1 2 3 4 5

پوشه اموات شهرستان پاوه

لطفا تصاویر اموات خودرابه این شماره۰۹۱۸۳۳۱۸۹۴۵درتلگرام بفرستید.

ارتباط با ما:
شماره موبایل:۰۹۱۸۳۳۱۸۹۴۵

تلگرام:  @M_noryaw

photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۲_۱۴-۰۷-۲۱

مرحوم عبدالقادر کاکایی تاریخ فوت۳۱/۵/۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۶_۰۲-۴۳-۴۰

مرحوم محمد خان زاهدی تاریخ فوت ۴/۶/۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۸_۱۵-۰۶-۲۶

مرحوم حشمت رسولی تاریخ فوت : ۹۶/۶/۶

photo_۲۰۱۷-۰۸-۳۰_۱۵-۲۴-۲۸

مرحوم علی قادری  (درویش علی) تاریخ فوت ۸/۶/۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۸-۳۱_۲۳-۵۴-۴۲

مرحوم شهرام شکری تاریخ فوت ۹۶/۶/۹

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۷-۳۸-۳۹

مرحومه ماهرخسار نمامیان تاریخ فوت ۱۲/۶/۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۴۵-۵۳

مرحوم فتح اله برهنه گرد تاریخ فوت ۱۳۹۶/۶/۱۲

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۰۹-۵۱-۲۲

مرحوم سیدولی حسینی تاریخ فوت ۱۲/۶/۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۱۱-۲۰-۰۲

مرحوم منصور خسروی  تاریخ فوت ۱۳۹۶/۶/۱۲

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۵_۱۲-۲۸-۲۲

مرحوم متین ازکات تاریخ فوت ۱۳۹۶/۶/۱۴

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۶_۰۸-۱۱-۳۳

مرحوم محمد رئوف مرادی تاریخ فوت ۱۳۹۶/۶/۱۴

photo_۲۰۱۷-۰۵-۳۰_۲۳-۵۷-۳۰

مرحومه خانم کافیه خسروی۹-۳-۹۶(خانقاه)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۰۱_۱۵-۵۳-۲۳

مرحوم درویش محمدامین یوسفی نژاد۱۱-۳-۹۶(داریان)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۰۱_۲۲-۰۶-۰۳

 مرحوم محمد سهرابی۱۱-۳-۹۶(نیسانه)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۵_۱۹-۲۶-۰۴

مرحومه خانم  کافیه محمدی یگانه ۲۳-۳-۹۶(هانی گرمله)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۹_۰۳-۵۷-۲۰

مرحومه ثریا محمدی ۲۸-۳-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۰_۰۰-۳۶-۰۵

مرحومه  خانم طلیعه منصورنیا۹۶-۴-۲۹

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۳_۰۱-۰۳-۲۴

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۹_۱۱-۴۶-۳۷

photo_۲۰۱۷-۰۶-۳۰_۲۱-۵۹-۵۱

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۵_۰۴-۲۶-۴۱

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۶_۰۸-۱۱-۲۶

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۷_۱۲-۴۴-۴۳ (2)

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۷_۱۳-۱۵-۰۰ بگیج (5)

خاصه95-6-1 (2)

سابقی (4qq)

طبیعت (5) - Copy

مرحوم عبدالخالق بیگامیری تاریخ فوت۹۶-۳-۳

2

مرحومه خانم عصمت(معصومه) عجمی(داریان)تاریخ فوت۲۴-۲-۹۶

33

مرحوم طاهر اردلانمردی(نوسود)تاریخ فوت۴-۳-۹۶

111

مرحومه خانم ثانیه نوری(دشه)تاریخ فوت۳-۳-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۰-۱۹-۳۸

مرحومه حاجيه آهوصالحي(مزیدی)تاریخ فوت۲۳-۲-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۴_۱۰-۲۲-۵۵

مرحوم صدیق مشرقی(دشه)تاریخ فوت۲۳-۲-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۸_۲۱-۲۸-۵۳

مرحوم مولودکیانی(دزآور)تاریخ فوت۲۸-۲-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۱۱-۵۹-۰۸

مرحوم جلال شجاعی تاریخ فوت۳-۳-۹۶

پیر

مرحوم میکائیل بابایی تاریخ فوت۲۳-۲-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۲_۰۱-۱۵-۵۸

مرحومه نهیه فتحی(هانه گرمله)تاریخ فوت۲۱-۳-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۹_۰۰-۰۲-۰۸

مرحومه شیرین ابراهیمی(دوان)۱۸-۲-۹۶

حاجی فایق دوریسان

مرحوم حاج فایق تیموری(دوریسان)تاریخ فوت۱۲-۲-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۷-۲۸-۱۰

مرحوم حاج شفیع اخگر تاریخ فوت۲۸-۲-۹۶

مرحوم محمد سعید رسولی فرزند بهرام از اهالی روستای دودان

مرحوم محمد سعید رسولی(دوان)تاریخ فوت۶-۳-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۱_۱۴-۱۵-۰۰

مرحوم حسن رستمی (باینگان)تاریخ فوت۹۶-۱-۲۲

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۲_۱۹-۳۶-۴۲

مرحوم تقی خوش رفتار تاریخ فوت۹۶-۱-۲۳

17523138_977189879083583_7632531999634247838_n

مرحوم اسما عیل بابایی (تین)تاریخ فوت ۹۶-۱-۲۳

۲۰۱۷۰۴۰۸_۰۹۱۱۰۷

مرحوم حاج صدیق رحمتی (دشه)تاریخ فوت۹۶-۱-۲۲

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۴_۱۵-۱۴-۵۱

مرحوم رامان عارفی (بانه وره)تاریخ فوت۹۶-۱-۲۵

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۴_۲۱-۱۴-۵۳

مرحوم نصرالله امامی تاریخ فوت ۹۶-۱-۲۵

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۴_۲۳-۱۰-۳۴

مرحومه رضیه صحرایی (بانه وره)تاریخ فوت۹۶-۱-۲۵

فرخی (1)

فرخی صالحی (نوریاب)تاریخ فوت ۹۶-۱-۲۵

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۵_۰۳-۱۵-۴۵

مرحوم  پوریا رحمانی(چورژی)ارسال آقای پژمان رحمانی

علت فوت ضربه مغزی
تاریخ فوت۲۴-۱۱-۹۵

1 (2)

مرحومه فاطمه مولودی (نوریاو)تاریخ فوت۲۰-۱-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۰_۱۲-۴۳-۰۰

مرحومه صنوبر قادری(وراء)تاریخ فوت۱۸-۱-۹۶ارسال عکس آقای محمد قادری

مراسم نجار - Copy (3)

مرحوم حاجی عبدالواحد حسن زاده تاریخ فوت۱۳-۱-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۹_۱۹-۲۲-۲۳

مرحومه عطیه حبیبی.(نودشه)تاریخ فوت۲۰-۱-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۸_۱۹-۳۵-۳۲

