1 2 3 4 5

اردوغان دعوتگری بی مدعا وامیری عملگرا/منصور سبحانی

268459_584

اردوغان دعوتگری بی مدعا وامیری عملگرا
حسرت وندامت برمامسلمانان، که به چه ذلت دردناکی گرفتارشده ایم. عزت وسروری مسلمانی هیچ، با تخریب وگمانه زنی خود راتحقیر و درعوض باذکر محاسن خیالی از بیگانگان، بزرگ نمایی میکنم .معایب روزگار رابه خود نسبت میدهیم وتمام خوبیهاراازآن ملت های غیر تلقی میکنیم.آزموده ایم باجا خالی کردن برای رقبا یوغ بردگی را به یدک کشیم. درعوض آغایی وسروری اجانب راارج نهیم.نوکرصفتی ،پاچه خواری،گداپیشگی،خفت ودرماندگی و دریوزگی رادرحق خود جبرو سرنوشت تعبیرکنیم.اما ترفندهاوفریب کاریها ونسل کشیها وغارت گریها وسلطه جویی های غرب درممالک اسلامی راپیشرفت آنان توجیه نماییم.درروزهای اخیر کودتای نافرجام علیه دولت اسلام گرای ترکیه توسط بدسگالانی اعم  ازاتاق فکریهود ونوچه هایش درداخل وخارج ترکیه سرتیتر رسانه ها ومحافل خبری جهان قرارگرفته است  آنچه محرزاست دولت ترکیه برخواسته ازآرای صندوق انتخابات آزادآن کشور است که پس ازروی کارآمدن اسلام گرایان بلوغ سیاسی ومدنیت حاکمان وملت ترکیه نهادینه شده است.آزادی وامنیت شهروندان به خوبی تضمین  واقتصاد ش شکوفا ومردمانش به نوا رسیده اند.بسیاری ازحکام بزرگ وکوچک دیگر دنیا موفقیت ها وپیشرفت های این دولت اسلام گرارا برنمی تابند.وبه عناوین مختلف درسالهای گذشته توطئه ها و نقشه های زیادی درراستای  براندازیش ترتیب داده اند. اما خدای مهربان اقدامات این فریب کاران را بی اثرو امیدشان رابه یاس مبدل فرموده بدترازهمه مامسلمانان به تبعیت از تبلیغات سوء دشمنان دین از این همه شجاعت آقای اردوغان درسیاست خارجی و درحمایت ازمسلمانان غزه ومیانمار وسوریه وگوشه وکناردنیاازیک سو وپیشرفت وتوسعه وشکوفایی در اقتصاد ورفع فقروبیکاری داخلی به صورت نسبی وامید به اعاده سروری وعزت اسلام راازجانب ایشان وهمکارانش نادیده میگیریم.امابرای برنامه ریزی شخصیت های غربی احسن وبارک الله میگوییم. موفقیت آقای اردوغان درمدیریت این بحران ومجاهدت و تلاش مسلمانان ترکیه ودعای خیر مسلمانان دیگرممالک درتحقق این پیروزی تلنگریست تا به خود آییم وابتکارعمل وعزت مسلمانان را دست کم نگیریم وبه جای ثناخوانی ولبخند ویژه وتشویق  کفار،نیروهای کارآمدخودراشایسته تقدیر بدانیم آقای اردوغان وارث سلف صالح وتربیت یافته مدارس اندیشمندان معاصراست اگرچه براین باورنیستیم که ایشان فردی معصوم ودورازنقص وخطاست امادرکل شخصیتی داناومدیری تواناست.
آقای اردوغان شخصیتی است که با نواندیشی و نگرشی اعتدال ازدین مدلی به روز ازفقه واحکام اسلام را برای اداره حکومت متداول کرده است .آنهم درکشوری که ارتش نیرومندش دراریکه قدرت خودنمایی میکرد. دمکراسی واحترام به آرای مردم بی مفهوم بود.ایده لائیکی آتاتورکی درافکارتوده مردم ریشه دوانده بود.اقتصادش زخم خورده و بیماربود.باترویج فرهنگ ملی گرایی حقوق دیگر قومها لگدمال شده بود. از آن جمله برای قوم کرد هویت وشناسنامه ای نبود. درسیاست خارجی بدون جایگاه بود. اماامروزبه لطف پروردگار ودرایت واخلاص تیم آقای اردوغان تمامی این معادلات تغییر یافته وکشورترکیه مسلمان بااقتدار سیاسی واقتصادی ونظامی ومردم سالاری مکنونات آزار دهنده امت اسلام راباعزت وحکمت ابراز میدارد.ومسلمانان رادرمیان این همه هجمه ها وعملکرد ناصواب قرائت های دینی متفاوت ازخشونت طلب وسازشکار و پاچه خوار طواغیت سرافراز نموده است .ورویکرد اسلام دگر پذیر را به تماشای جهانیان گذاشته وبه همین خاطر قدرت های بزرگ دست نشانده یهود و اقمارشان  بغض کرده وباترفند وکودتا دست پاچگی میکنند اما زهی خیال باطل زیرا فراموش کرده اندکه نصرت خدا نزدیک است درود ورحمت خدا برهمه بندگان مخلص خدا پایه دارباد طریق پیروان حق
منصورسبحانی دوریسان ۱۳۹۵/۴/۳۱

