1 2 3 4 5

بایگانی روزانه: آبان ۲, ۱۳۹۶

دیداردولتمردان بامردم روستای دودان دریک شب نشینی بی سابقه آنهم دریک شب پاییزی.

1

  بسمه تعالی محفل دوستانه بانقل صمیمانه. دیداردولتمردان بامردم روستای دودان دریک شب نشینی بی سابقه آنهم دریک شب پاییزی. دریک دیداروجلسه ای که بنده سعدی ابراهیمی ،خادم مردم عزیز(رئیس شورای اسلامی روستای دودان)که باجناب آقای اردلان حاتمی بخشدارمحترم ومعززوفعال وکوشابخش باینگان داشتم ،ایشان باارادت وحسن نیت خاص،نسبت به همه مردم منطقه مخصوصابە مردم روستای دودان کەدارند،قراربودکه جهت تشکیل جلسه ...

ادامه نوشته »