مرحوم فتاح نادری (نجار)

photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۸_۱۹-۳۵-۴۲

مرحوم دوریش مجید شریفی(نجار)

photo_2017-03-30_14-08-34

 lمرحوم سلیمان اسد بختیتاریخ فوت۱۱-۱-۹۶

photo_2017-03-31_12-08-53

مرحوم عارف احمدی (تشار)تاریخ فوت۱۱-۱-۹۶

photo_2017-04-03_12-53-31

مرحوم محمدرئوف رسولی (دوان)تاریخ فوت۱۴-۱-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۷_۰۸-۰۳-۱۴

مرحومه فوزیه (عینا)بزرگ امیدتاریخ فوت۱۸-۱-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۹_۱۷-۲۹-۳۷

مرحومه مینا صادقی تاریخ فوت۲۰-۱-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۹_۱۸-۱۳-۲۲

مرحومه افروزمحمدزاده(منصورآقایی)تاریخ فوت۱۹-۱-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۰_۱۱-۳۷-۱۹

مرحوم مولود رمضانی(نودشه)تاریخ فوت۲۱-۱-۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۰_۱۳-۱۷-۱۸

مرحومه معصومه سلیمانی زاده (دره هجیج)تاریخ فوت۲۱-۱-۹۶

باقی وعیسی 95-7-23[22-16-44]

مرحوم باقی ویسمرادی (دوریسان)تاریخ فوت۷-۱-۹۶

غنچه وعلی شاهمرادی95-9-10 (1)

مرحومه حاجیه غنچه حسینی (خانقاه)تاریخ فوت۱۹-۱-۹۶

فتاحی - Copy

مرحوم شیخ محی الدین قادری (نجار)تاریخ فوت۸-۱-۹۶

]]]

مرحوم خداکرم ابراهيمی اهل روستای شوشمه  اريخ فوت ۲۲/۵/۱۳۷۴(ارسال آرزوابراهیمی)

photo_2017-03-04_17-06-34

مرحوم مجید حسینی تبار(سریاس)تاریخ فوت ۱۴-۱۲-۹۵

photo_2017-03-05_14-12-10

مرحوم زکریا عباسی(کیمنه)تاریخ فوت۱۴-۱۲-۹۵

photo_2017-03-06_23-20-47

مرحوم عثمان ویسی(باینگان)تاریخ فوت۱۶-۱۲-۹۵

photo_2017-03-08_14-31-01

مرحوم مجید حسینی تبار(سریاس)تاریخ فوت۱۸-۱۲-۹۵

photo_2017-03-08_23-45-14

مرحومه نیافت عبدی تاریخ فوت ۱۸-۱۲-۹۵(نوسود)

photo_2017-03-10_19-18-51

مرحومه عاصما راهرو(دشه)تاریخ فوت۲۰-۱۲-۹۵

photo_2017-03-10_19-47-55

مرحومه خانم سلطان بادفرنیا (دوریسان)تاریخ فوت۱۴-۱۲-۹۵

photo_2017-03-10_19-48-01

مرحوم درویش نظیف محمدی(دریبر)تاریخ فوت۱۶-۱۲-۹۵

photo_2017-03-02_19-08-46

مرحوم آرمان رحیمی تاریخ شهادت ۹۵-۱۲-۱۲

photo_2017-02-27_11-40-20

مرحوم صادق محمودی تاریخ فوت۹۵-۱۲-۹

photo_2017-03-01_10-54-22

مرحوم اسماعیل نودشه تاریخ فوت ۹۵-۱۲-۱۱

احمد برقی

مرحوم محمد رحیم محمدی تاریخ فوت۹۵-۱۲-۱۱

آهنگری (1)[00_00_51][20170221-175749-1]

مرحوم حاج فایق آهنگری. تاریخ فوت۹۵-۱۲-۳

بهرام دوریسان (1)

مرحوم بهرام احمدی تاریخ فوت۹۵-۱۲-۵

نقشی محمد (7)

مرحوم حاج محمد نقشی نیا تاریخ فوت۹۵-۱۲-۱۱

photo_2017-02-13_23-28-14

مرحوم درويش قربان نادري روستاي شيخان تاريخ فوت شهريور ٥٩

90

مرحومه مهندس مهدیس میرقوامی تاریخ فوت۹-۱۱-۹۵

11111

مرحوم احمدپتیام. تاریخ فوت۵-۱۱-۹۵

photo_2017-01-28_12-37-58

مرحوم حاج شکرالله طاهرپور تاریخ فوت۱۵–۱۱-۹۵

photo_2017-02-05_18-23-23

 عالیه تولایی تاریخ فوت ۱۷-۱۱-۹۵

photo_2017-02-13_22-40-27

مرحوم حاجی عارف مهربانی(تین)تاریخ فوت ۲۵-۱۱-۹۵

محمد سلیم شکرالهی (7)

مرحوم حاج محمدسلیم شکرالهی تاریخ فوت۷-۱۱-۹۵

سهرابی (2) - Copy

مرحوم فایق سهرابی تاریخ فوت۱۰-۱۱-۹۵

photo_2017-02-08_22-39-32

مرحوم محسن بلدی.تاریخ فوت۲۰-۱۱-۹۵

photo_2017-02-11_09-07-51

مرحومه هیلان محمودیان تاریخ فوت۲۲-۱۱-۹۵

1111

مرحوم صوفی امین مارفی(دزآور)تاریخ فوت۲۴-۱۰-۹۵

photo_2017-01-14_14-36-59

مرحوم دکترمصطفی شریفی(نجار)تاریخ فوت۲۵-۱۰-۹۵

photo_2017-01-14_18-05-07

مرحوم حاج عبدالله رستمی(دوریسان)تاریخ فوت۲۶-۱۰-۹۵

photo_2017-01-16_18-42-52

مرحوم بهرام فاتحی(ایناخی)تاریخ فوت ۲۰-۱۰-۹۵

photo_2017-01-16_19-26-31

مرحوم محمد غریب رستمی (بانه وره) تاریخ فوت ۶/۸/۹۵

photo_2017-01-14_22-36-28

مرحومه خاور عزیزی(تشار)تاریخ فوت۲۵-۱۰-۹۵

photo_2017-01-15_07-46-05

مرحوم عبدالرحیم قادری(باینگان )تاریخ فوت۲۶-۱۰-۹۵

photo_2017-01-16_19-26-26

مرحوم میرزا رستمی(بانه وره)

15697384_647215268783250_9145913978607746756_n

مرحوم حنیفه حسینی تبار (سریاس)تاریخ فوت۹۵-۱۰-۸

photo_2016-12-25_19-03-59

مرحوم لطف الله بهرامی (پاوه)تاریخ فوت۹۵-۱۰-۵

photo_2016-12-22_23-04-03

مرحوم علی ابراهیمی (شوشمی) تاریخ فوت۹۵-۱۰-۲photo_2016-12-22_15-21-46

مرحوم محمد علی میری(شمشیر)تاریخ فوت۹۵-۱۰-۲%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-95-6-100_00_1220161227-065901-0

