1 2 3 4 5

آئین گرامیداشتی درتکریم فعالین عرصه ی زیست محیطی شهرستان

۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۷۳۶۰۱

آئین گرامیداشتی درتکریم فعالین عرصه ی زیست محیطی شهرستان

با اهتمام جمعی از دغدغه مندان دیار ودرشبی خاطره انگیز و درفضای توام با صمیمیت وانسان دوستی به رسم قدرشناسی آئینی برگزار تا ضمن ارج نهادن به اهتمام نیکوی حافظین محیطزیست، انسجام وتشریک مساعی فرزندان صالح روزگار را درعرصه ی حضور ، تسری و نویدبخش دگر حرکت های اجتماعی  دیار نماید.

بدیهی است، اسپانسرها (سرمایه‌ ) عواملی اند‌ که‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ حرکت های‌ بزرگ‌ اجتماعی‌ در جامعه نقش آفرین باشد، ودر امر توسعه نقش مهم وبی بدیلی را عهده دار باشند. درهفته ی جاری مصاحبه ای با مدیر ورزشی شهرستان رسانه ای گردید ومصداق آنچه گفته شد درسرتیتر مطلب تقدیم حضور گردید” پاوه شهرستانی با استعدادهای ورزشی فراوان اما بدون حامی مالی” این حمایت هاست که در ادامه می تواند به عنوان محرکی تلقی گردد واین بار این همییّت وحمییّت به مدد دستگاهی (اداره منابع طبیعی شهرستان) آمد تا پویاتر از قبل به نقش سازمانی خویش عمل نماید وبه آینده امیدوار خوشبین باشد.

دکتر فریدون مرادی، دکتر پیام یوسفی و کاک انوربکامیری مدیرهتل ارم پاوه سه ضلع  مثلثی بودند که با همراهی اعضای گروه کوهنوردی ویمیر (دکتر فریدون مرادی، شاهرخ زوراسنا، شاهوزوراسنا، لایق ولدی پاوه، فریق رحیمی،  سیف اله نقی زاده ومسعود مرادی) تشکلی اجتماعی را  شکل دادند تا با تمهید مقدمات از مساعی فعالان عرصه ی زیست محیطی که موفق به مهار آتش جنگلهای  پاوه وهورامان شده اند، تقدیر شایسته ای به عمل آورند.IMG_8397

آئینی که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط کاک مظفر ولدبیگی ومجری گری کاک عدنان مرادی استارت خورد، دکتر فریدون مرادی به نمایندگی از بانیان علاوه به تبیین نشست به تقدیر از بانیان وفعالان عرصه ی زیست محیطی شهرستان پرداخت.

این فعال اجتماعی،  درادامه به سیکل رایزنی وهماهنگی با اعضای گروه کوهنوردی ویمیر، دکتر پیام یوسفی (خیر، نیک اندیش شهرستان) وکاک عرفان رشیدی به نمایندگی از( فعالان زیست محیطی شهرستان) پرداخت ودرادامه مراتب علاقمندی وهمراهی جمع موردنظر را به جهت برگزاری نشست صمیمی با فعالین عرصه مهار آتش جنگلهای منطقه  خدمت جناب آقای غالبی اعلام وابلاغ نمودند که با استقبال مدیر شهرستانی منابع طبیعی مواجه وزمینه برگزاری این نشست در ادامه فراهم گردید.

دکتر مرادی درسخنانی گفت: واقعیت آن است ، شاید درصدی کمی از حفظ منابع طبیعی (جنگل ومرتع …) در اختیار ماست ، بخشی از آن مرهون نگاه منطقه ای، ملی وحتی جهانی است، گرم شدن زمین ، تغییرات اقلیمی در گستره ی جهانی، تاثیر انسان وصنعتی شدنش در بروز پدیده ی گلخانه ای وتبعات متعاقب آن ….می رساند که نه تنها در به وجود آوردن بلکه در تصمیم سازی نیز اختیاری برما متصور نیست (پروسه ی ملی وجهانی)

