرت ماراباقرآن قرین ومحشورفرماید.

۹۶/۱۱/۲۰ پاوه

 اله مرادمحمدی فعال عرصه ی قرآنی

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

یک دیدگاه

  1. علیرضا عزیزی

    بنام خدا و با سلام خدمت کاک اله مراد . خدا از شما راضی باشد هر چه از اسلام واقعی که لازم باشه فرمایش نمودید انسانهایی که اعمالی این نظیر را مرتکب می شوند از پوچ بودن تکمیل شدند و با این وصف انسانهای پوچ هم این حرکات را تایید می نمایند در حالیکه اگر انسان از ماهیت خلقت و پیچیدگی سیستم بدن خود کوچکترین درکی را داشته باشد حتی جرات کوچکترین بی امری از خالق خود را نخواهد داشت چه برسد به اعمالی به این قباحت . به هر حال اینها انسانهایی هستند که خداوند بر قلب هایشان قفل بسته تا همچنان در گمراهی بسر ببرند . در نهایت از همه عزیزان بخصوص جوانان خواهشمندم که از احساسات دوری بگیرند و دنبال اسلام واقعی باشند و اسلام را ببینند نه مسلمان نماها را .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.