مرحوم محمد کریم عثمانی (بانه وره)تاریخ فوت۹۵-۱۰-۶

photo_2017-01-03_20-51-13

مرحوم مختار شجاعی (پاوه)تاریخ فوت۹۵-۱۰-۱

photo_2017-01-03_20-37-13

مرحوم شهریارفتاحی و مرحومه خانم صاحب کریسانی(دوریسان)

 photo_2016-12-28_10-46-20

مرحوم محمد فتاحی (کیمنه)تاریخ فوت۹۵-۱-۰۸

%d8%a8%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%8695-6-2700_00_1320161228-203001-0

مرحومه بیخان شاه ویسی (نیسانه)تاریخ فوت۹۵-۱-۰۸

%d9%be%db%8c%d8%b1-9-copy

مرحوم محمد کریم کرمی (دره هجیج)تاریخ فوت۹۵-۱۰-۱۳

%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%88%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-59

مرحوم سید محمودسلیمانی (نوریاب)تاریخ فوت ۹۵-۱-۰۱۲

%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c93-10-7-3-copy

مرحوم حاج عباس لطفی تاریخ فوت۹۵-۱۰-۱۰

photo_2016-12-20_06-44-50

مرحوم عبدالله ویسی (نروی)تاریخ فوت۹۵-۹-۲۹

photo_2016-12-15_23-46-56

مرح م حاج عبدالقادر صلاحی(شرکان)تاریخ فوت…۹۵-۹-۲۵

photo_2016-12-17_06-49-31

مرحوم فاروق حسنی (مزیدی)تاریخ فوت۹۵-۹-۲۴

photo_2016-12-17_08-35-02

مرحوم عزیز فرجی(دشه)تاریخ فوت۹۵-۹-۲۷

photo_2016-12-17_09-03-06

مرحومه غنچه قادرپور(نوسود ودزاور)۹۵-۹-۲۶

photo_2016-12-17_13-01-11

مرحومه رضیه خالدی۰پاوه)تاریخ فوت۹۵=-۹-۲۷

photo_2016-12-18_15-03-40

مرحوم درویش محمد حسین صادقی پاوه روستای گلال تاریخ فوت ۱۹٫۱۰٫۹۰(عکسآقای عرفان صادقی نیا)

 %d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b300_28_3020161213-230405-0

مرحومه طوبی عزیزی(بادفر)دوریسان)تاریخ فوت۹۵-۹-۲۵

photo_2016-12-10_23-25-43

مرحوم محمد صادق لطفی (دشه)تاریخ فوت ۹۵-۹–۲۰علت فوت ناراحتی قلبی

%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86

مرحوم عبدالرحمن ولدبیگی(نوریاب)تاریخ فوت ۹۵-۹-۲۲

photo_2016-12-11_16-49-50-copy

مرحوم سید هادی رحیمی(کمدره)تاریخ فوت۹۵-۹-۲۱

photo_2016-12-12_16-53-41

مرحوم حاج اسعد حق پناه (کیمنه)تاریخ فوت۹۵-۹-۲۲

photo_2016-12-05_06-27-10

مرحومه مرضیه شکری(شوشمی)تاریخ فوت۹۵-۹-۱۲

photo_2016-12-04_09-24-18

مرحوم کیان غلامی (سریاس)تاریخ فوت۹۵-۹-۱۲

photo_2016-12-05_06-36-39

مرحوم میرزا عزت کاویان (دوریسان)تاریخ فوت ۱۳۹۵،۳،۱۱

1

مرحوم محمد صالح خالدی(هانی گرمله)تاریخ فوت۹۵-۹-۶

7

مرحوم محی الدین رضایی.(بیرواس)تایخ فوت۹۵-۹-۶

photo_2016-11-20_18-33-28

مرحوم کیوان محمودیان(نودشه)تاریخ فوت۹۵-۹-۳

photo_2016-11-26_22-04-30

مرحومه خانم معبوبه اسماعیلی(نودشه)تاریخ فوت۹۵-۹-۴

photo_2016-11-27_13-28-49

مرحوم سلیمان عبداللهی (دوریسان)تاریخ فوت۹۵-۹-۵

photo_2016-11-29_12-41-31

مرحوم حاج علی اکبر خالدی(پاوه)تاریخ فوت۹۵-۹-۷

photo_2016-11-30_11-40-25

مرحوم کاکا احمد شفیعی(داریان)تاریخ فوت۹۵-۹-۶

photo_2016-11-30_20-59-53

مرحومه ریحان بزندار(نروی)تاریخ فوت ۹۵-۹-۸

%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c

مرحومه خانم شیرین محمدی(دشه)تاریخ فوت۹۵-۹-۵

photo_2016-11-24_21-14-06

مرحومکیکاووی خالدی(ساتیاری)تاریخ فوت ۹۵-۸-۲۴

%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%d9%86-17

مرحوم محمد حسین ولدبیگی(نوریاب)تاریخ فوت۹۵-۸-۲۶

%d8%b3%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c94-12-11-3

مرحوم استاد سعدی عبدالهی(دشه)تاریخ فوت۹۵-۸-۲۶

photo_2016-11-08_18-33-41

مرحومه طلعت احمدی(وراء)تاریخ فوت۹۵-۸-۱۶

15056311_1144260735663815_5020018063227435181_n

مرحوم جمشید قیطاسی(خانقاه)تاریخ فوت۹۵-۸-۲۱

photo_2016-11-10_21-11-46

مرحوم توفیق رستمی(مزیدی)تاریخ فوت۹۵-۸-۱۸

photo_2016-11-14_12-55-43-copy

مرحوم رحمان قادری(نجار)تاریخ فوت۹۵-۸-۲۲

photo_2016-11-18_00-58-55

مرحوم عبدالخالق سهرابی(بانه وره)تاریخ فوت۹۵-۸-۲۵

photo_2016-11-14_18-43-05

مرحومه تحفه صحرایی(دشه)تاریخ فوت۹۵-۸-۲۲

photo_2016-11-16_18-20-01

مرحوم فرهاد نوری(تازه اباد)تاریخ فوت۹۵-۸-۲۳

14572966_615680548603389_8993142989006401810_n

مرحوم عبدالرحمن حسینی تبار (ایناخی)تاریخ فوت۹۵-۸-۶

14915047_1767129286860316_246434183_n

مرحوم حاج غفارقمری(دشه)تاریخ فوت۹۵-۸-۸

photo_2016-10-21_21-28-03-copy

مرحومه فیروزه پولاد خواهی(خانقاه)تاریخ فوت۹۵-۷-۲۸

photo_2016-11-01_14-30-18

مرحوم محمد حبیبی(نودشه)تاریخ فوت۹۵-۸-۹

photo_2016-11-02_05-11-53

مرحوم کیکاووس کیکاووسی (پاوه)تاریخ فوت۹۵-۸-۹

%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c00_03_1220160806-233913-0

مرحوم محمد زمانی(دوریسان)تاریخ فوت۹۵-۸-۲

%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1

مرحوم مولود قادری (وراء)تاریخ فوت۹۵-۸-۶

photo_2016-10-18_13-59-24

مرحوم محمد صادق قادری فرزند محمدرضا اهل روستای ورا
پدر گرامی خانمها آلتون، آهو و صورت
تاریخ فوت:۹۱/۱۲/۱۰
علت فوت:کهولت سن

 photo_2016-10-17_05-38-14

مرحومه انتها محمد ی کیا (دوریسان)تاریخ فوت ۹۵-۷-۲۳

photo_2016-10-15_00-07-18

مرحوم عبدالوفا تمجیدی (نوسود)تاریخ فوت۹۵-۷-۲۱

%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%ac%db%8c

مرحوم ابابکر رحمانی اهل روستای دره هجیج تاریخ فوت ۹/۸/۸۷ فرستنده پرویز رحمانی

%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87

مرحوم عبدالله حسین زاده (هانی گرمله)