وی به ظهور بلای غیبی در عصر حاضر پرداخت وگفت: دنیا سالهاست در تلاش است پیمانی را به جهت حفاظت از زمین شکل دهد وکنترل گرم شدن زمین را مهار نماید، اتفاقی روی می دهد وبلایی در امریکا به عنوان رئیس جمهور(ترامپ)  نازل می شود وکل تلاش های انجام شده را با خروج امریکا از معاهده ی مورد نظر زیر سوال می برد. به هرحال این موارد از حیطه ی اختیارما خارج است وآن بخشی که در اختیار ماست شما به بهترین وجه دراین چندساله دنبال نمودید

 

این فعال زیست محیطی به دغدغه وتعصب مردم در دوران های مختلف به انتقال میراث اشاره نمود وگفت: دنیای مجازی اینک بستری را فراهم نموده تا کارکردها پررنگ تر وعینی تر جلوه نمایند، لکن اخوان واجداد هریک از ماها ، جملگی نقش آفرین بوده اند و این فعالیت را بنحو احسن دنبال نموده اند. اگر امروز جوانان ما چنین حرکتی را استمرار می بخشند در واقع میراث دار اجداد خویش اند وچیزی است که در گذر زمان آموخته اند . به نوعی پس می دهند.

دکتر فریدون مرادی به تفکرات مردم هورامان درگذر زمان پرداخت وگفت:  هورمان مکانی است که در آن درخت از تقدس خاصی برخوردار بوده ، هورامانی همیشه مترادف درخت بوده است در هرجا هوامانی ظهور وحضور داشته است نه تنها به تکریم وضع موجود مبادرت نموده بلکه به ترویج وتوسعه آن با غرس نهالی همراه بوده است ، بنابراین تعجب برانگیز نخواهد بود اگر ارجمندی از باینگان، شمشیر، شوشمی و…درجای جای این خطه ی رنگین به مهار آتش اهتمام می ورزد، اینها شایسته تقدیرند اما همچنانکه یادآور شدیم جای تعجب ندارد.۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۸۵۷۱۱

وی با تمجید از رویکرد مهندس غالبی وهمکاران محترم شان در اداره منابع طبیعی شهرستان، تفاوت کارکردی مجموعه ی مورد نظر درقیاس با سنوات گذشته را امری بدیهی و ناشی از احساس مسئولیت وافر تیم کاری وی برشمرد.

دکتر مرادی در ادامه تحسین وتمجید خویش را آراسته فعالین اجتماعی شهرستان بلاخص کمیته ژیوی دوریسان که در فعالیت اجتماعی مورد نظر همواره پیشقدم بوده ومتقبل زحمات مضاعف شده اند گردید.

وی رفتار خطرآفرین ساعیان عرصه مهارآتش را قیاسی مع الفارق با رویکرد تفکر داعش دانست وگفت: جان دادن وجان را به خطر انداختن دو واژه متفاوت اند ، ما همچون داعش حاضر به گذشت از جان خویش نیستیم، ما زندگی را دوست داریم وبرای دوست داشتن زندگی این کارها را دنبال می نمائیم، اما خطر کردن وبه خطر انداختن  را هنری بزرگ می دانیم واز هرکسی این مهم هم بر نمی آید  وشما نیز باید افتخار کنید چنین حرکتی را شروع نموده اید .

 این حامی محیط زیست،  خطاب به کاک صلاح الدین میرانی ومظفر عبدی وکاک سیامک صیاف گفت اثری که بر بدنتان برجای نهاده ، نماد افتخار است ، افتخار برای خود ومنطقه ای که در آن زیست می نمائید، این مایه ی مباهات است.

 فعال اجتماعی جذب سرمایه ها وحمایت های مردمی را در راستای بسیج امکانات وبه روزنمودن تجهیزات خواستار شد وافزود: اگر تاکنون درجلب مشارکت موفق عمل ننمودیم، حکایت برآن دارد که بر راهکارها چندان واقف نیستیم، درمیدان عمل هرگاه دست نیاز را به سمت دیگران نیاز نمودیم ، یاری رسان ما بوده اند، اما دراین رویه نکته ی ظریفی وجود دارد که باید بدان واقف بود، کسانیکه بر امری واقف باشند به راحتی همراهی می نمایند، آگاهی به موضوع شرط همراهی بیشتر است وبرای موفقیت باید آگاهی بخشی را در برنامه ی کاری خویش تعمیم دهیم.