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

23 دیدگاه

 1. این متن بک جانبداری مذهبی وحزبی است اردوغان و اتاتورک فرقی ندارن توهردوحکومت کردها بیچاره بودن

 2. لازم به یادآوریست که پس از کودتای نافرجام ترکیه ابوبکر بغدادی امیر داعش نیز پیام مشابهی منتشر کرد و با کلمات شبیه این متن به تقدیر از اردوغان پرداخت و کودتا را دسیسه یهودیان خوانده بود. جهت اطلاع این افراد باید یادآوری کرد که مناسبات اردوغان و اسراییل در ماه های اخیر نه تنها به حالت عادی برگشته بلکه از همیشه گرمتر است.
  آلترناتیو اردوغان برای اداره ترکیه ترکیبی از اسلام افراطی داعشی و ملی گرای پان ترکیسم است که میخواهد هر صدای مخالف و منتقدی را خاموش کند.در تاریخ ترکیه هیپچگاه به اندازه حکومت اردوغان اختناق و شکنجه و زندان و دستگیری مخالفان وجود نداشته است. رفتار حزب اردوغان پس از کودتا در تاریخ حکومتهای دیکتاتوری بی سابقه است.
  اما دستگیری و شکنجه و نابود کردن مخالفان برای افراطیان نه تنها ناگوار نیست بلکه بیشرمانه از آن دفاع میکنند.

 3. منوچهررستمی

  جناب آقای سبحانی بزرگوار با سلام ، بنده با قسمتی از نوشته ی شما که اردوغان کشور ورشکسته ی ترکیه را نجات داد و از لحاظ اقتصادی اکنون در جایگاه نه چندان بدی قرار دارد موافقم اما این که اردوغان بویی از اسلام به مشامش رسیده نه تنها موافق نیستم بلکه کاملا مخالفم. نمی دانم شما از کدام دین اردوغان صحبت میکنید ؟ همان دینی که با دادن انواع اسلحه و مهمات به گروه متوحش و نا انسانی داعش به قتل عام مردم کوبانی پرداختند؟ مردم کوبانی به کدامین گناه توسط اردوغان قتل عام شدند؟ مگر کوبانی مسلمان نبود؟ آیا دین اردوغان اجازه می دهد که ملتی ولو آنکه مسلمان باشند فقط به جرم کرد بودن باید قتل عام شوند؟ مورد تجاوز قرار بگیرند؟ شما یا کمتر مطالعه می کنید ( که بعید می دانم) یا حافظه ی سیاسی خود را از دست داده اید. قضیه مال یکی دو سال پیش است. مگر می شود فراموش کرد که کردهای ترکیه با تمام وجود می خواستند به یاری کوبانی بشتباند اما دین اردوغان مرز ترکیه و سوریه را با انواع تانک و مسلسل بست تا داعش با خیال راحت قتل عام کند، تجاوز کند ، خانه ها را ویران کند و …..مگر همین دین اردوغان نبود که با وجود آتش بسی که با گروه پ.ک .ک برقرار کرده بود در میان تجمع آرام کردها بمب گذاری کرده و دهها نفر دانشجوی کرد را به کام مرگ فرو برد؟ اردوغان شما در رویای مبدل شدن به سلطان ترکیه است بعدها تاریخ گواهی خواهد داد که این کودتای نیم ساعته ی مهندسی شده کار شخص اردوغان بوده برای پاکسازی مخالفین خویش.