%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-1

مرحوم حاج مومن صادقی (هجیج)تاریخ فوت۹۵-۷-۲۱

photo_2016-10-05_23-16-56

مرحوم کارومحمودی (قوری قلعه)علت فوت خلاص شدن تراکتورتاریخ فوت۹۵/۷/۱۴

photo_2016-10-07_14-02-45

مرحوم امیرولدبیگی(دره بیان)تاریخ فوت۹۵/۷/۱۵علت فوت سرطان

photo_2016-10-11_20-17-54

مرحوم حاج محمد وهاب حیدری (زردویی)تاریخ فوت۹۵/۶/۵

%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-22-copy

مرحومه شاهده احمدی تاریخ فوت۹۵-۷-۱۸علت فوت تصادف

%d8%b9%da%a9%d8%b3%db%b0%db%b3%db%b7%db%b6

مرحوم حاج عزیز عباس زاده(میوان)تاریخ فوت۹۵/۷/۱۵

%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ad00_00_0120161009-112643-0

مرحوم محمد طالب عارفی(شرکان)تاریخ فوت ۹۵/۷/۱۸علت فوت تصادف

 photo_2016-09-30_07-22-10

مرحوم انور عارفی (شرکان )تاریخ فوت ۹۵-۷-۹

photo_2016-09-28_23-08-13

مرحوم حاج عبدالله ژاله (خانقاه)تاریخ فوت۹۵-۷-۷

dsc01794

مرحوم خدارحم رضایی(داریان)تاریخ فوت۹۵-۷-۱

photo_2016-09-23_07-06-27

مرحوم رزگار محمودی (دره هجیج)تاریخ فوت۹۵-۷-۲

photo_2016-09-21_18-54-17

مرحومه آمنه خسروی(شوشمی) تاریخ فوت۹۵-۶-۳۱

photo_2016-09-23_20-21-04

مرحومان ۱-فرزاد وسپیده داوودی (ناو)تاریخ فوت۹۵-۷-۲

%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af95-2-4-2

مرحوم درویش حامد رستمی (گلال)تاریخ فوت۹۵-۶-۲۹

1

مرحوم حاجی نعیم مرادی تاریخ فوت۹۵-۶-۲۴

img_0017

مرحوم حامد کریمی(نوسود)تاریخ فوت۹۵-۶-۱۳

photo_2016-09-06_22-22-57

مرحوم یحیی محمدیان تاریخ فوت ۹۵-۶-۱۵

0014900_00_0420160906-220933-0

 مرحوم سید حسن مسعودی تاریخ فوت۹۵-۶-۱۶

photo_2016-09-04_21-00-02

مرحوم محمد خالدی(ساتیاری)۹۵-۶-۱۴

333

 مرحوم فتح الله میرزائیان(تین)تاریخ فوت۹۵-۶-۲۸

photo_2016-09-10_00-21-59

مرحوم نعمت رهروان(هانی گرمله)۹۵-۶-۱۹

photo_2016-09-13_20-02-26

 مرحوم فایق حیدری(زردویی)تاریخ فوت۹۵-۶-۲۳

photo_2016-09-17_20-35-00

مرحوم استاد عزیزبسطامی. (ارسال عکس اقای محمدحسین بایزیدی)

photo_2016-09-03_06-02-52

مرحوم پرویز رستمی تاریخ فوت ۱۵/۸/۸۵علت فوت تصادف در جاده  پلیس راه بیستون(ارسال آقای سامی رستمی)

photo_2016-09-02_22-20-40

مرحوم کمال طیبی تاریخ فوت ۹۱/۹/۱۵علت فوت سقوط ماشین در جاده دزارو(ارسال عکس سامی رستمی)

14192007_1730192640578156_1398214085492702759_n

خانم حلیمه(حیلینما) قادری(داریان)تاریخ فوت۹۵-۶-۸

ooooo

مرحومه خانم عایشه حسینی (ایناخی)تاریخ فوت۹۵-۶-۷

photo_2016-09-02_21-44-36

مرحومه قدم خیر حسینی (زردویی)تاریخ فوت ۹۵-۶-۱۱

photo_2016-08-30_20-54-43

مرحومه خانم کافیه گودرزی(نودشه)تاریخ فوت ۹۵-۶-۱۰

photo_2016-08-31_00-04-24

مرحوم محمد صالح قبادبیگی(قشلاق)تاریخ فوت ۹۵-۶-۹

photo_2016-09-02_15-03-50

مرحوم ادریس یوسفی (دزآور)تاریخ فوت ۹۵-۶-۱۱

photo_2016-09-02_22-08-08

مرحومه صبری حسین زاده علت فوت سرطان  تاریخ فوت ۹۵-۶-۷(ارسال عکس سامی رستمی)

محمود بیگ دشه ای

مرحوم محمود بگ قادری (دشه)تاریخ فوت ۸۷-۱۱-۱۹ارسال عکس خانم پخشان نادری

آژوان 2

مرحوم آژوان میرزایی (بلبزان ساکن دوریسان)تاریخ فوت ۹۵-۵-۲۶علت فوت ناراحتی معده

تیمور95-1-2

مرحوم تیمور خالدی تاریخ فوت ۹۵-۵-۲۶علت فوت سکته قلبی

photo_2016-08-10_23-30-06

مرحوم احمد محمدی شرکان تاریخ فوت۹۵-۵-۲۰

photo_2016-08-14_05-50-37

مرحوم علی قادری (نوریاو)تاریخ فوت ۵۶-۸-۸ رسال عکس فریبا قادری

1a12 (2)

مرحوم حاج محمد شریفی تاریخ فوت۹۵-۵-۱۶

1a12 (3)

مرحوم حاج لطف الله فتحی (وزلی )تاریخ فوت ۹۵-۵-۱۷

1a12 (4)

مرحومه طاووس احمدی (وراء)تاریخ فوت ۹۵-۵-۲۰

photo_2016-08-11_22-26-26

آمنه کاکایی روستای تپه زرد ازتوابع شهرستان روانسرتاریخ فوت ۱۳۸۳ارسال عکس فریبا قادری ازنوریاو

photo_2016-08-11_22-26-30

مرحوم علی مراد کرمی (روانسر)تاریخ فوت۱۳۸۹/۹/۱۳ ارسال عکس فریبا قادری

مرحوم حاجی میرزا حرمتی تاریخ فوت1359

مرحوم حاجی میرزا حرمتی (شرکان)تاریخ فوت ۱۳۵۹عکس:آقای یوسف حرمتی

36پگ (1)

