1 2 3 4 5

بایگانی روزانه: دی ۲۱, ۱۳۹۶

ورود اسلام به پاوه و قتل عام مردم پاوه ! یک دروغ خیلی بزرگ /هادی محمودی

هادی-محمودی

ورود اسلام به پاوه و قتل عام مردم پاوه ! یک دروغ خیلی بزرگ : در خصوص نحوه ورود اسلام به پاوه مهمترین نظری که پذیرفته شده است و تقریبا در چند دهه گذشته تمامی کسانی که در خصوص تاریخ و گذشته هورامان و پاوه تحقیق کرده و مقالات وکتابهایی نوشته اند و برآن صحه گذاشته اند بدین شرح است ...

ادامه نوشته »