وی به نقش فعالیت رسانه ای در دنیای مجازی پرداخت وگفت: چندی پیش کاک جنید ، کلیپی را در فضای مجازی منتشر نمود که خوشبختانه بازتاب نوظهوری داشت، درجایی بدان واقف شدم که هیچ سنخیت وارتباطی با مردم پاوه نداشتند، خواهشمند است کارکردها مثبت وانگیزشی را در فضای مجازی منتشر نمائید تا جنبه ی عبرت آموزی آن درسی برای دیگران گردد،  ما حتماً به  این توسعه فرهنگ نیازمندیم.

دکتر مرادی منابع دراختیار را سرمایه ی ماندگار دانست وگفت: مردم ما باید بداند این جنگل ومراتع، کوه ودشت، سوسن وشب بو ، لاله ی واژگون و… فقط حق من وشمای نوعی نیست، باید همه بدانند ، حق نسلهای آتی است ، اگر ما سعی در حفظ وحراست داریم ، لطفی انجام ندادیم، بلکه تنها به وظیفه ی خود عمل نموده ایم ، شنیدن صدای کبکی و نشستن درسایه درخت ون ، استشمام بوی چنور…اگرچه نعمتی است که از آنها بهرمند می شویم بلکه باید بر این امر واقف باشیم که اینها نیز میراث فرزندان ما در نسل های آتی اند .

وی با سرزنش تهدیدکنندگان محیط زیست گفت:  آنهائیکه درختی را آتش می زنند و گل ها را با ریشه از خاک خارج می نمایند … ، تنها به خود خیانت ننموده بلکه به دهها نسل بعدی هم خیانت را روا داشته اند  واگر من نوعی امر به معروفی داشته باشم تنها به وظیفه ی خویش عمل نموده ام.

دکتر فریدون مرادی  در خاتمه علاوه بر ارج نهادن برمساعی مجموعه عوامل دست اندکار(صدرالذکر)، ازگروه موسیقی ده نگ پاوه به سرپرستی کاک پیمان حسن زاده ومجموعه هنرمندان که تحولی را در امر موسیقی هورامان به وجود آورده اند ونیز به نقش وتاثیرگذاری مطلوب  رسانه های اجتماعی شهرستان پرداخت واز مساعی معمول آنان تمجید وتجلیل نمود.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان پاوه به عنوان میهمان از میزبانانی که در راستای رسالت محوله ، نهاد تحت تصدی خویش را همراهی وحمایت همه جانبه نمودند تقدیر وتشکر وافر نمود و چهره های حاضر در مراسم را آشنایان امروز وسالها دور ودراز دیار دانست که هر زمان به همراهی حضورنیاز وجود داشت ، بدون درنگ ایثارگرانه پیشقدم شدند…

مهندس یادگار غالبی حوزه استحفاظی منابع طبیعی شهرستان را وسیع دانست وگفت: شهرستانی با ۷۹ هزار وسعت که ۷۳ هزار آن منابع ملی است به نوعی به عموم مردم تعلق دارد. متاسفانه هرساله به دلایل مختلف دچار آتش سوزی هایی می شوند، خسارت های جبران ناپذیری را به وجود می آورد.

وی به کاهش آتش سوزی درقیاس با سال گذشته  درعرصه ی منابع طبیعی پرداخت وگفت: خوشبختانه بیش از۶۰ درصد کاهش آتش سوزی نکته ای قابل ذکری که محصول حمایت افرادی است که بدون هیچ چشمداشتی ما  را در حفاظت منابع طبیعی همراهی می نمایند.

مرادی  استقبال مردمی به جهت حمایت را در سطح شهرستان پاوه ستود وگفت: سال اول برای معرفی دیده بان با مشکل مواجه بودیم، اینک آنقدرتعداد افراد همراه واجدشرایط زیاد است که مجبور به انتخاب به قید قرعه شدیم ، این جای تقدیر تشکر به حهت دغدغه مردم در حفظ منابع طبیعی را دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه با ذکر مصایق عینی در آتش سوزی ها ی مرخیل و… اشاره نمود وگفت: این عزیزان بدون چشمداشت بزرگترین کارکرد را دارند، ایثار آنان مثال زدنی است، حضور عزیزان درمناطق آلوده به مین (دیده بانی که به مهارآتش دریک متری مین برجای مانده از جنگ تحمیلی ..) با هیچ معادلات ریاضی واجتماعی سنخیت ندارد، جز ایثار نمی توان توصیفی برای آن متصورنمود.۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۹۳۲۲۱