مرحوم درویش فراح ویسی(تاریخ فوت ۹۵-۵-۱۴)نروی

36پگ (2)

مرحوم عبدالباقی احمدی(شرکان)عکس:آقای یوسف حرمتی

36پگ (3)

مرحوم درویش عبدالله شریفی(شرکان)عکس:آقای یوسف حرمتی

photo_2016-07-30_21-09-53

مرحوم یاسر بدری تاریخ فوت شب یلدا ۱۳۸۴

photo_2016-07-20_23-18-17

مرحوم امیرشریفی

photo_2016-07-21_00-42-13

مرحوم خالو حسین کوه کن تاریخ فوت۹۵-۵-۵

photo_2016-07-26_14-34-36

مرحوم درویش حاج علی سعیدی  از اهالی روستای وزلی فرزند توفیق سعیدی تاریخ فوت ۱۳۸۵/۹/۲۰ به علت بیماری

photo_2016-07-23_12-06-03

مرحوم یادگار لهونی علت فوت تصادف تاریخ فوت۹۵-۵-۲

photo_2016-07-23_12-51-28

مرحوم غلام قادری علت فوت تصادف تاریخ فوت۹۵-۵-۲

photo_2016-07-24_05-52-47

مرحوم راشد محمدی علت فوت تصادف علت فوت۹۵-۵-۲

photo_2016-07-26_14-10-38

مرحوم ملیحه رسولی تاریخ فوت۹۵-۵-۵

احمد

مرحوم احمد صحراگرد تاریخ فوت۹۵-۵-۷

صفاری (2)

مرحوم حاج اسکندرصفوی تاریخ فوت۹۵-۵-۷

141 (2)

مرحوم احمد احمد ی تبار (دشت قلبه)تاریخ فوت۱۳۸۷

141 (3)

مرحوم جمال رشیدی(داریان)تاریخ فوت ۹۵-۴-۲۹

141 (4)

مرحوم مصطفی نادری(نوسود)تاریخ فوت۹۵-۴-۲۵

141 (5)

مرحوم سیروان پورمند(نسمه)تاریخ فوت ۹۵-۴-۲۶

photo_2016-07-19_14-09-01

مرحوم سامان رمضانی (نودشه)تاریخ فوت۹۵-۴-۲۸

121 - Copy (2)

مرحوم حاج یوسف طاهرپورتاریخ فوت۹۵-۴-۱۶

photo_2016-07-05_12-45-03

مرحومه خاور شهسواری تاریخ فوت۹۵-۴-۱۵

photo_2016-07-07_05-15-16 - Copy

مرحوم احمد بهشتی زاده تاریخ فوت۹۵-۴-۱۷

photo_2016-07-07_21-58-36

مرحوم سیدجمال میرانی تاریخ فوت۹۵-۴-۱۷

photo_2016-07-08_00-18-13

مرحوم ناصرشاه ویسی تاریخ فوت۹۵-۴-۱۷

photo_2016-07-02_18-31-29

مرحوم خانم شهین حیدری (زردویی)تاریخ فوت ۹۴-۳-۲۱علت فوت تصادف(ارسال آقای برهان حیدری)

photo_2016-06-30_22-07-25

مرحوم جیران میکائیلی تاریخ فوت۹۵-۴-۱۱

photo_2016-07-01_21-12-22 - Copy

مرحوم منیژه فتاحی (هجیج)تاریخ فوت۹۵-۴-۱۲

photo_2016-07-01_21-12-22

مرحوم حاجی نصرالله شبرنگ(هجیج)تاریخ فوت۹۱-۹-۷

photo_2016-06-30_11-29-53

مرحوم سیدصمد مرتضایی (خانقاه)تاریخ فوت۹۵-۴-۹

photo_2016-06-30_14-58-45

مرحوم نوزادکریمی تاریخ فوت۹۵-۴-۱۱

9

مرحوم حاج رسول رشیدی تاریخ فوت۹۵-۴-۴

photo_2016-06-28_03-33-22

مرحومه خانم عطیه فتحی (دشه)تاریخ فوت۹۵-۴-۳

photo_2016-06-23_00-02-14

مرحوم آقای بسطام شهسواری(خانقاه)تاریخ فوت۹۵-۳-۲۶

photo_2016-06-23_00-02-22

مرحومه خانم طوبی قادری(هانی گرمله)تاریخ فوت۹۵-۳-۲۴

photo_2016-06-18_00-35-27

مرحوم آقای حبیب الله نقشبندی تاریخ فوت۹۵-۳-۲۸

photo_2016-06-06_18-11-43

مرحومه خانم  بهیه  نوری(نوسود)تاریخ فوت۹۵-۳-۱۷

photo_2016-06-16_21-42-31

مرحوم آقای نصرالدین قادری(داریان)تاریخ فوت۹۵-۳-۲۷

photo_2016-06-17_17-53-58 - Copy

مرحومه حاجیە پریزاد محمدی(دره هجیج)تاریخ فوت ۹۵-۳-۲۸

00421[00_01_12][20160524-101428-0]

مرحوم یوسف فتحی (دشه)تاریخ فوت ۹۵-۳-۱۶علت فوت سقوط ازساختمان درهولیرعراق

13322046_875138292633045_1052663182270575288_n

مرحوم احمدهدایتی (احمدریحان)پاوه تاریخ فوت ۹۵-۳-۱۶

انصاری (2)

مرحوم ملاعین الدین انصاری (پاوه)تاریخ فوت ۹۵-۳-۱۶

photo_2016-06-06_12-06-22

مرحوم نورالله کارگر(دزآور)تاریخ فوت۹۵-۳-۳

فاضل (3)

مرحوم فاضل احمدی تاریخ فوت ۹۵-۳-۴علت فوت سکته قلبی

photo_2016-05-23_05-53-29

مرحوم محمدمحمدی (بندره)تاریخ فوت۹۵-۳-۲

photo_2016-05-22_21-51-31

مرحوم کیانوش حیدری(نوسود)علت فوت سرطان تاریخ فوت۹۵-۳-۲

photo_2016-05-23_05-54-40

مرحوم محمدرحیمی(هانی گرمله)تاریخ فوت ۹۵-۳-۲علت فوت تصادف موتورسیکلت

نعیم (20)

مرحوم حاج محمدنعیم عظیمی تاریخ فوت۹۵-۲-۲۳

photo_2016-05-07_12-41-41

مرحوم مینا قادری(نجاری)تاریخ فوت۹۵-۲-۱۷

photo_2016-05-07_22-42-10

مرحوم بهیه بهرامی (هانی گرمله)تاریخ فوت۹۵-۲-۱۸

  photo_2016-05-14_06-36-50

مرحوم شریف امینی (دشه)تاریخ فوت۹۵-۲-۱۴

Irfaan-Rahmaani.01

مرحوم عرفان رحمانی(بانه وره)تاریخ فوت۹۵-۲-۲۰

photo_2016-04-24_21-06-24 - Copy

مرحوم حاج محمدرضا فیضی پور(دشه)تاریخ فوت۹۵-۲-۱۰

photo_2016-05-14_06-36-43

photo_2016-04-25_08-45-41 - Copy

مرحوم حاج حسن لطفی(دشه)تاریخ فوت۹۵-۲-۶

photo_2016-04-28_13-57-24

مرحوم درویش محمدسعید عبدی(نروی)تاریخ فوت۹۵-۲-۹

یدالله قاضیان94-12-24 (3)

