1 2 3 4 5

از کتاب مشاهیر پاوه در آیینی باشکوه در شهر پاوه رونمایی شد

6

از کتاب مشاهیر پاوه در آیینی باشکوه در شهر پاوه رونمایی شد

در آیینی باشکوه و همزمان با آغاز بکار موسسه فرهنگی و هنری پیشگامان ادبیات هورام، از کتاب مشاهیر پاوه (شاعران) اثر عدنان مرادی و حیدر معاذی با حضور فرهیختگان فرهنگ و هنر در سالن اجتماعات اداره فرهنگ وارشاد اسلامی پاوه رونمایی شد.

تمهیدات معمول و حضور جمع فرهیخته دیارمان محفلی منّور و معنوی را در سرآغاز کارکردی این موسسه فرهنگی نمایان می ساخت، بدون تردید اسم و عنوان هریک از آنچه گفته شد، به نوبه ی خود بیانگر محتوا، ویژگیها وحتی اهداف ورای آن خواهد بود که در ادامه پیامدهای ماندگار در پی خواهد داشت.۲۰۱۷۱۲۲۸_۱۵۳۴۳۳[00-27-58]

پرواضح است که ارزش گردآوری کتاب مشاهیر پاوه نه به صرف تدوین کتابی است، بلکه جرقه ای برای بیدارباش و سرآغاز فصلی نو برای محققین دیارمان خواهد گردید تا از لابلای اسناد خاک خورده و رنگ و رو رفته تاریخی گنجینه ای سر برآورند و علاوه بر تثبیت هویتی پیشینیان، برندی برای شهرستان فرهنگی پاوه را بیش ازپیش نمایان سازد.

اگرچه سخنرانان به زیبایی در توصیف کارکرد مهم وارزنده ی مورد نظر برآمدند، اما به جهت عظمت کار شاید با کلمات نتوان آنطور که شایسته وبایسته است ادای مطلب نمود و در چنین فرخنده روزی می طلبد صمیمانه ترین تبریکات را نثار عدنان مرادی و حیدر معاذی گردآورندگان این اثر ارزشمند و سیدرحمان محمودی، عدنان مرادی و فرزانه هدایتی زاده در جهت تاسیس موسسه فرهنگی هنری پیشگامان ادبیات هورام نمائیم، به امید که آسمان هورامان به وجود ستاره های درخشانش همچنان منّور گردد و از ماحصل تلالو انوار بیکرانش روشنی بخش دیگر بلاد شود.

در این آیین باشکوه رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان در سخنانی به فعالیت های اداره متبوع درهمراهی با اهالی فرهنگ و هنر بلاخص صدور مجوز موسسات فرهنگی هنری پرداخت و آن را کارکردی موثر در آگاهی بخشی جامعه قلمداد نمود.

دکتر هدایت محمودی در بخشی دیگر از سخنان خویش کتاب مشاهیر پاوه را به مرجعی ارزشمند توصیف نمود و در ادامه مجوز موسسه فرهنگی و هنری پیشگامان ادبیات هورام را به سید رحمان محمودی و دیگر عضو هیئت موسس سرکارخانم فرزانه هدایتی اهداء نمود.

عدنان مرادی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری پیشگام ادبیات هورام ویکی از مولفین کتاب مشاهیر پاوه درسخنانی ضمن تقدیر از حضور سبز حضار در این آیین، از اهتمام نیکوی دکتر محمودی در صدور مجوز موسسه و نیز همراهی همه جانبه در برگزاری مراسم رونمایی کتاب مشاهیر پاوه تجلیل کرد.

مرادی به روند گردآوریی و چرایی  پرداختن به بخشی از مفاخر پاوه پرداخت و گفت: در ابتدا هدف ما این بود تا مشاهیر هورامان را درکتابی گردآوری نمائیم وبدین سان به جهت کسب اطلاع از وجود نسخ خطی شاعران ونویسندگان هورامان سفرهای متعدد به شهرها و روستاهای هورامان داشتیم، اما متافانه بی تجربگی ویا عدم اعتماد وراث محترم سبب گردید که بروندادی حاصل نگردد و بناچار این بار میدان عمل را در محدوده شهرستان متمرکز نمودیم و این پروسه  نیز در روستاها و شهرهای شهرستان به نوعی تکرار گردید و بلاجبار مجبور شدیم تا تحقیق وتفحص را حول شهر پاوه متمرکز نمائیم.

