1 2 3 4 5

درفراق یار( میرزا سعداللە هجیجی)+تصاویر

5

“اناللە و انا الیە راجعون”

درفراق یار( میرزا سعداللە هجیجی)

ده نگی نوریاو:امروز ساعت ۱۳ بعد از ظهر یکشنبە، تاریخ ۹٦/۱۰/۲٤ مراسم فاتحە خوانی مرحوم “میرزا سعداللە خدیری هجیجی” بە طرز باشکوهی در مسجد شهدای پاوە برگزار گردید.

در این مراسم علاوە بر مردم متدین شهرستان پاوە، موسسەهای ادبی، فرهنگی و هنری پاوە حضور داشتند.

مراسم با قرائت آیاتی چند از کلام زیبای آسمانی توسط جوان شایستە آقای “سهیل شفیعی” آغاز شد و جانی تازە گرفت.

در اولین فرصت جناب “ماموستا حاج قادر قادری” امام جمعەی محبوب و ارزشمند شهرستان پاوە در مراسم حضور یافتند. ایشان پس از ایراد سخنانی کوتاە و مهم در خصوص تسلیت بە بازماندگان خاطر نشان کردند کە میرزا سعداللە نە تنها از آن مردم هجیج بلکە تعلق بە پاوە و کل اورامانات دارد و ما هم خویش را صاحبان این مراسم می دانیم، چرا کە میرزا دارای جایگاهی بس رفیع و بلند است. ایشان ضمن لزوم حفظ حرمت شاعران و ادیبان از مردم هجیج بدلیل تعهد و وفاداریشان نسبت بە میرزای هجیجی تشکر و قدردانی کردند و این صفت خوب را مایەی خوشحالی و مباهات مردم هجیج دانستند.

3 - Copy

جناب ماموستا ملا “مومن نوری” کە مجری برنامە بودند برجستگی های زندگی ادبی و هنری و آثار دستی وی را در معرض قضاوت حاضرین جلسە قرار دادند و تاکید کردند کە میرزا سعداللە علاوە بر  شاعر و ادیب دارای هوش و ذکاوتی بسیار و هنرمندی حاذق در زمینەی آثار هنری فراوانی بودە است.

آیتم بعدی برنامە بە سخنرانی آقای “عرفان زمردی” اختصاص داشت. ایشان پس از‌ قرائت آیاتی چند از قرآن کریم ترجمەی آیات را با بیانی شیوا و زیبا بە زبان کردی برای عموم خواندند و  سپس تدین و بهداشت را از فرهنگ های بارز مناطق کرد نشین و بویژە اهالی محترم  هجیج بر شمردند.

برنامەی بعدی مراسم بە سخنان آقای “ابراهیم شمس” مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان  اختصاص داشت. ایشان ضمن عرض تسلیت بە عموم  مردم، بازماندگان و فرهنگ دوستان، زندگی میرزا را از هنگام تولد تا فوت ایشان برای عموم قرائت کردند و رنج و مشقات حیات وی را نمایان نمودند.

 

پس از آن آقای “محمد رشید امینی” شاعر و ادیب دیارمان نکات برجستەی دیگری را از‌ زندگی میرزا بیان فرمودند و خاطر نشان کردند کە پیشرفت ادبیات “گوران” در سایەی زحمات و تلاش چنین افرادی است و بر خلاف نظر و ایدەی برخی ها میرزا هم در سرودن اشعارش در قالب‌ عروض تبحر داشتە است.

بخش دیگری از مراسم عرض تسلیت توسط “داود غفاری” نمایندەی “موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد” بود. ایشان درگذشت این ادیب و شاعر را بە عموم مردم و بویژە ادب‌ دوستان دیارمان تسلیت گفتند و نگرانی خویش و فرهنگ دوستان را از‌ فقدان چنین شاعران و ادیبانی اعلام نمودند.

در پایان آقای “فیروز فرجی” از‌ بستگان نزدیک میرزا سعداللە از طرف اهالی محترم هجیج با متن ادبی بسیار زیبا از‌ زحمات و حضور آحاد مردم و همەی اقشار جامعە جهت برگزاری مراسم و الطاف و محبت  آنان در روزهای حیات میرزا تشکر و قدردانی کردند و در نهایت با قرائت اشعاری دلنشین از میرزا مجلس را وجد آورد.

مراسم با ختم قرآن پایان یافت و شاعر بزرگ دیارمان میرزا سعداللە هجیجی بە دیار باقی شتافت ولی بدون شک دیوان اشعار مرحوم و اعمال نیک و سخنان نغزش برای همیشە در دل منصفان تاریخ حک خواهند شد و برای همیشە جاوید و ماندگار خواهند ماند.

روحش شاد و یادش گرامی

 

۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۳۲۱۳۹ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۳۲۲۰۹ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۳۵۳۱۳ MVI_0447[19-24-55] ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۰۴۵۳ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۰۴۵۶ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۰۵۰۲ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۰۵۰۴ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۰۵۳۵ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۰۶۱۵33 ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۱۱۵۵ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۱۳۳۱ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۱۷۱۱ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۱۷۲۲ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۱۷۳۹ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۲۶۴۶ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۲۸۱۹ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۲۸۲۸ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۲۸۳۸ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۴۰۱۹ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۴۱۲۵ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۴۱۳۹ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۴۱۵۱MVI_0455[17-22-49] ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۵۰۳۷ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۵۰۵۷ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۴۵۱۱۵ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۵۲۱۱۰MVI_0452[17-22-31] ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۵۲۱۱۸ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۵۲۱۲۳MVI_0458[17-23-06] ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۵۲۴۴۴ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۵۲۴۵۸ ۲۰۱۸۰۱۱۴_۱۵۲۵۲۴ IMG_0467 IMG_0468  MVI_0452[17-22-17]    MVI_0459[17-23-20]

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.