مرحوم یدالله قاضیان تاریخ فوت۱۳۸۶-۶-۱۶(ارسال عکس خانم قاضیان)

photo_2016-04-09_12-46-03

مرحوم فتح الله میری (خانقاه) تاریخ فوت ۹۵-۱-۲۰

تصویر۲۱۸۹۶

مرحوم عزیزلهونی تاریخ فوت ۹۵-۱-۲۰

photo_2016-04-01_10-43-34

مرحوم حاتم سعیدزاده تاریخ تولد۱۳۵۹تاریخ فوت۱۳۸۱-۹-۸(عکس ازکاک مرتضی رستمی)

photo_2016-04-01_10-43-37

مرحوم محمدرضارستمی تولد۱۳۵۴-۱۲-۱تاریخ فوت۱۳۷۴-۱۰-۱۲(عکس ازکاک مرتضی رستمی)

photo_2016-04-01_10-43-44

مرحوم غلام رضا رستمی (نسمه)تولد۱۳۴۳-۷-۱تاریخ فوت۱۳۶۵-۷-۲۱  (عکس ازکاک مرتضی رستمی)

photo_2016-04-01_10-43-49

مرحوم حمیدرضا رستمی تاریخ تولد۱۳۵۱-۱۲-۱تاریخ فوت۷۷-۹- ۱۵ (عکس ازکاک مرتضی رستمی)

photo_2016-04-01_10-43-55

مرحوم سلما رستمی (عکس ازکاک مرتضی رستمی)

photo_2016-04-01_10-43-59

مرحوم ملاعبدالکریم بهشتی زاده(نسمه)تاریخ تولد۱۲۸۵تاریخ فوت ۱۳۷۰  (عکس ازکاک مرتضی رستمی)

photo_2016-04-01_10-44-03

مرحوم حاج محمد کریم رستمی (نسمه)تاریخ تولد۱۳۰۶تاریخ فوت ۸۸-۱۱-۲۶   (عکس ازکاک مرتضی رستمی)

photo_2016-04-01_20-24-51

مرحوم سمیرارستمی (نسمه)تاریخ تولد۷۳-۶-۲تاریخ فوت ۹۴-۲-۳علت فوت گازگرفتگی(عکس ازکاک مرتضی رستمی)

میراحمد محمدی 9[00_00_06][20160324-135213-0]

مرحومه شمامه امین پور(نروی)تاریخ فوت ۹۵-۱-۵علت فوت سکته

photo_2016-03-23_23-21-42

مرحوم رستم رستمیان(نودشه) تاریخ فوت ۹۵-۱-۲علت فوت سکته

photo_2016-03-25_23-50-10

مرحوم پیام مولودی (قشلاق)تاریخ فوت ۹۵-۱-۴علت فوت تصادف

photo_2016-03-28_11-19-49

مرحوم درویش منصور رستمی (نجار)

درویش

مرحوم درویش محمد صالح نصرالهی (هانی گرمله)تاریخ فوت ۹۴-۱۲-۲۷علت فوت کهولت سن

photo_2016-03-16_23-03-45

مرحوم اسماءمنوچهری(هانی گرمله) تاریخ فوت ۹۴-۱۲-۲۶علت فوت سرطان

photo_2016-03-16_00-34-24

مرحوم کالی لطیفی (نوسود)تاریخ فوت ۹۴-۱۲-۲۵

  photo_2016-03-16_14-21-16

مرحوم عینا هتیام فر(دشه)تارخ فوت ۹۴-۱۲-۲۰

هجیج (1)

مرحوم عینا رحیمی(ارسال عکس آقای رحیمی)

هجیج (2)

مرحوم حاج رحیم رحیمی(ارسال عکس آقای رحیمی)

هجیج (3)

مرحوم حبیب الله شریف(ارسال عکس آقای رحیمی)

هجیج (4)

مرحومه حوریزاد شبرنگ هجیج(ارسال عکس آقای رحیمی)

photo_2016-03-13_22-39-18

مرحوم صوفی عثمان مومنی :هجیج وفات۷۶/۸/۲۰(ارسال عکس کاک مهدی مومنی)

photo_2016-03-13_19-08-48

مرحوم ابراهیم نقی پورمتولد۱۳۱۷وتاریخ فوت ۲۳/۱۲/۱۳۸۶(ارسال عکس کاک لایق نقی پور)

ناصر[00_03_46][20160312-130321-1]

مرحوم ناصرعلی محمدی تاریخ فوت۹۴-۱۲-۲۲علت فوت سکته

11188354_1596960250543897_3373998613381994861_n

مرحوم داودشبرنگ تاریخ فوت ۹۴-۱۲-۱۷علت فوت سرطان

قیصر (1)

مرحوم قیصرکریمی (کمدره)تاریخ فوت ۹۴-۹-۱۲

شمشیر

مرحوم بهرام ولدبیگی تاریخ فوت۹۴-۱۲-۱۲

احمد ونهیه (1)

مرحوم نهیه فتاحی زاده (دشه)تاریخ فوت ۹۴-۱۲-۱۱

photo_2016-02-21_23-39-04

مرحوم علی ولدبیگی تاریخ فوت۱۳۷۳علت فوت سرطان

photo_2016-02-21_23-38-59

مرحوم عبدالله ولدبیگی تاریخ فوت۱۳۸۱علت فوت سکته قلبی

photo_2016-03-01_13-17-39

مرحوم احمد شمسی نژادتاریخ فوت ۹۴-۱۲-۹

photo_2016-02-29_00-06-43 - Copy

مرحوم محمدیوسف بهرامی علت فوت سکته تاریخ فوت ۹۴-۱۲-۱۰

12801116_1565451077106390_5857236403866398145_n

مرحوم پیروزه مومنی (نروی)تاریخ فوت۹۴-۱۲-۸علت فوت سکته

photo_2016-02-29_20-35-56

مرحوم محمدحسینی تنها (هانی گرمله)تاریخ فوت ۹۴-۱۲-۶علت فوت سکته

فوزیه کریمی (2)

مرحوم فوزیه کریمی (کمدره)تاریخ فوت ۹۴-۱۲-۱(ارسال عکس آقای ارژنگ کریمی)

photo_2016-02-18_18-47-08

مرحوم میلادعبدالهی تاریخ فوت ۹۴-۱۱-۲۴

photo_2016-02-17_00-42-42

مرحوم منصورمعاذی (ارسال عکس نوزادمعاذی)

photo_2016-02-18_18-39-27

مرحوم ناصرمعاذی تاریخ فوت ۱۳۷۶-۱-۱۷(ارسال عکس نوزادمعاذی)