این فعال فرهنگی در ادامه افزود: برای گردآوری این اثر خیلی ها را به زحمت انداختیم، حاج ماموستا ملالقمان امینی بدون هیچ چشمداشتی کتابخانه شخصی خویش را در اختیارمان نهاد، ماموستا محمد رشید امینی از مفاخر دیار هرآنچه که در اختیار داشت در طبق اخلاص تقدیم نمود، جناب ماموستا حیدر سجادی، چون کوهی استوار درعرصه فرهنگ وادب ایران زمین علی رغم کهولت سن (۹۰ سالگی) مخلصانه همراهی نمودند، سیدباقر هاشمی بزرگوارانه پذیرای ماشدند و همه آنهائیکه از دست شان کاری برمی آمد پیشقدم شدند.

عدنان مرادی به تشریک مساعی با حیدر معاذی پرداخت و گفت: وقتی عزم خویش را درجهت تالیف کتابی معطوف کرده وبرای جمع اوری آثار واسناد رایزنی نودم، متوجه موضوع شدم که کاک حیدر معاذی دراین راه پیشقدم بوده و بخشی از راه را پیموده است، اگر می خواستم طی دو یاچند سالی این مهم را به سرانجام رسانم کاک حیدر این کار را انجام داده بود، از آنجاویکه باهم نیز دوست بودیم، نشست هایی تعاملی برگزار نمودیم و در ادامه مقرر بر آن گردید تا اندیشه هایمان را درکنار هم نهیم و کتابی را بنام مشاهیر پاوه تالیف کنیم.

وی به ریشه یابی نام ها واسناد و مدارک مثبته در گردآوری کتاب پرداخت و گفت: درکتاب بر افرادی دلالت می نمایند که از آن به فاوجی مشهور است، سوالی در ذهن مطرح می گردید فاوج کجاست وفاوجی کیست؟ درجریان بررسی متوجه شدیم در دوران عثمانی مکاتبانی که از پاوه به سوی استانبول ارسال می گردید به جهت رسم الخط عربی حرف «پ» وجود نداشت به جای آن از حرف «ف» استفاده می گردیدبنابراین پاوه را فاوه می خواندند، درعربی قائده ی دیگری داریم که در مواردی حرف « ه » به «ج» نوشته می شود برای مثال : برنامه = برنامج ، ساوه = ساوج ، فاوه (پاوه) = فاوج  که در این صورت انتصاب را با حرف ی نمایش می دادند وبراینکه نسبت فردی را به مکانی مشخص نمایند از حرف « ی» استفاده می شد، فاوجی ( پاوه ای) ….

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری پیشگام ادبیات هورام ادامه داد و گفت: شعرایی که ازپسوند فاوجی بهره می گیرند قطعاً پاوه ای هستند ودر این میان هر قولنامه ای که بعد از نام ، کلمه فاوجی آمده بود ، دلالت بر پاوه ای وی محسوب می شود؛ که در این راستا می توان به سندی در موزه اسکندریه استناد نمود، شاعری بنام درویش قطب الدین فاوجی که ۶ اثر بزرگ ( آیات الاعاشقین، دیوان شمع المصطفی، جنت باغی و…) در موزه دارد، این شاعر در معرفی خویشچنین آورده است الدرویش قطب الدین فاوجی ( فاوج منطقه الکردستان فی الایران(پاوه) که صحت مراتب را برای مان مسجل نمود.

عدنان مرادی در چرایی دوره زمانی خاص اینگونه تصریح نمود: از سال ۹۰۰ تاکنون قریب ۲۰۰ شاعر صاحب نام وجود داشته اند، که درج همه اینها همزمان کارچندان سهل وآسانی نبود، به همین جهت بازه ی زمانی معینی را مشخص نمودیم وآخرین شاعر سبغهالله انصاری در سال ۱۳۰۰ را لحاظ نمودیم، اگرچه خیلی از شاعران بنابه دلایلی درغربت زیستند ودر همانجا به دیار باقی شتافتند.