 4. ن و القلم و ما یستطرون
  دفاع از اردوغان یعنی تایید کشتار هزاران برادر و خواهر کردزبان. یعنی تایید دستگیری پنجاه هزار شهروند ترکیه ای که اکثرا مسلمان هستند.اسلام دین رافت و مدارا است و پیامبر عزیز با اسیرانی که در میدان جنگ دستگیر میکرد با رحمت و بخشش رفتار میکرد. جنایات اردوغان از اسلام به دور است و مورد تایید داعش و داعشیان است.

 5. نقشبندی دوریسانی

  صدام حسین یک گروه سرد داشت که از جوانان مزدور کرد زبان تشکیل شده بود. هنگامی که تسویه حساب سیاسی را شروع کرد این جوانان بیچاره را قبل از همه اعدام کرد. افرادی که امروز برای دیکتاتورها شعر و مقاله مینویسند به تاریخ نگاه کنند و درس عبرت بگیرند.ما با کودتاچیان ترکیه مخالف هستیم ولی هیچوقت جنایات اردوغان را تایید نمیکنیم.انشاالله ضلم و ستم اردوغان بزودی پایان میگیرید و اردوغان و داعش نابود میشوند.

 6. آقای صبحانی عزیز خطابه گرم و داغتان حاکی از پیروزی حق بر باطلی است که دیگر برهمه ی بدی ها خط بطلان کشیده و نیکی ،بدی را شکست داده جالب است سرکرده نیکان یعنی اردوغان هزاران نفر از محافظان آن بلادی که شما دوست دارید مظهر توسعه مسلمانان باشد را در بند انداخته است آنچه که شما کودتا می نامید نصف کودتا هم نیست در هیچ جای جهان کودتایی در عرض ده ساعت آغاز و ختم به خیر نمی شود این را لغت پردازی مثل شما نبایستی فراموش می کرد شما که دستی در خطابه نویسی دارید و بلافاصله غرب و یهودیت را متهم می کنید بفرماید کدام یک از پنجاه هزار نفری که تحت عناوین مختلف مجازات شده اند یهودی یا غربی هستند؟سوز و گداز شما در بردارنده حسی است که فقط جهت رفع ترس کودکانی که از چیزی می ترسند قابل استفاده است این لحن مقلدانه دردی از هیچ آیین ،فرقه و ملتی را دوا نمی کند آقای صبحانی ای کسی که پشت پرده حوادث را می خوانید و معتقدید که ملت کورد در ترکیه مانند سایرین در آسایش است آیا از حوادث دیاربکر ،نصیبین ،دروازه مرزی مرشد پینار ،شرناخ و جا های دیگر خبر دارید ؟می بینیم که دمکراسی شناس هم هستید تغییر موضع اردوغان نسبت به روسیه را نباید که ندانید؟مبارزه با داعش را دولت ترکیه بر عهده دارد چون بلاخره همان گونه که فرمودید بیرق اسلام را دولت ترکیه برافراشته است اینطور نیست این غرب مستکبر داعش را به جان ما انداخته و دولت فداکار ترکیه دارد بمبارانش می کند خخخخخخخ اینها را نوشتیم که بگویم شما غرق در همان فریبی هستید که خودتان ادعای استیلا بر آن را دارید .توصیه می کنیم در عقلتان تجدید نظر کنید چون کاری که شما کردید را ناشی ترین رمال ها نیز در خواندن کف دست مردم نمی کنند

 7. اگر نویسنده مطلب از نظر طیف فکری به اقای اردوغان نزدیک باشد که ظاهرا هستند به طور قطع اردوغان بزرگترین مصلح اجتماعی ایشان در عصر اخیر. فراتر از سید قطب و جمال الدین و…!
  ولی برای وجدان عمومی باید نگاهی به کارنامه و سیاست های اردوغان در منطقه و جهان انداخت و انگاه از منظر وجدان به قضاوت پرداخت.
  هرچند کودتاگران! در صورت موفقیت به احتمال زیاد در عمل بدتر از اردوغان عمل میکردند

