1 2 3 4 5

بایگانی روزانه: بهمن ۲, ۱۳۹۶

برگزاری جلسه پربار«شبهای تربیتی» دبیرستان نمونه دولتی اورامان ۹۶/۱۱/۱ ساعت ۲۰ یکشنبه شب مراسمی باشکوه وباحضور کارشناسان خبره درسالن جلسات مدرسه مذکوربرگزارگردید :

1 (13) - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

برگزاری جلسه پربار«شبهای تربیتی» دبیرستان نمونه دولتی اورامان  ۹۶/۱۱/۱   ساعت ۲۰ یکشنبه شب مراسمی باشکوه وباحضور کارشناسان خبره درسالن جلسات مدرسه مذکوربرگزارگردید :.          ۱_ مجری برنامه جناب آقای قادری نیا معاون دبیرستان  ریزبرنامه هارا مطرح  نمود ۲ _  قراءت قرآن ۳_. اجرای سرود جمهوری اسلامی ۴_ خیرمقدم وهدف از تشکیل جلسه شب‌های تربیتی توسط مدیر دبیرستان جناب آقای صادقی ۵_ ...

ادامه نوشته »