غالبی به تلاش های معمول برای معرفی ظرفیت های شهرستان در سطح استان پرداخت وگفت: ما اینک در سطح استان درجایگاهی حضور داریم که با شهرستان کرمانشاه (مرکز استان) از منظر امکانات (هرچند کم وناچیز است) برابری می نمائیم، دیده بانانی که برای شهرستان کرمانشاه لحاظ شده با تعداد دیده بانان شهرستان پاوه یکی است ، بیشترین نقاط بحرانی درزمینه آتش سوزی درسازمان ثبت شده است به پاوه اختصاص دارد،

این مقام مسئول آتش سوزی را تنها تهدید ندانست وگفت: تمام دغدغه منابع طبیعی ممکن است درمقطعی در سال آتش سوزی باشد اما غیراز آتش سوزی عواملی دیگری به عنوان تهدید خود را نشان می دهند ، درسال ۹۵ تعداد ۹۵ پرونده تخلف وتصرف در منابع طبیعی داشتیم ، این آمار نگران کننده است به عبارتی ۹۵ نقطه منابع طبیعی شهرستان درحال تخریب است، ۹۵ نفر با قطع اشجار ویا غصب به ناحق زمین تهدیداتی را به وجود می اورند، از جمع حاضر وبلاخص از رسانه های محترم شهرستان درخواست داریم همچنانکه همیشه در همه مراحل کمک رسان ما بودند این اطلاع رسانی را داشته باشند وابلاغ نمایند که مشکلات منابع طبیعی تنها آتش سوزی نیست بلکه تخریب وتصرف نیزهست .

 وی در خاتمه مراتب امتنان مهندس شیخ ویسی مدیرکل منابع طبیعی استان را خدمت جنابان دکتر مرادی ودکتر یوسفی به جهت دغدغه وحمایت های مستمرشان با تقدیم  لوح تقدیر ، اعلام نمود.

عرفان رشیدی که چندی پیش شاهد حرکت بزرگ ومطرحی درحمایت از پرندگان مهاجر… کار بزرگی را استارت زدند که علاوه برتبعات منطقه ای وملی انعکاس جهانی را دوچرخه از مریوان به سمت تالاب فریدون کنار رکاب زدند تا پیام مذکور را به به جهانیان مخابره نمایند وبه نمایندگی از فعالین زیست محیطی شهرستان درسخنان کوتاهی افزود: به جایی رسیده ایم که از خودگذشته ایم واز خود گذشته ایم وبه جایی رسیده ایم … وی در ادامه  از اهتمام نیکوی دکتر مرادی، دکتریوسفی ، آقای بکامیری وگروه کوهنوردی ویمیر پاوه ونیزفعالیت گروه موسیقی ده نگ پاوه  تقدیر وتمجید نمود.۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۹۴۵۴۵

پس از صرف شام و اجرای چند قطه اثر هنری توسط هنرمندان توانمند گروه موسیقی ده نگ پاوه مراسم اهداء لوح تقدیر از فعالین عرصه ی زیست محیطی شهرستان اجرا گردید تا همچنان پرچم قدرشناسی دراین دیار برافراشته گردد وجمعی با کاربست اهرم تشویق وترغیب ، رفتارهای مطلوب را جایگزین وسرلوحه ی سایر فعالیت های اجتماعی نمایند.

گزارش متن ازآقای فاروق یوسفی

تصاویرده نگی نوریاو

https://telegram.me/dangenoryav    

   https://telegram.me/joinchat/AAAAADzq5zjD346_0wAkNg

   لینک کانال خبری ده نگی نوریاو @dangenoryav 🌎

۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۸۵۷۱۱ ۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۹۰۴۲۸ ۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۹۳۲۲۱ ۲۰۱۷۱۱۰۶_۱۹۴۵۴۵ ۲۰۱۷۱۱۰۶_۲۰۴۰۱۴

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.