1 2 3 4 5

نگاهی به زلزله ای که همگی را شوکه کرد/مهندس یاسر موسی زاده

photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۴_۰۴-۰۱-۳۷

 

نگاهی به زلزله ای که همگی را شوکه کرد

مهندس  یاسر موسی زاده

 کارشناس ارشد( مهندسی عمران- ژئوتکنیک)

زلزله ای که اتفاق افتاد نیاز دانستم که اطلاعاتی را در  مورد این زلزله با همشهری های عزیز در میان بگذارم تا کمتر در رعب و وحشت قرار بگیرند و هم اطلاعاتی را در مورد زلزله اخیر داشته باشند. امیدوارم مثمر ثمر واقع گردد. بنده تا جای که ممکن است سعی نمودم در این مقاله با توضیحاتی قابل فهم به جای تخصصی آن را بنگارم تا قابل درک برای عموم باشد.

 قبل از هر چیز با واژه های چون زلزله ،کانون زلزله، ریشتر، گسل آشنا میشویم.سپس به  اطلاعات این زلزله میپردازیم

زلزله :

 زلزله واژه ای از ریشه عربی زلزل به معنی لرزش است. در گذشته زلزله را بومهن می نامیدند که برگرفته از بوم مثنه مرکب است. بوم (زمین) و مثنه (حرکت) به معنی حرکت زمین است.و در زبان محلی به “بومه له رزه “معروف است.

زمین لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است که با آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسل های پوسته زمین در مدتی کوتاه روی می دهد.

کانون زلزله:

محل آغاز گسیختگی در گسل را کانون زلزله یا مرکز درونی مینامند. و در واقع محل اولیه آزاد شدن انرژی در داخل زمین می باشد. تصویر کانون در سطح زمین، مرکز  نامیده میشود که معمولا محل بیشترین خسارتها میباشد. بر اساس ژرفا، زمین لرزه ها را میتوان به سه دسته زیر تقسیم نمود:

كم ژرفا: با ژرفای ۰ تا ۷۰ كیلومتر

– متوسط: با ژرفای ۷۰ تا ۳۰۰ كیلومتر.

– عمیق: با ژرفای بیش از ۳۰۰ كیلومتر ( به این ترتیب كه تاكنون زمین لرزه ای در عمق بیش از ۷۲۰ كیلومتر رخ نداده است.)

    از نقطه نظر ژرفا،  بیشتر زمین لرزههای ایران كم عمق می باشند. بیشترین عمق در زمین لرزههای رخ داده در فلات ایران تا حدود ۶۰ كیلومتر در ناحیه  مكران  مشخص شده است. از سوی دیگر این ژرفا در ناحیههای داخلی فلات ایران تا حدود ۴۰ تا ۵۵ كیلومتر میرسد. در ناحیه  البرز و شمال ایران مركزی بیشینه ژرفا در حدود ۲۰ تا ۲۵ كیلومتر بوده است. بنابراین زمین لرزههای ایران از نوع كم عمق بوده اند.

مسأله عمق از نظر خسارت زمین لرزه نیز بسیار مهم است، چرا كه در زمین لرزه بسیاركم عمق معمولاً خسارتها به  ناحیه رو مركزی و حوزه نزدیك  محدود میشود و سپس در حوزة دور (فاصلههای بیش از ۵۰ كیلومتر از سرچشمه) خسارتها بسیار محدود میگردد (نمونههایی از چنین زلزلههای کم عمق عبارتند: از زلزله  منجیل، زمین لرزة طبس با ژرفای۱۰ كیلومتر و زلزله بم با عمق ۸ کیلومتر. از سوی دیگر، هنگامی كه زمین لرزه ژرفای زیادی داشته باشد ( زمین لرزه ۱۹۸۵ مكزیكو، میچوآكان، با بزرگای Ms=8.1 و ژرفای ۲۰۰ كیلومتر،كه موجب خسارتهای فراوان در فاصله حدود ۲۸۰ كیلومتری در شهر مكزیكوسیتی به دلیل مسئله اثرهای ساختگاهی گردید.)، مشاهده می شود كه خسارتها  میتواند به دلایل ثانویه (نظیر اثر خاك) در فاصله های زیاد نیز گسترده شود.

