1 2 3 4 5

بایگانی روزانه: آبان ۱۱, ۱۳۹۶

آیا کُرد ها از نسل اجِنه اند؟ / هادی محمودی

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۰_۰۹-۱۸-۳۸

  آیا کُرد ها از نسل اجِنه اند؟ / هادی محمودی هیچ  پایگاه علمی وعقلی ومنطقی بر طرح موضوعاتی اینچنینی صحه ننهاده وبا قاطعیت نیز در رد این نظریات به ارائه دیدگاه می پردازند، لذا جایز وسنجیده نیز نخواهد بود که در این راستا به قلم فرسایی پرداخت، جالب توجه آن  است، حقیر عمری برچنین نقلی بی اطلاع بوده وچه ...

ادامه نوشته »