وی اثر تقدیمی را خالی از خطا ندانست وچه بسا ممکن است در نگارش اشتباهات تایپی، یا در  بازخوانی تاریخ ، واخوانی اشعارو… نقدهایی برآن متصور باشد درخواست می نمائیم نکات مورد نظر را جهت اصلاح در ویرایش بعدی مرحمت فرمائید.

مرادی به همکاری استاد یعقوب شجاعی پرداخت و همراهی و همگامی بدون چشمداشت این هنرمند را تمجید نمود و افزود: وقتی خواستیم این کتاب را به رشته ی تحریر در آوریم تصاویری در اختیار نبود، با بهره گیری از نسب شناسی فردی که تشابه بیشتری با گزینه ی مورد نظر داشت به عنوان مبنا تعیین وبرداشتی نزدیک تهیه گردید که خود کاری بس ارزشمند است.

این مولف در بخشی دیگر ازسخنان خویش به نیکی از دکتر سامان شهابی یاد نمود وگفت: به دلیل تنگنای مالی چاپ این اثربطول انجامید ، جناب دکترعلی رغم اینکه درخواستی موتجه ایشان نگردیده بود، لکن زمانیکه متوجه علل تاخیر انتشار کتاب گردید ، تمام هزینه های نشر را با پرداخت ۱۲ میلیون تومان تقبل نمودند ، این کار ارزشمند دکتر شهابی در جهت تکریم فرهنگ وهنر ستودنی است( که با تشویق ممتد حضار مواجه گردید)

عدنان مرادی در ادامه از  همراهی و همگامی عزیزانی همچون کاک عبدالله حبیبی، کاک آرام مستوفی، کاک صباح جباری، کاک محمد خالدی مکی، کاک مومن یزدانبخش، بلاخص ماموستا محمدرشید امینی، ماموستا قره داغی، کاک حبیب اله مستوفی و ماموستا بهنام سلیمی در تالیف و گردآوری این کتاب همراهی نمودند، تقدیر کرد.IMG_0152

وی از همکار خویش کاک حیدر معاذی و همراهان گرامی بلاخص کاک عدنان معاذی، کاک ساسان نقی زاده وکاک پیمان حسن زاده ودیگر عزیزانی (امید محمدی، مصباح محمدنیا ، احسان مرادی، طارق خالدی نیا، مختار غفوری، آوات رحیمی، بابک رحیمی، کیوان مساعد و پوریا فتاحی) که به تمهید مقدمات این برنامه وزین اهتمام ورزیدند، قدردانی نمود.

عدنان مرادی با بیان اینکه از سال ۳۰۰ هجری قمری تاکنون بیش از ۴۷۰۰ نفر دراین دیار به آگاهی بخشی جامعه اهتمام ورزیده اند، در خاتمه وعده نمود جلد دوم کتاب را به زندگی ماموستایان منطقه اختصاص دهد.

امام جمعه پاوه نیز در بخش دیگری از این آیین، از مساعی عدنان مرادی و حیدر معاذی و همه کسانیکه در تالیف این اثر ماندگار همراه و یاور بودند تقدیر نمود و گفت: به تکریم اقدام مورد نظر پرداخت وگفت: رسانه های مجازی بدون پیام اند، وفضاهایی که امروزبرای ما توهم به وجود می آورند وکاری کرده اند که رسالت صاحب رساله درحاشیه قرار گیرد، در زمانیکه کتاب وکتابخوانی مظلوم واقع شده است،  این دوستان توانسته اند با جهد وکوشش خویش کنجینه ای از ادب وشعر که واقعاً از آن بی خبر بودیم ونزد اکثر ما فراموش شده بود به نوعی بازآفرینی نمایند.