مقیاس ریشتر:

مقیاس ریشتر (Richter magnitude scale) مقیاسی برای اندازه‌گیری بزرگی زمین‌لرزه است که میزان انرژی آزاد شده در زلزله را نشان می‌دهد. برای تعیین انرژی آزاد شده توسط هر زلزله، رابطه‌ای است که توسط چارلز ریشتر ، و بنو گوتنبرگ ، در سال ۱۹۳۵ ارائه گردیده که میزان انرژی آزاد شده در کانون زلزله را بر اساس لگاریتم که  بیشترین مقدار جابه‌جایی افقی ثبت شده توسط لرزه‌نگار مشخص می‌کردبود. زلزله‌های با ابعاد کمتر از ۴ ریشتر، بارها در طول سال اتفاق می‌افتند، اما خساراتی به بار نمیآورند و خطری نیز به همراه ندارند. در مقابل، زلزله‌های با ابعاد بالای ۷ ریشتر چندان شایع نیستند و با افزایش شدت زلزله، اثر تخریبی آن نیز افزایش می‌یابد. در این روش دامنه حرکات زمین در فاصله ۱۰۰ کیلومتری محل وقوع زلزله توسط دستگاه لرزه نگار وود اندرسون ثبت میشود.پس بزرگای محلی ریشتر به صورت لگاریتم مبنای ۱۰ دامنه لرزه نگار فوق در فاصله ۱۰۰ کیلومتری تعریف میگردد. مقیاس ریشتر بیانگر میزان انرژی آزاد شده در کانون زلزله است. اگر بزرگی زلزله‌ای M در مقیاس ریشتر باشد. انرژی آزاد شده آن زلزله E در واحد ارگ (Erg) خواهد بود:

logE = 11.8 + 1.5M

 یا با زبان ساده تر رابطه فوق نشان می‌دهد اضافه شدن هر یک درجه به بزرگی زلزله، انرژی آزاد شده آن را تقریباً ۳۱٫۶ برابر بیشتر می‌نماید. بنابراین اندازه امواجی که منجر به زلزلهای به اندازه ۷ در مقیاس ریشتر میشود، ۱۰ برابر اندازه امواجی است که یک زلزلهی ۶ ریشتری ایجاد میکند و ۱۰۰ برابر امواجی که زلزلهای ۵ ریشتری است.

میزان انرژی ای که توسط یک زلزله آزاد میگردد، میتواند بسیار بسیار زیاد باشد. انرژی ای که از یک زلزله ی ۵ ریشتری آزاد میگردد، ۳۱٫۶ برابر انرژی آزاد شده از یک زلزله ی ۴ ریشتری است ( ۳۱٫۶، جذر عدد ۱۰۰۰ میباشد. جهت محاسبه رابطه ی بین اندازه امواج و انرژی زلزله!). برای درک این اعداد  انرژی یک زلزله ۸ ریشتری برابر با انرژی انفجار یک میلیارد تن تی‌ان‌تی براورد شده‌است.

میزان انرژی رسیده به هر نقطه از سطح زمین علاوه بر میزان انرژی آزادشده در کانون زلزله یه مجموعه عواملی نظیر عمق زلزله (فاصلهکانون زلزله از مرکز رو زمینی زلزله)، جنس خاک و … بستگی دارد. از همین رو خسارت‌های وارده در زمین لرزه‌های دارای درجه یکسان، ممکن است بسیار متفاوت باشد. از آنجایی که بسیاری زلزله  ازگله  را با زلزله بم  مقایسه میکنند  اگر به مقایسه آن بپردازیم  زلزله بم که در دی ماه سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد و دلیل خسارت زیاد بم نسبت به زلزله ازگله که طبق آمار رسمی این زمین‌لرزه ۲۶٬۲۷۱ قربانی، ۳۰ هزار مجروح و بیش از صدهزار نفر بی‌خانمان به جای گذاشت  این بود که ۱:کانون زلزله  در ازگله  در جایی بود که خالی از سکنه بوددر ۲۵ کیلومتری ازگله و مرز ایران و عراق  اما در بم در شهر بم بود ۲: عمق زلزله بم در ۸ کیلومتری بود اما ازگله در ۱۱ کیلومتری زمین بود که این خود نیز بر شدت وقوع بسیار تاثیر دارد. ۳: ساختمانهای بم بیشتر آنها از لحاظ مقاومتی بسیار ضعیف بودند ۴: نوع گسل این دو بسیار متفاوت بود  ۵: راستای زلزله بم  نسبت به گسل آن که کاملا متفاوت بود با راستای زلزله ازگله و  در نهایت از لحاظ زمین شناسی منطقه ازگله بسیار مقاومتر از  منطقه بم بود. این در حالی بود که بزرگای زلزله بم ۶٫۶ ریشتر بود اما در ازگله ۷٫۳ ریشتر بود که تفاوت بسیاری نیز در بزرگای آنها میباشد. به همین دلیل پرسش و بیان مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله با بزرگی خاصی در مقیاس ریشتر از نظر فنی بی‌معناست. در نتیجه ریشتر مقیاس کاملی برای توصیف همه جانبه زمین لرزه نیست. در دانش و مهندسی لرزه شناسی معیارهای دیگری برای بیان سایر خصوصیات زلزله وجود دارد. برای بیان مقدار خسارت وارده توسط زمین لرزه  از مقیاس مرکالی استفاده می‌شود .که عدد آن از ۱ تا ۱۴ می باشد.