 8. انور ولدبیگی

  کاکی به ریز کورد ئیژئ :
  بانی خوت تكه ئه كات بانی خه لكی مه تلێنه
  به سیه گۆرانی به باڵای دوژمنانی كوردا وتن

 9. با سلام وادب واقعا باید برای بیان این دیدگاه تاسف خورد ….از جناب اقای سبحانی واقعا بعید است از خون آشامی حمایت میکند که روزانه صدها نفر از ملت مظلوم خود خود را قتل عام میکند روستا ها را ویران میکند ،جنازه ها را مثله میکند ،وزمینهای زراعی وباغات واحشام مردم بیچاره را توپ باران میکند ..جناب آقای سبحانی اردوغان یک قاتل سنگدل وظالم است وبه نص صریح قرآن کریم نباید از ظالمان پشتیبانی وحمایت نمود ..لطفا با بیان این دیدگاه های ساده لوحانه وسطحی نگر به اسم دین واسلام سبب تنفر بیشتر مردم از اسلام نشوید ….

 10. سلام دوستان
  بااین طرزفکر آقای سبحانی بەیاد
  حکومتهای پوپولیست ،می افتم کە
  هرپدیدە وپیامد را درلفافە اعتقادات دینی
  منوط بە خیرخواهی وموفقیت باورهای شصی
  دریک روزنە می بینند،کە خود وهمفکرانش میپندارند
  ضمن احترام برای ایشان باید، دانست کە درحکومت
  بە ظاهراسلامی ترکیە آنچە کەنبایدباشد روی میدهد
  کەتنها ملعبە فسادوتزویر ودروغ وعدم رعایت حقوق
  مردمی ونادیدە گرفتن حقوق اقلیتها وتبانی وهمراهی
  باافکارآنارشیسمی پلید غربی تنها جزئ کوچک ازظاهر
  قضیە رادربر دارد.حال مسائل پس پردە بماند.
  درخوروشایستە آن نیست کە اردوغان دروغگورامنجی
  مردم بلندآوازە ترکیە دانست.امیدوارم بانظری بروقایع
  تاریخی وتجربیات گذشتە گان مطالبی رادرج نمائیم کە
  آگاهان جامعە وافرادبصیر بادیدە استهزا بە ماننگرند.
  دوستان درکومنتهای خود اشارات زیبائی رانمودە با
  اکتفا بە موارد امیدوارم دنبالە رومحض نباشیم واقع ـ
  گرائی دستوردین ومصلحت دنیا وآخرت است.

 11. محمود رستمی تبار

  سلام
  اتفاقا ایشان دعوتگری پر مدعا هستند. مهمترین ایراد وی عدم ثبات در تصمیم گیری است. برخوردهای شناب وار و احساسی بیشترین ضربه را به حزب رفاه اربکان زد. کاش ایشان در پیمانش با کوردها صادق می بود. در قضیه سوریه انتظار برخورد عاقالانه تر داشتیم و همپانیش با عربستان در ترویج خشونت ناپسند بود. برخورد منفعلانه اش علیرغم شراره های اولیه اش با اسرائیل نیز این چنین بود. در برخورد با روسیه هم سیاستی نادرست و احساسی داشته و عذرخواهی اش هم چنین….ناشایست.
  سو‌استفاده از وضعیت عراق و خرید نفت از داعش هم کار خوبی نبود.
  هرچند شخصا از شکست کودتاه خوشحال شدم و مطمئن بودم کودتا نه به صلاح اسلام بوده ونه به صلاح دمکراسی
  و نه به صلاح اقوام و کوردها. اینکه این کودتا قطعا کاملا شبیه کودتای مصر علیه مرسی بود شکی نیست. ولی یک تفاوت داشت مردم و طرفدران حزب رفاه و اردوغان خطر را حس کرده و با جان از دمکراسی پاسداری کردند امیدوارم در رویه جدیدش اشتباهات را تکرار نکرده و در برخورد با مخالفان اصول اسلامی را رعایت و حقوق شهروندان را محفوظ داشته و موجب سرخوردگی دوستداران اسلام واقعی معتدل مورد سفارش خدا نگردد.
  بهرحال امروز روز انحصار طلبی و نادیده گرفتن حقوق دیگران نیست. و بنظر می رسد اگر واقعا مسلمان باشندرسییدن به این هدف دپر نیست..
  البته فراموش نکنیم هیچ کس را شاخص اسلام واقعی معرفی نکنیم و سرنوشت اسلام را به کسی گره نزنیم.
  و دوستان هم متوجه باشند با پیروزی کودتاه و حکومت نظامیان کوردها به چند دهه قبل رجعت می نمودند…..