ماموستا ملاقادر قادری این محفل را، محلفی به احترام سلف، احترام به پیشگامان و پیشنیان خواند و در جهت توجیه گفته خویش از قرآن به عنوان بستر و منهج فکری مسلمانان اقتباس نمود و به نسل حاضر و آینده توصیه نمود اگر پیشینیان راهی را ایجاد نمودند ما به آسفالت آن مبادرت نمائیم و اگر آسفالت نمودند به توسعه آن بیندیشیم و آن را رویه و توصیه اسلام خواند.MVI_0200[07-52-32]

وی  در معرفی شاعران این کتاب، تصریح نمود: از مجموع ۳۵ شاعری که در این کتاب از آنان یادشده است (باستثنای جهان آرا خانم)، ۱۵ نفر از آنان ملا و مابقی میرزا هستند، همه اینها فارغ التحصیل حجره هستند درحجره های تاریک کنار مساجد به علم آموزی و آگاهی بخشی مبادرت نموده اند.

ماموستا قادری ضمن برشمردن خدمات حجره خاطر نشان ساخت: مردم کُرد تا زمانی که هستند باید قدردان حجره باشند و به هیچ وجه حجره ها را فراموش نکنند چراکه ادبا و شعرای ما در حجره های کنار مساجد درس خونده اند و همانطور که درخدمت دین بوده اند به ادبیات و زبان کوردی نیز خدمت کرده اند.

وی در مقام تطبیقی به مقایسه علماء، شعراء، نویسندگان و هنرمندان کردستان (بلاخص هورامان) با دیگر اقوام پرداخت و گفت: علما، شعرا و نویسندگان ما به نسبت جمعیت و موقعیت و توپوگرافی سخت وخشن کردستان اگر پیشگام نبوده باشند، قطعاً عقب نبوده اند، چرا که  آثار متعددی در تفسیر کتاب، تاریخ، فقه و شریعت، شعر وهنر، علم اصول وادبیات، عرفان، سیاست و رمان به کردی، ترکی ، فارسی و عربی به رشته تحریر درآورده ایم، امری که هیچ یک از اقوام از انجام آن عاجز بوده اند.

امام جمعه پاوه درنقد چرایی اینکه چرا شاعرانی که نامی از آنها برده شده قریب به اکثریت خارج از پاوه فوت کرده اند، گفت: از ۳۵ نفری که دراین کتاب از آنان یاد شده است، ۲۹ نفرشان در دیار غربت فوت نموده اند، اگرچه جوابی برای آن دارم، اما دوست دارم گردآورندگان این کتاب (کاک عدنان مرادی و کاک حیدرمعاذی) پاسخ موضوع را ارائه نمایند.IMG_0188

وی با بیان اینکه از بزرگان باید در دوران حیاتشان تجلیل کرد و پسندیده نیست در دوران حیات بزرگان خویش را نشناسیم و بعد از مرگ بزرگی آنان را ارج نهیم، خاطر نشان ساخت: امیدوارم دیگر نویسندگان نیز قلم بدست گیرند و از علمای نودشه، دشه، خانقاه، جوانرود و علمای بزرگ ثلاث باباجانی و دیگر مناطق که مهجور واقع شده اند، بنویسند.

فرماندار شهرستان پاوه نیز در سخنانی این جلسه را پاسداشت مقام قلم در خطه گهربار اورامان دانست و از همه ی عزیزانی که در اعتلای فرهنگ غنی هورامان زحمت می کشند، صمیمانه سپاسگزاری نمود.

پرویز ایده پور به بیان خاطره ای در سال ۶۶ پرداخت و گفت: خدمت دکتر پازادچی در یزد رسیدم، وی درحوزه ی علمیه استاد فلسفه بود و در پزشکی نیز کالبدشکافی تدریس می نمود. من را به کتابخانه  شخصی خویش دعوت نمود و کتابی تقدیم نمود و گفت: این کتاب را بخوان، مشکل تمام ملت های دنیا اگر حل شده با کتاب حل شده و اگر ملت هایی مشکل دارند بدان جهت است که کتاب نمی خوانند.

وی با بیان اینکه ملتی که مطالعه نکند بایستی تاریخ را تجربه کند، اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطر عزیزانیکه امروز در بین ما نیستند و برای مردم و دیارمان متحمل زحمات زیادی شده اند، کمتر ازعبادت نیست؛ لذا ما بایستی به بزرگان خویش در ادبیات، هنر و گفتمان ببالیم و همواره یادشان را گرامی بداریم.