 

گسل:

گسل شکستگی در سنگ هایی است که پوسته زمین را تشکیل می دهند و سنگ ها از هر طرف به موازات آن حرکت می کنند و از هم دور می شوند.  هر شکافی در زمین گسل نیست. آن چه که معرف یک گسل است حرکت سنگ در دو طرف آن است. موقعی که حرکت سنگ ناگهانی است، انرژی آزاد شده موجب زلزله می شود. بعضی از گسل ها بسیار کوچکند. اما گسل هایی هم وجود دارند که بخشی از سیستم های گسلی بزرگ هستند که سنگ ها به موازات آنها صدها کیلومتر از همدیگر می لغزند و دور می شوند.این سیستم های گسلی خط مرزی صفحات عظیمی هستند که پوسته زمین را تشکیل می دهند. به عنوان مثال در منطقه “بی سان” فرانسیسکو، گسل های فعال کواترنری بخشی از مرز بین صفحات آمریکای شمالی و اقیانوس آرام هستند.و بزرگترین گسل ایران گسل زاگرس اسم دارد که زلزله اخیر در این گسل بود.بعضی از گسل ها از فضا هم قابل تشخیص هستند.

 

که در زیر عکس گسلی که زلزله در آن اتفاق افتاد را میبینیم.

 

اطلاعات زلزله

 

بزرگی ۷٫۳

کانون: در ۲۵ کیلومتری ازگله

ساعت: ۲۱:۴۸

تاریخ:۱۳۹۶٫۰۸٫۲۱

در عمق:۱۱ کیلومتری

گسل: زاگرس

کشته:۴۸۹

مصدوم:۷۱۵۶

بزرگترین زلزله های ایران

از زلزله‌های بزرگ ثبت شده ۲ دسته به ثبت رسیده است.یک دسته از آنها زلزله‌های تاریخی هستند که برآورد بزرگا برای آنها بر پایه شدت ثبت شده در پهنه رومرکزی آنها حدود ۸٫۰ تا ۷٫۷ مانند زمین لرزه ۸۵۵ میلادی در قومس – دامغان با بزرگای برآورد شده ۸٫۰  و زلزله ۱۷۸۰ میلادی  با بزرگای برآورد شده ۷٫۷ در تبریز بوده است. بر اساس اطلاعاتی که  از قرن بیستم تا به امروز داریم، بزرگترین زلزله‌ای که در پوسته قاره‌ای فلات ایران رخ داده است زلزله طبس با بزرگای ۷٫۴ و بزرگترین زلزله رخ داده در پهنه فرو رانش(وقتی دو پوسته زمین به سمت هم حرکت می کنند و یکی در زیر دیگری قرار میگیرد فرورانش گفته می شود) مکران در جنوب شرق فلات ایران، زلزله ۲۰۱۳ سراوان با بزرگای ۷٫۸ بوده است. البته کانون زلزله ۱۹۴۵ در پهنه فرو رانش گسل مکران با بزرگای ۸٫۲ نیز در بیرون مرزهای ایران ولی در ناحیه مرزی ایران و پاکستان رخ داده است. زلزله سراوان با بزرگای ۷٫۸ : این زلزله مربوط به زون فرو رانش است و جزء زلزله‌های پوسته قاره‌ایی فلات ایران محسوب نمی‌شود ولی بزرگترین زلزله‌ای که بر اثر جنبایی گسل‌ها در پوسته فلات قاره‌ای در فلات ایران رخ داد زلزله طبس سال ۱۳۵۷ است.