 12. سخنان جناب آقای سبحانی نشأت گرفته از سخنان مدخلی های عربستان و آرای پوچ و بی اساس آقای—-و دشمنان ملت کورد است که علی رغم دشمنی با مکاتب عرفانی قادری و نقشبندی ، سعی در ترویج افکار ضد قومیتی دارند
  ما همیشه از ملت ترک زخم خورده ایم و میتوانید در لابه لای صفحات تاریخ مبارزات شیخ سعید نوورسی قادری و شیخ سعید پیران نقشبندی و دیگر مبارزان عارف و صوفی کورد مشاهده کنید اما متاسفانه وهابیت سعی در تخریب قوم و زبان و دین و مذهب رسمی کورد دارد
  واقعا افسوس بر شما

 13. سید عطاالله مهاجرانی
  یکم: اردوغان پس از پایان جلسهٔ مشترک با شورای امنیت و دولت، وضعیت فوق العاده در ترکیه اعلام کرده است. وضعیت فوق العاده تفسیر های مختلفی می تواند داشته باشد. به عنوان مثال وضعیت فوق العاده در فرانسه متفاوت از ترکیه خواهد بود. در یک کلام در ترکیه، با استناد به وضعیت فوق العاده، اردوغان هر چه بخواهد می تواند انجام دهد! به قول خواجه نظام الملک در سیاست نامه: « و این را بباید دانستن که ملک و رعیت همگی سلطان راست! » دوره تازه ای در ترکیه با عنوان سلطان اردوغان اغاز شده است.
  سلطان اردوغان، نماز صبح را در مسجد با شکوه کاخ ریاست جمهوری- بزرگترین کاخ ریاست جمهوری دنیا!- برگزار کرد. خودش اذان گفت، کلاه سپید بر سر گذاشت و به عنوان امام جماعت نماز خواند. تصویر تازه ای از اردوغان…دور نیست که اردوغان مثل سلاطین عثمانی ردا بر تن کند و عمامه رنگین با نشانه ها و مهره مازو های طلایی و نقره ای و نیلی بر سر بگذارد.
  دوم: یورش به کتابفروشی ها در استانبول و آنکارا، نشانه ای از یک کودتا بود و نه ضد کودتا. جوانان خشمگینی که به کتابفروشی ها حمله کرده بودند، با کدام اندیشه و باور دست به این کار زده اند؟
  سوم: به نظر می رسد تا ثبات در ترکیه راهی دراز وجود خواهد داشت. وقتی رژیمی ده ها هزار معلم و رئیس دانشگاه و قاضی را بر کنار می کندو نشریه طنز را تعطیل می کند. خبرگزاری های خصوصی را توقیف می کند. اجازه تدریس در موسسات خصوصی توسط معلمان را لغو می کند. در واقع به یک کودتا علیه ملت خود دست یازیده است. آیا ملت ترکیه می تواند چنین سرنوشتی را تحمل کند؟ پیداست اردغان با این شیوه بسیار نابخردانه، ملت ترکیه را به دوپاره تقسیم کرده است. مردمی که با شور به خیابان ها آمدند و کودتا را شکست دادند. در می یابند که از فرصت حضور انان برای کودتای دیگری علیه ملت استفاده شده است.

 14. بی مدعایی و عملگرایی اردوغان همانا و خریداری نفت داعش، یار و یاوری نیروهای داعش و قتل عام کوبانی همانا!