12742062_1531498080476360_6429034343147901828_n

ارسال عکس آقای مسعودی

photo_2016-02-12_17-39-56

مرحوم میرزاتقی محمودی(عکس ازآقای سیامک قاسمی)

photo_2016-02-11_11-45-40

مرحوم قانع محمودی(شمشیر)تاریخ فوت ۹۴/۱۱/۲۲علت فوت گازگرفتگی

20150115203508[00_00_15][20160210-150729-4]

مرحوم حاج عبدالقادرمحمودی(هجیج)تاریخ فوت ۹۴/۱۱/۲۱علت فوت سکته

photo_2016-02-06_15-32-55

مرحوم جلیل ولدبیگی تاریخ فوت۱۳۸۸/۱۲/۲۹ علت فوت تصادف (عکس سیوان کریمی)

مظفرنوریاو (1)

مرحوم کافیه محمودی (نوریاو)تاریخ فوت۹۴/۱۱/۶علت فوت سرطان

photo_2016-02-02_12-05-39

مرحوم آرام فتح اللهی(خانقاه) تاریخ فوت ۹۴/۱۱/۶علت فوت گازگرفتیگی(ارسال عکس آقای قاسمی)

IMAG0807-1 - Copy - Copy

مرحوم حاجیه جواهررمضانی تاریخ فوت ۹۴-۱۱-۱۰علت فوت سکته

photo_2016-01-29_17-37-22

حاجیه خانم سلمی علیزاده (دشه)تاریخ فوت ۹۴/۱۱/۹علت فوت سکته

IMG_4884

مرحوم اسماعیل رایزن تاریخ فوت ۹۴-۱۱-۴علت فوت تصادف ماشین

علی دیوزناوی (1)

مرحوم علی علیزاده تاریخ فوت۹۴-۱۱-۴

cc

مرحوم عینا نعمتی تاریخ وفت ۹۴-۱۰-۲۷علت فوت گازگرفتگی

zas

مرحوم فوادخالدی (ساتیاری)تاریخ فوت۹۴-۱۰-۳۰علت فوت تصادف ماشین

عبدالرحیم نجاری[00_00_17][20160119-130814-1]

مرحوم عبدالرحیم مرادی(نجار)تاریخ فوت۹۴-۱۰-۲۹

photo_2016-01-17_17-08-26

مرحوم خانم صراحی شکوهی فر (هجیج)تاریخ فوت۹۴-۱۰-۲۷علت فوتسرطان

12027786_1621133434823954_3661376412842398499_n

مرحوم مظبوط محمدی تاریخ فوت۱۳۶۷-۲-۲۷(عکس ازآرمان محمدی)

12540266_1499462627028034_888840967_n

مرحوم محمدعلی نقشبندی(عکس ازآرمان محمدی)

photo_2016-01-14_19-39-57

مرحوم عرفان(سرکاو)صفری (دزآور)تاریخ فوت ۹۴-۱۰-۲۴علت فوت سرطان(عکس ازاحمد کریمی نژاد)

photo_2016-01-13_20-49-14

مرحوم خانم حلاو مژگان (شرکان)علت فوت سکته.تاریخ فوت ۹۴-۱۰-۲۳

photo_2016-01-10_23-38-27

مرحوم  علی بهرامی (دره بیان)تاریخ  فوت۱۷/۱۰/۱۳۹۴ا علت فوت سکته (عکس از کورش بهرامی دره بیان)

photo_2016-01-03_22-35-54

مرحوم محمود رحمانی (هانی گرمله)تاریخ فوت ۹۴-۱۰-۱۳

حاج محمدمحمدی

مرحوم حاجی محمد محمدی

10400484_1667133146895000_49706008484594522_n

مرحوم ملا محمود یوسفی (دایان)ساکن جوانرودتاریخ فوت ۹۴-۱۰-۶

20151216161543[00_00_07][20151218-222201-2] - Copy

مرحوم خدابخش حکیمی(نودشه)تاریخ دیماه ۸۷

20151216161543[00_00_07][20151218-222201-2]

مرحوم جلال حکیمی(وراء)علت فوت تصادف تاریخ فوت ۸۷-۱۱-۳

سریاس وداریان (1)

مرحوم محمدنظیف فاتحی(سریاس)تاریخ فوت ۹۴-۹-۱۹

سریاس وداریان (2)

مرحوم درویش سلیمان لطفی(داریان)تاریخ فوت۹۴-۹-۲۱

مظفرولدبیگی .و.و

مرحوم محمد علی کاظمی (دوریسان)تاریخ فوت ۹۴-۹-۱۹

10906563_332897156910350_5285167390999908347_n

مرحوم نریمان صالحی بر اثر واژگون شدن نیسان پاترول وانت نرسیده به پاسگاه قوری قلعه،تاریخ فوت ۹۲/۱۰/۲۳(عکس ازهادی صالحی فر)

94-6-31پاکنهاد [00_00_22][20151125-084152-0]

مرحوم ظاهرپاکنهادتاریخ فوت ۹۴-۹-۴علت فوت سکته

حاجی حمه لاو (10)

مرحوم حاجی محمدلاو معاذی(نجار)تاریخ فوت ۹۴-۹-۳)

12285581_797787860332074_116652194_n

مرحوم سید عبدالله احمدی (خانقاه)تاریخ فوت۹۴-۷-۲۱(عکس ازکاک صهیب سبحانی)

تصویر۱۹۹۵۹ - Copy

مرحوم محمدامین فلاحی تاریخ فوت۹۴-۸-۲۸

12219474_786797234781709_3315561316232751136_n

از راست مرحوم اسداله فتحي-مرحوم حاج ابراهيم حكيمي مرحوم  فرج حكيمي (پاوه سال ۱۳۷۱-)

11088973_680118702094088_386717303_n

مرحوم محمدسعید عنایتی (نوریاو)تاریخ فوت ۹۴-۸-۲۴

12227804_1671200193116031_637439747454890553_n

مرحوم محمد صالح خوش رفتار(وزلی)تاریخ فوت۹۴-۸-۲۴

photo_2015-11-16_20-11-38

مرحوم قربان مکاری تاریخ فوت۱۳۸۰/۱۱/۸ (فرسنده مبین مکاری )

photo_2015-11-16_20-41-12

مرحوم درویش عبدلکریم خالدی تاریخ فوت۱۳۷۸/۳/۱۰ (فرسنده مبین مکاری )

photo_2015-11-16_20-12-05

مرحوم ده خامپری تاریخ فوت ۱۳۶۸ (فرسنده مبین مکاری )

توفیق مولودی

مرحوم توفیق مولودی

والی خدابخشیان

مرحوم والی خدابخشیان(هانی گرمله)

photo_2015-11-11_23-58-05

مرحوم استاد لطیف یوسفی(داریان) تاریخ فوت۹۴-۸-۱۸

1

مرحوم بهاءالدین وهابی (شرکان)تاریخ فوت ۹۴-۷-۲۲علت فوت سرطان(عکس ازکاک سالم مصطفایی)

huyyyyyyyyyyyyyyyy

مرحوم محمد یوسف دشت بومی(دشه )تاریخ فوت ۱۳۸۳-۳-۱۱علت فوت اثابت تیرآهن درجاده روانسر به پاوه

