1 2 3 4 5

تونیکی کن ودردجله اندازکه ایزددربیابان دهدباز

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۸_۲۳-۴۸-۴۷

کانکس پنجره قهوه ای که درتصویرمشخص است مال وزرات دفاع است واون یکی که جلوش باستاره عکس انداختم اهدایی بیمه رازی است

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۱_۱۶-۵۳-۵۲photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۲_۲۲-۵۵-۲۳ photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۱_۱۶-۵۳-۵۴ photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۱_۱۶-۵۳-۵۵ (2)

این عکس سرپاکردن اتاق های که خودمون داریم براشون میسازیم

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۱_۱۶-۵۳-۵۵

شکرخداکانکس اهدایی ازبیمه ی رازی براش بفرستادن مستقرش کردیم خودمون هم براش اتاق پیش ساخته امروزساختیم البته هنوزکامل نشده،یکی ازدوستان براش تبلت گرفته گفتیم یه کم سرگرم بشه چون فعلا روستا تلویزیون نداره وهیچ سرگرمی نداره مدرسه هم تعطیل است براش پتو،لوازم وتحریر و،،بیشتردوستان خیرآوردن وفرستادن ولی واقعا ازنظرعاطفی وروحی نیازبه محبت داره،بنده خداشب زلزله خونه ی عموش روبروی خونه ی خودشون بوده موقعی که اولین پس لرزه رومیزنه پدرش زنگه میزنه خونه ی عموش میگه زلزله اومده حواستون به ستاره باشه که متاسفانه مجال فرارازخونه روپیدانمیکنن وهرپنج تاشون درغیاب ستاره ازبین میرن،جالب اینجاست تواین روستا فقیرترین خانواده ،خانواده ی ستاره است خونه شون کاه گلی بود وهمه روستا جزستاره زمین کشاورزی دارن ،قربون خدابرم بااین کارهاش،حتما حکمت وخیری توش هست،گرخدازحکمت ببندد دری زرحمت بگشایددردیگری

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۲_۲۱-۵۹-۵۸

این خانم ازاهالی نوشیروان(دشت ذهاب)  هستن خودش  ازم خواست ازش عکس بگیرم چندروزپیش اول صبح که سرکاررفتیم چادرشون دچارحریق شده متاسفانه باعث سوختگی شدیددرناحیه ی صورت شدن بچه ی کوچک هم داره،متاسفانه بااینکه دکترگفته هرروزبایدحمام برن وزخماشون ضدعفونی بشن حمام ندارن  وازاولین روزی که زلزله روی داده اکثراهالی بخصوص بچه هاشون حمام نرفتن برای دوستان خیرتصویرودرخواستشون روفرستادم قراربودبراشون سرویس بهداشتی وحمام سیاربفرستن متاسفانه هنوزنفرستادن اگه دوستان توگروه افرادی خیرمیشناسید که کانکس (حمام وسرویس سیار)  اهداکنن اطلاع رسانی کنیدکه برای این بنده ی خدابفرستن  ماامروز که ازیکی ،دوروزپیش برای استقراراتاق های پیش ساخته براش سکوساخته بودیم براش اتاق روساختیم ولی هنوزقابل سکونت نیست  وداخل چادرزندگی میکنن

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۸_۲۳-۳۸-۱۴ photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۲_۲۲-۲۰-۳۴

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۴_۱۰-۱۰-۳۷

يكي از قشنگترين لبخندهای كه برام لذتبخش بود- روستاي نوشيروان حقي

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۴_۱۷-۵۱-۰۴ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۴_۱۷-۵۳-۱۳ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۴_۱۷-۵۹-۰۵ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۴_۲۰-۴۸-۳۸ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۵_۱۷-۲۵-۱۸ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۵_۲۰-۲۳-۴۰ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۵_۲۰-۲۶-۲۷ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۸_۲۱-۴۳-۲۱

این دودختر،ازدوستام هستن،مادرشون توزلزله قطع نخاع شده،امروزبراشون کانکس بردیم که ازتوچادر وضعیت بهتری داشته باشند کلی خوشحال شدن ،واقعا خیلی مظلوم ودوست داشتنی هستن