 15. از همان سر تیتر اول مشخص است،که نویسنده آقای سبحانی چیزی از وابستگی اردوغان و دولت محبوب ایشان که جزو پیمان ناتو هستند نمی دانند یا خود را به گمراهی می زنند،همین دولت مطبوع ایشان سر سپرده کشورهای امپریالیستی و نوچه و هم پیمان آنها هستند،همان ناتویی که حامی همه جانبه اسرائیل هستند،بگذریم از این خام تحویل دادن مطلب به خواننده گان،مگر همین اردوغان با ملت کرد ترکیه با کشتار کودکان و زنان و رزمنده گان آن ،همان عملکرد اسرائیل را در حق مردم روا نمی دارد،سال گذشته چند زن و کودک و پیر ،چندین خانه بر سرشان ویران شده،چند بیگناه به دست این امیر داعش مسلک و نفت فروش داعش قربانی بارگاهشان شده است.از آن همه جنایت که بگذریم ،کودتا محصول سیاست های غلط خود اردوغان است،زیرا کشورش را به میدان جنگ و فقر و بحران تبدیل نموده است.کودتاچیان نیز از همان درونمایه فکری اردوغان بوده و جز کشمکش بر سر قدرت برای کسب سود بیشتر از توده ها بدیل دیگری نبودند.اما اردوغان نیز ثابت کرد از آنها هم دیکتاتور تر است،در هیچ جایی کودکستانها و معلمین و استادان را بدون دادگاه و وکیل ومدافع و غیره ..اخراج نمی کند،در واقع کودتای واقعی را خود اردوغان و با بی پرنسیپ ترین شیوه انجام دادند.نشان دادند که او هیچ اخلاقی را با معیار امروزی ندارند،دمکراسی خواهی او نیز ترفندی علیه مردم ترکیه بوده است.اما این نشان از بحران اقتصادی،اجتماعی و سیاسی و فرهنگی عمیق در ترکیه است،که نه با کودتاچیان قبلی حل می شود و نه با کودتای احیر امیر نویسنده این مقاله.

 16. اردوغان دعوتگری بی مدعا وامیری عملگرا!!!؟؟؟
  ۱.‌اگر جناب اردوغان ادامە دهندە و سلف صالح دیگر مصلحان وبزرگان دعوتگر ما همچون نبی اکرم(ص)؛ابوبکر‌صدیق،عمربن عبدالعزیز؛سیدقطب و….است؛ای وای بر ما؟! نخیر ایشان نه مصلح است ونه دعوتگر؛ایشان یک مستبد است ویک دیکتاتور شاهد قضیه هم کشتار مردم مظلوم مسلمان کرد در ترکیه وسوریه، پدر خوانده شدن گروه جلاد وخون ریز داعش،دوستی با یهود نجس و پوتین بی‌دین و…
  ۲.ایشان همچین بی ادعا هم نیست؛اردوغان به همه دوستان قدیمی خود پشت کرد و یکی یکی آنها را از میدان به در کرد؛عبدالله گل دوست ویارغار اردوغان؛داود ‌اوغلو مغز متفکر و تئورسین اردوغان؛جمیل چیچک مرد ادب و اخلاق اردوغان؛فتح‌الله گولن استاد و مرشد اردوغان که همه موفقیت‌ها وشوکت اردوغان مدیون ایشان است که اکنون به کافر وخائن تبدیل شده است و… پس آقای اردوغان بی مدعا نیست یک خودکامه و اقتدارطلب است…
  ۳.اردوغان امیری از جنس امیرالمومنین عمر(رض)؛عبدالله ابن عمر و…نیست بلکه از جنس امیر ابوبکر بغدادی؛امیر عمر چچنی است وایشان شایستگی امیری مسلمین را ندارن که باری دیگر با تشکیل یک نوعثمانی خلیفه مسلمین شود؛ایشان یک اپورچونیست و فرصت‌طلب است
  ۴.جناب اردوغان از عملگرای هم عدول کرده است و دچار یک مازوخیسم وسادیسم روانی گشته است ودر طول چند روز گذشته با اعمال پریشان گونه خود آن را اثبات کرده است؛و…
  پس اردوغان:دیکتاتوری خودکامه و فرصت طلبی سرگردان

