1 2 3 4 5

بایگانی روزانه: بهمن ۹, ۱۳۹۶

مرگ دیکتاتوری،و فروپاشی سیستم فکری اردوغانیسم با حملە بە عفرین قطعی تر شد/جهانگیرویسی

1 (20) - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

مرگ دیکتاتوری،و فروپاشی سیستم فکری اردوغانیسم با حملە بە عفرین قطعی تر شد هم چنان که همه ما می دانیم مناطق خاورمیانه و کشورهای پیرامونی به دلیل داشتن نفت و منابع و معادن و نیروی کار ارزان به جولانگاه و جنگ و خونریزی وآدم کشی سرمایه داران منطقه و جهان در آمده است.با به وجود آمدن اعتراضات اجتماعی مردم و ...

ادامه نوشته »