فرماندار پاوه گفت: شهر پاوه امروز مادر شهری است در ایران برای ادبیات، زیرا اگر آنچنانکه در این خطه عزیز برای ادبیات تلاش می شود اگر در دیگر نقاط کشور هم تلاشی صورت گیرد تقریباً تهاجم فرهنگی که برنامه ای از طرف دیگرانی که نمی خواهند ما خوب باشیم را با مشکل مواجه خواهد نمود.

وی به برنامه ۳۰۰ امریکا اشاره نمود و گفت:  امریکا برای دنیا وخصوصاً جهان اسلام برنامه ای طراحی نموده است، آقای کسینجر در این راستا نکته حساسی دارد ومی گوید نگذارید که ملت های مسلمان فکر کنند، بگذارید بازی کنند وامروز این نشست ها برای این است که ما بازی نکنیم و بیندیشیم حقیقتاً در راستای تهاجم فرهنگی این برنامه ها می توانند برای همه ی ما افتخارآفرین باشد.1 (2) - Copy

ایده پور درخصوص نواقص سالن ادراه فرهنگ و اراد اسلامی یادآور شد که در مراسم تکریم شهدای ۲۶ مرداد سالن آموزش وپرورش از جهات مختلف دارای نواقصی بود که وعده نمودیم و خوشبختانه با هزینه کردی که صورت گرفت تغییرات اساسی در این سالن انجام شد، ما درگذشته وعده دادیم وبودجه ای نیز مصوب نمودیم که به دلایلی وصول نمی گردید، اخیراً جناب استاندار بیان نموده اند که صددرصد بودجه پیش بینی شده تخصیص یافته است وبه همین منظور ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار آقای محمودی می گذاریم تا با هزینه کرد نواقص مورد نظر این سالن را برطرف نماید.

ازدیگر برنامه های جنبی که در کیفی بخش آئین مذکور نقش موثری را ایفاء نمود سروده ای از میرزا عبدالقادر پاوه ای با صدای استاد کریم رحیمی بود که به زیبایی اجرا گردید وتحسین همگان را در پی داشت، معتصم شافعی هنرمندی که معنی هنر در وجودش نهفته است واز هر دری سخنی برای گفتن دارد با لباس شکیل کوردی ابیاتی از سروده های شعراییکتاب را با زیبایی خاص قرائت نمود.  مومن یزدانبخش که به حق از آن مولوی زمان یاد می شود درجایگاه قرار گرفت وسروده ای را تقدیم حضار نمود که با استقبال همراه گردید، سیروس امین زاده نیز راه اندازی موسسه را به فال نیک گرفت وآن را مرهون تفکری جمعی دانست و در ادامه رقابت سازنده وپویای موسسات فرهنگی را خواستار گردید ودرخاتمه نیز به اهمیت کتاب ومطالعه وتاثیرات مثبت آن در توسعه همه جانبه پرداخت. حبیب اله مستوفی که  پیشگفتار ی براین اثر نهاده بود درسخنانی به جایگاه علمی شعرا وسختی کار مولفین پرداخت وتوضیحی بر چرایی هجرت شعرای پاوه ای ارائه نمود که در گزارشی دیگر تقدیم حضور می گردد.

پایان بخش مراسم رونمایی از کتاب مشاهیر پاوه با حضور دکتر سجادی، سیدباقرهاشمی، ماموستا لقمان امینی، دکتر ملا احمد نعمتی، دکتر سامان شهابی، یعقوب شجاعی، دکتر هدایت محمودی وحیدر معاذی بود که به نیابت دکتر سجادی وشیخ باقر هاشمی به نیابت از اثر گرانبهای مورد نظر رونمایی نمودند.

گزارش متن ازجناب آقای فاروق یوسفی

گزارش تصویری این مراسم درلینک زیر

گزارش تصویری مراسم رونمایی ازکتاب مشاهیرپاوه و افتتاح انجمن پیشگامان ادبیات هورام

 

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.