1 2 3 4 5

بایگانی روزانه: بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

🚫 نه به قرآن سوزی 📖 / اله مرادمحمدی

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۲_۲۱-۲۳-۰۶

🚫 نه به قرآن سوزی  📖 چندروزپیش بادیدن صحنه آتش زدن قران توسط فردی بنام هه لمت   گوران  سخت متاثرشدم واین عمل راازدوحالت خارج نمیدانم . اولا این کارتحت تاثیرشدید تفکرات ناسیونالیستی وازروی احساسات بوده که دراینصورت برای این شخص ازخداوند متعال طلب عفو وبخشش مینمایم . درحالت دوم امکان دارد که تفکری خاص پشت این جریان خودرامخفی نموده وبااستفاده ...

ادامه نوشته »

نگاهی گذرا به تحولات و آینده صلح در سوریه /صیفوررشیدی

photo_۲۰۱۷-۰۳-۲۸_۲۱-۳۳-۵۹

نگاهی گذرا به تحولات و آینده صلح در سوریه                                                                          با گذشت بیش از شش سال از جنگ داخلی سوریه و کشته شدن بیش از نیم میلیون و آواره شدن بیش از هفت میلیون نفر از مردم بی دفاع در این جنگ فرسایشی و خانمان سوز اکنون با وجود این همه تلفات انسانی و ویرانی شهر های مهم تاریخی و ...

ادامه نوشته »