گسل زاگرس

سامانه گسلی زاگرس از مرز ایران و عراق از مریوان آغاز می‌شود و تا شمال بندرعباس به طول مجموعا هزار کیلومتر کشیده شده است. این سامانه گسلی طویل ترین سامانه گسلی ایران است. که زلزله اتفاق افتاده از همین گسل بود.از نظر محققان زلزله شناس، هنگامی یک گسل را می‌توان به عنوان یک قطعه گسل در نظر گرفت که کل طول آن در یک اتفاق زلزله گسیخته شو،  مثلا یک سامانه گسلی مانند زاگرس که طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر دارد، در یک رویداد منفرد زمینلرزه نمیتواند گسیخته شود و عملا قطعات مختلف آن در رویدادهای مختلف و مجزای زلزله در طول‌های کوچکتر، مثلا ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰ کیلومتری در گذشته گسیخته شده است.اینکه گسلی بتواند در یک زلزله، به طول حدود هزار کیلومتر گسیخته شود، زلزله‌ای با بزرگایی حدود ۹ می‌تواند ایجاد شود و این عملا یک فاجعه بزرگ خواهد بود ولی مطالعات ما نیز نشان می‌دهد که  گسل‌هایی که در پوسته قاره‌ای وجود دارند در بیشتر موارد  چنین زلزله‌ای نداشته‌اند بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که سامانه‌های گسلی طویل مشتمل بر چندین قطعه گسلی هستند که هر کدام دارای طول‌های مختلف مثلا ۱۰۰، ۷۰ و ۶۰ کیلومتر است و در مجموعه و در کنار و در امتداد هم کل روند هزار کیلومتری این سامانه گسلی  را شکل می‌دهد ضمن آنکه مثلا این ۱۵ قطعه هر کدام دارای فعالیت و توان لرزه زایی متفاوت هستند.

احتمال وقوع دوباره:

در صورت کلی هیچ کس نمیتواند وقوع زلزله را در حالت عادی پیش بینی کند. اما وقتی زلزله بزرگی میآید قطعا پس لرزههای در پس آن رخ خواهد داد اما همیشه پس لرزهها کوچکتر از زلزله اصلی خواهد بود . در صورت آزاد نشدن این انرژی به صورت ریز لرزهها،  این زلزله با مقیاس بالای رخ خواهد داد. وقوع پس‌لرزه‌های متعدد سبب تخلیه انرژی زمین و کاهش احتمال رخداد زلزله‌ای با بزرگای بالا (۷ ریشتر) در منطقه می‌شود. از دیشب تا حالا دائما زلزله اتفاق می‌افتد این منطقه به دلیل وجود سد و گسل جوان  DH که  به صورت عمودی بر روی سد  می باشد  و  خوشبختانه گسلی جوان است که از رشته گسل های زاگرس می باشد با این وجود منطقهای زلزله‌خیز است،‌ اما بعید به نظر می‌رسد زلزله‌ای با بزرگای ۷ ریشتر اتفاق بیافتد زیرا با توجه به تعداد زیاد پس‌لرزه‌ها انرژی زمین تخلیه می‌شود و این مسئله جای خوشحالی است که انرژی آن اینگونه تخلیه می‌شود. لذا مردم را به آرامش و نداشتن استرس در این مورد دعوت مینمایم که میتوانند در خانه هایشان بمانند. چون خطر زلزله پس از زلزله اصلی تا چندین ساعت بعد میباشد که تا این زمان خوشبختانه با وقوع ۱۶۵ پس لرزه تا اکنون که بزرگترین آنها ۴٫۷ ریشتر بوده است و در ازگله بوده و در پی آن انرژی فراونی آزاد شده است و خطر احتمالی رفع شده است.