 17. باسلام.اردغان نه خیرمطلق است ونه شرمطلق عملکردش رانمی توان بی نقص ومعصومانه نگریست هرجاخطاکردبایدبدورازتعصب نقدش کردوهرجاخدمت صادقانه نمودبایدتقدیرش نمود.بهترین کارشناسان وداوران مردم ترکیه هستندکه می تواننددرپای صندوقهای رای جواب همه رابدهندهم پاسخ موافقین وهم مخالفین درداخل وخارج.درخصوص مقاله برادرمحترم جناب اقای سبحانی ایشان دیدگاه خویش رادرمورداقای اردوغان ابرازداشته اندکه هرکس مختاراست انراقبول یاردنمایداماماخوانندگان ومنتقدین بایدکمی سعه صدربیشتری داشته باشیم واستانه تحمل خویش راتوسعه ونقدهای خویش راکارشناسانه تروبه دورازکینه وتعصب نماییموهرگزانتظارنداشته باشیم همه مثل مافکرکنندوهمانندمابیاندیشندوبنویسنددرغیراین صورت به قوم فروش ومزدوروخاین متهم شوندبنده بخشی ازعملکرداقای اردوغان راتاییدوبخشی ازعملکردش ازجمله کشتارمردم شریف کوردراچه ناشی ازنافرمانی وخودسری ارتش باشدوچه براساس فرمان رییس دولت تقبیح می نمایم امااین تنهااردوغان نیست که اشتباه می کنداقای دمیرتاش نیزیکی ازبزرگترین اشتباهات سیاسی رادرحق کوردهای محترم ومظلوم باتشکیل ندادن دولت ایتلافی مرتکب شد.دراقلیم کردستان نیزرهبران کوردباتحمل نکردن یکدیگروحزبی وقومی تصمیم گرفتن دارن مردم بینوای کوردراموردظلم قرارمیدهندکمااینکه درامریکای به اصطلاح متمدن درحق سیاهپوستان وسایررنگین پوستان ظلم وتبعیض صورت می گیردونیزدرعربستان وفلسطین و…..هم ظلم وجوددارد.به ان امیدکه هرکس بدکردبدبپنداریم وهرکس خوب کردخوبش بدانیم.

 18. منصورسبحانی

  به نام الله تنها فریادرس وفرمانروا
  باعرض سلام وادب واحترام خدمت همه کاربران اعم ازموافقین ومخالفین نگاه اینجانب باموضوع” اردوغان دعوت گری بی مدعا وامیری عملگرا”مشتاقم پیرو رسانه شدن موضوع وواکنش های تندوخشن وبی رحمانه از جنس ترور وانتحاروتعصب قبل ازشناخت وگاها به دوراز ادب واخلاق برخی از منتقدان پاسخی بدون اطاله کلام ودرخورارائه وبه سمع ونظرتان عارض نمایم درضمن بعلت ضیق وقت وبینا بینی ارتباط خط اینترنت ازتاخیرپیش آمده پوزش میطلبم
  دوستان گرامی بنده ازجهان بینی برگرفته از قرآن وسنت پیامبر حضرت محمد مصطفی( صلی الله علیه وسلم)که رحمت للعالمین است آموخته ام که درمواجه باهمه دیدگاها حتی جاهلان برخوردی استاندارد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده از جهان بینی اسلامی وبه دورازانتقام جویی را ازخود ابراز نمایم لذا ازدم همه منتقدان را به پاس فراخور حالشان می بخشم وامااگر ملاحظه فرموده باشی بنده در کل معتقدم که ازروی احساسات وکورکورانه خود زنی نکنیم واز استعدادها وتوان مندی نیروهای خودی درممالک توسعه نیافته وبه اصطلاح جهان سومی هراسی به دل راه ندهیم ومانند ممالک غرب ازدادن فرصت به دگر اندیشی ونوآوری افراد دریغ نورزیم
  بااین نظرمثل همه وبلکه بیشتر موافقم که اززمانهای دور تاکنون به قومیت ما کردها ستم وبی عدالتی ونسل کشی روا داشتهدشده ازآنجا که ملتی بااستعداد و هوشمند وخلاقی هستیم همواره درکمین دشمنان بوده ایم ازیک پارچگی واتحاد مابیمناک بوده اند به همین خاطر مارا به سان بردگان به پنج کشور تقسیم کرده اند تا مبادا همچون اقوام دیگر حکومت واقتداری داشته باشیم لذا شکی نیست ما ازجمله اقوام ستم دیده تاریخ هستیم
  اماآیا این دشمنانگی را به سادگی متحصر به سیاست و طراحی حکام وقت این کشورهای موطن خود بدانیم اگرباورمان چنین باشد هیچگاه ازاین رنج وآلام نجات نخواهیم یافت
  بااین حال براین باورم که نقشه شوم قدرت های غرب برای جلب منافع شان باایجاد آشوب وناامنی درمنطقه وبهانه تراشی برای حضورتظامی عامل اصلی محرومیت این قوم از حقوق ازدست رفته اش میباشد
  وامادگرگونی وضعیت کردهای ترکیه پس از روی کارآمدن حزب عدالت وتوسعه به لحاظ اقتصاد وامنیت برهمگان پوشیده نیست واین حکومت درصورت آسودگی ازترفندهای گوناگون داخلی وخارجی در صدد اعطای امتیازات حقوق بشری به این شهروندان است. ناگفته نماند دراین راستا خواسته توده مردم حائزداهمیت است نه اهداف اخزاب اکر منصفانه قضاوت کنیم جایگاه شهروندی کردها ی ترکیه تا رسیدن به مشارکت درتشکیل دولت صعود کرد اما اهداف حزب گرایی م.ک.ک این موقعیت را ازتوده ملت کرد سلب کرد بااین حال مدعیان طرفدلر ملت کرد این سیاست غلط وخیانت بزرگ رانادیده گرفتند وازنقد آن دریغ می ورزند بگذریم بقیه هم بماند تامجال دیگر …