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۸_۲۳-۳۸-۱۷

ستاره احمدی دختر۱۱ساله معصوم ومظلومی که درزلزله اخیرتمام اعضای خانواده اش پدرومادر،دوتاخواهروتنها برادرش رو متاسفانه ازدست داده وتنها خودش باقیمانده کانکس اهدایی که خیرین فرستاده بودن  براش منتقل واسکان داده شد الان پیش خانواده عموش هستن

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۹_۲۲-۳۶-۵۹

۹۶٫۰۹٫۰۸این دوپیرزن که دریک خانه باهم زندگی میکنن چندسال پیش شوهرشون روازدست دادن  ازروزی که زلزله اومده تمام وسایلا شون داخل خونه مونده بود وباتوجه به نیازمبرمشون به وسایل زندگیشون مردم روستا بدلیل آسیب شدیدبه خانه وخطرتخریب وریختن آورروسرشون وسایلا روبراشون درنیاورده بودن امروزبه کمک خدا به اختیارخودم هرچندمردم اسرارکردن که واردخانه نشوم گفتن  آورمیریزه روسرت ولی رفتم  داخل خونه وتمام سایلاشون روبراشون بیرون آوردم شکرخدا مشکلی هم پیش نیومد

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۹_۲۲-۳۷-۱۴ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۹_۲۲-۳۷-۳۶ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۹_۲۲-۳۷-۵۶ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۹_۲۲-۳۷-۵۷ photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۹_۲۲-۴۱-۱۷ photo_۲۰۱۷-۱۱-۳۰_۲۲-۵۷-۲۹

۹۶٫۰۹٫۰۹تصویرمربوط به تجمع بچه های مدرسه دبستان نوشیروان هستش ،که نظاره گرتخلیه وتمیزنمودن مدرسه شون هستن ،جالبه تنها ساختمانی که تخریب نشده  مدرسه شون بوده حتی مسجدشون هم تخریب شده واین مدت اهالی روستا وسایلی که براشون سالم مونده بودداخل مدرسه انبارکردن البته فعلا هم یه سری وسایل داخلش انباراست متاسفانه فکرنکنم فعلا بازگشایی بشه وبچه ها بتونن مدرسه برن

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۲_۰۹-۱۹-۱۴ photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۲_۲۱-۲۷-۳۵

چندروزی است مشغول خدمت رسانی به روستاهای دشت ذهاب هستیم نوشیروان ونوشیروان حقی هم که فعلا اونجا مشغول  هستم جزء روستاهای دشت ذهاب هستن خودم مهندس عمران هستم اهل روستای داریان ، محل کارم تونل انتقال آب بازی دراز درحدفاصل قصرشیرین وگیلانغرب قراردارد مشغول به فعالیت هستم ولی ازاول که زلزله رخ داده به همراه همکاران رفتیم به روستاها ،برای کمک وآبادانی ،تاحدی این کمک رسانی واقعا این برام لذتبخش است اگه بخاطرخانواده ام نبودتاآخرکنارشون میموندم حالا فعلا هستم تاببینم تاکی میتونم دوام بیارم واقعا بدجوری پیشانی وصورتم سوخته بخاطراینکه ازصبح ساعت ۶که میریم تاساعت ۹برمیگردیم کارگاه، طول روزهمش جلوآفتاب هستیم.

ارسال آقای حجت مرادی مسئول آزمایشگاه وکنترل کیفی تونل بازی دراز موسسه حرا

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۲_۲۱-۲۷-۴۵

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

یک دیدگاه

  1. درود برشرفت برادر خیلی ها آرزوشونه جای شما باشن ولی نمیتونن خدا اجرت رو بده خدا توفیقت بده به خودم میبالم که تو همشهریم هستی و کلا بخودم میبالم که اهل این شهرم
    پاوه و تمام روستاهایش بحق سنگ تمام گذاشتن دستت تک تک تون درد نکنه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.