خساراتی که زلزله وارد کرده است تا اکنون:

۴۸۹ نفر کشته

۷۱۵۶ نفر مصدوم

و  خسارت مالی در بیشتر شهرستانهای کرمانشاه که اعم خسارات (جانی و مالی)در نزدیکی کانون زلزله  و مربوط به قصر شیرین و سرپل ذهاب ثلاث و دالاهو بوده که بیشترین آنها در دشت ذهاب بوده است.

cm30  فرورفتگی پی سد دربندیخان را در پی داشته است و یک ترک ریز اما با این توصیفها خطر ریزش آن اصلا وجود ندارد.

سد داریان خوشبختانه خسارتی بر آن وارد نشده است.

راه چاره برای زلزلههای آتی:

با توجه به اینکه  ساز و کار زلزله ۷٫۳ ریشتری روز گذشته امتداد از شمال غربی به جنوب شرقی است شرایط لرزه خیزی این منطقه به گونهای است که همیشه باید منتظر وقوع زلزله در این منطقه باشیم و لذا باید فکری اساسی برای مقاوم‌سازی‌ خانه‌ها بشود که وظیفه فرمانداری‌ها،‌ بخشداری‌ها، ‌استانداری‌ها و شهرداری‌ها در این زمینه بسیار خطیر است که مقاوم سازی ساختمانها بر طبق آیین نامه ۲۸۰۰ باشد.

ما نمی‌توانیم از زلزله فرار کنیم لذا‌ بایستی در مقابل زلزله چاره‌جویی کنیم و ‌در واقع باید زندگی کردن با زلزله را یاد بگیریم. احتمالا پس‌لرزه ها طی سه تا چهار هفته آینده ادامه خواهد داشت،‌ مدتی آرام شده، بعد دوباره انرژی جمع شده و چند ماه دیگر دوباره قضیه تکرار می‌شود.اما با شدت کمتر که مربوط به دوره بازگشت زلزله میباشد. رفتار زمین بسیار پیچیده است چه بسا مشاهده شده که دو زلزله با بزرگای یکسان در فاصله ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری اتفاق افتاده است.

بایستی نه فقط این منطقه بلکه تمام مناطق لرزه خیز کشور به ویژه شهرهای بزرگ و پرجمعیت را از نظر زلزله به معنای واقعی ایمن کنیم و نه تنها ساختمان‌ها را مقاوم کنیم بلکه راه فرار و مسائل بعد از زلزله را نیز در نظر داشته باشیم  ژاپن کشوری است که به مراتب از ایران زلزله‌خیزتر است، اما آن‌ها توانسته‌اند راهکاری علمی را به کار گیرند و از تکنولوژی‌های مدرن امروزی استفاده می کنند و موضوع ساخت و ساز آنها با روند پیمانکاری در کشور ما از هر لحاظ بسیار متفاوت می باشد اعم از وجدان کاری و میزان به کارآمدن تخصص در رشته مرتبط را شامل می شود.که نتیجه آن اختلاف تفاوت بسیار در امنیت سازه ها و موفقیت در این زمینه و زمینههای دیگر نیز میباشد.

با توجه به مشخصات زمین شناسی ایران, اکثر زلزلههای ایران عمق کانونی بسیار کمی دارند ( زیر ۱۰ کیلومتر) که این موضوع باعث تشدید خرابیها حتی در زلزلههای با بزرگی متوسط میشود.

همچنین تقریبا در هر ۱۵-۱۴ سال یک زلزله مرگبار در کشورمان رخ میدهد ( زلزله بوئین زهرا ۱۳۴۱ – زلزله طبس ۱۳۵۷ – زلزله منجیل ۱۳۶۹ – زلزله بم ۱۳۸۲)

حال با توجه به موارد بالا آیا مقاوم-سازی در کشور ما به اندازه کافی جدی گرفته میشود؟

و در آخر مثلث حیات در زلزله:

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

2 دیدگاه

  1. دەستان وەشبو یاخوا واقعا لازم بێ ای مطلبه بحث کریو تشکر از زحمتی که تقبل نمودید اقای مهندس

  2. سلام
    از زحماتی که واسه آرامش هرچه بیشتر هموطنای عزیز و رفاه حال این عزیزان میکشید بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب ولدبیگی
    به امید ساخت آینده ای بهتر با رفاه و امنیت بیشتر ان شاالله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.