  • براي اقاي سبحاني وهمه اخوان المسلمينهاي مزدور متاسفم از سيد قطب تا حسن البنا وقرضاوي واردغان جملگي مصداق ابوبكر بغدادي بوده وهستند

 19. جناب آقای نادر نقشبندی قبل از اینکه به فکر ترکیه باشی و برای آنجا کاسه از آش داغتر باشی باید به عنوان یک جانباز ….در صد انقلاب در وهله اول هوش و هوست را به دفاع از کیان ایران اسلامی مشغول بدارو سرنوشت هر کشور به دست مردم آنجا میباشد امروز عملکرد اردوغان برای اکثریت ترک وکرد قابل قبول است و برایش جان فشانی میکنند و خود را در زیر تانکها دراز میکشند و همین مردم هر موقع کارنامه سلطان رجب را قابل قبول ندانند برای براندازیش هم به خیابان میریزند

 20. متاسفم برا استبدادخواهان و دوستداران بربریت

 21. باسلام و احترام اقای سبحانی گرامی همچنان میدانیم شما و امثال شما کوردستان و کورد را با عینک اردوغانیسم مینگرید اما بهتر است بدانید حتی یک بچەی ابتدایی هم میداند اردوغان یک دیکتاتور است و لازم بە فلسفەبافی برای این نگرش وجود ندارد اما فرض بر آن باشد کە اردوغان چنان است کە شما برقامتش می بالید ولی وجدان خوانندگان را قضاوت میگرم نە وجدان حضرتعالی، کە حملەی وحشیانەی ایشان کە همزمان تعدی بە خاک و تجاوز مستقیم بە خاک کشور دیگری است کشتە شدن این همە انسان در کشوری دیگر وبیرون از خاک ترکیە و هچنین سرکوب کوردها بر چە مقیاسی قابلیت قبول را بە اردوغان میچسپانید اگر فردی تجاوز بە سرزمینش از یک کشور متجاوز روا میدارد بایستی بدانید قبول تجااز و دفاع از تجاوز بە سرزمین مادری چنان و مساوی با تجاوز بە مادر انسان است و دفاع از تجازگر معنایش مشخص است چون سرزمین و مام میهن همان سرزمین مادری است و همیشە خاک وطن بە مادر تشبیە میگردد لازماست بدانید از زمان شروع تفکرات شما بیش از چهل میگزرد و در سایە حکومت و با نظارت آنان مستقیم و آزاد تبلیغ میکنید اما جالبە بدانید نتیجە این همە کار تبلیغاتی شما نتیجەش شدە عدەی محدودی از افراد کە هرگز نتوانستید با این همە آزادی و تبلیغاتتان در قامت کوردستان جایگاهی جز ….پیدا کنید اما عفرین و دفاع از کردستان در سطح نوجوانان تا پیرسالان کوردستان قامتش با نام مبارک کوردو کوردستان آراستە شدە

 22. سلام والله برای یک کورد شرم است وحیا دارد طرفداری از یک دیکتا تور خونریز.اوردغان به جای دلسوزی برای مسلمانان جهان وضعیت داخلی وفساد وجنده خانه های خودش را اصلاح کند در تبلغ سکس جهانی رتبه خوبی دارد حرام زاده را سرچ کنید وببینید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.