12071575_904019123018512_1871351561_n

مرحوم حاجی فرخی ومرحوم کاک یاره

احمد وجلیل عزیزی 94-7-7 (5)

مرحوم احمد عزیزی(دوریسان)تاریخ فوت ۱۳۸۹-۹-۱۸

12074734_410478305824871_6710822212161178889_n

مرحوم درویش اسدالله فتحی تاریخ فوت ۹۴-۷-۸

812734817_53980

مرحوم میراحمد حسینی(بلبزان) تاریخ فوت بهار۱۳۹۲علت فوت سقوط ازپشت بام خانه(عکس ازآزاد حسینی)

812821635_55727

مرحومان ۱-سید کریم حسینی۲-رابعه رودباری تاریخ فوت اسفند ۱۳۹۲علت فوت نشت گاز وخفگی(عکس ازآزاد حسینی)

خداکرم (1)

مرحوم خداکرم حسینی (بلبزان)تاریخ فوت سال ۱۳۹۰علت فوت سقوط کامیون دام تراک سد داریان(عکس ازکاک ازاد حسینی)

10417817_880622978694005_5288690405649750131_n

مرحوم فاضل احمدی (روستای تین)تاریخ فوت ۹۴-۶-۲۷علت فوت غرق شدن دردریا (عسلویه)(عکس ازکاک فرزاد خدامرادی)

لولاو (2)

مرحوم لولاو ولدبیگی تاریخ فوت ۹۴-۷-۲علت فوت بیماری کلیه

IMG-20150920-WA0003

مرحوم باقی فرضی(شمشیر) تاریخ فوت۹۴-۶-۱۷(عکس ازکاک خلیل بهرامی)

DSC02932

مرحوم صیفور فرامرزی(دره بیان) تاریخ فوت ۹۴-۶-۲۸علت فوت برق گرفتگی درمرغ داری (عکس ازکاک خلیل بهرامی)

کاک جهان ومظفر (2)

مرحوم جهانگیر هاشمی (شمشیر)تاریخ فوت ۹۴-۶-۲۸علت فوت ناراحتی کلیه

62980223[00_00_00][20150721-190517-0]

مرحوم عزیزمحمدی (هجیجی)تاریخ فوت ۹۴-۶-۲۳

کیوان.

مرحوم کیوان حسینی متولد ۱۳۶۳  تاریخ فوت ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ علت فوت تصادف

11988452_993818420710862_1693958792403043275_n

مرحوم تیمورنادری تاریخ فوت۹۴-۶-۶علت فوت سکته قلبی

حاجی علی نقشبندی

مرحوم حاجی علی نقشبندی(عکس ازسردارنقشبندی)

11988488_454229591425976_240844824021048448_n 

مرحوم نازار احمدی (هجیج)تاریخ تولد۱۲۹۳تاریخ فوت ۹۴-۶-۲(عکس ازدانش احمدی)

11995679_137774026567238_1205575306_n

مرحوم درویش محمود هدایتی ودرویش محمدعلی سیاری(عکس ازمحمد هدایتی)

مرحوم سعادت مصری تاریخ فوت ۱۳۹۴-۶-۴علت فوت سرطان

مرحوم عذرا خالدی مکی تاریخ فوت۱۳۹۴-۵-۳۱

مرحوم رحمت وسینی(عکس ازآرام وسینی)

مرحوم حسن جباری

مرحوم عایشه کریمی(سرکران)مادرمرحوم مظفرسعیدیتاریخ تولد۱۳۱۵-۱۰-۲تاریخ فوت۱۳۷۶-۷-۲۸

مرحوم پیشرومولودی تاریخ فوت ۱۳۹۴-۵-۲۷علت فوت تصادف ماشین

مرحوم قادر محمدی (هجیجی)تاریخ فوت ۱۳۹۴-۵-۲۶علت فوت واژگونی ماشین

مرحوم فریاد نعمتی (هجیجی)تاریخ فوت ۱۳۹۴-۵-۲۶علت فوت واژگونی ماشین

مرحوم جلال اسماعیلی(هجیجی) تاریخ فوت۱۳۹۴-۵-۲۶علت فوت واژگونی ماشین

مرحوم محمد علی رشیدی (داریان)

مرحوم نازار کریمیانی(نیسانه) تاریخ فوت ۱۳۹۴-۵-۲۳

فخری شریفی(نجاری) تولد ۵/۷/۱۳۱۰ وتاریخ فوت ۱۷/۳/۱۳۹۴

مرحوم کدخدا فتح الله مرادی(نجاری)

مرحوم واحد نادری (نجاری)

مرحوم عینا بهرام میرزایی تاریخ فوت ۱۳۹۴-۵-۱۳

مرحوم حاجیه مهتاب مرادی تاریخ فوت ۱۳۹۴-۵-۱۷

مرحوم مبین عبداللهی تاریخ فوت ۱۳۹۴-۲-۲۷

مرحوم فریده احمدی تاریخ فوت ۱۳۹۳-۷-۲۷

مرحوم سیروس فتاحی (امامی .ساکن دوریسان)علت فوت تمورمغزی تاریخ فوت ۱۳۹۴-۵-۵

۱-مرحوم ماموستا سید حسین مسعودی .۲-مرحوم خلیفه محمد صالح محمدی(عکس ازتاریخ مصور پاوه)

مرحوم خلیفه سید علی نقشبندی(عکس ازتاریخ مصور پاوه)

مرحوم شیخ حبیب الله دشه ای

مرحوم ماموسا کاکه ملا

مرحوم احمد مکاری (داریان) تاریخ فوت۱۳۹۴-۵-۲(عکس از داریان نگین هورامان)

مرحوم تحسین افشار علت فوت سکته قلبی تاریخ فوت ۱۳۹۴-۴-۱۳

مرحوم فیضل الله عاشوری تاریخ فوت۱۳۹۴-۴-۳۱

مرحوم برزو محی الدینی.مرحوم حاجی فرخی

مرحوم کریم مرادی (نجار)

مرحوم مبین شبرنگ (هجیج)علت فوت شلیک گلوله ۹تاریخ فوت ۱۳۹۴-۴-۱۶

مرحوم حیات تاریخ فوت ۱۳۹۴-۴-۱۵

مرحوم طاهرعباسی

مرحوم انورعباسی

مرحوم خاو رعباسی

مرحوم مسعود عیوضی تاریخ فوت۱۳۶۵-۹-۳

مرحوم ابراهیم زنجیری تاریخ فوت ۱۳۹۴-۳-۳۰علت فوت سرطان

مرحوم شهید محمد فتاحی فرزند محمدامین نوریاب(نوریاب)

مرحوم محمدرحیم شاهمرادی (نجار)

مرحوم ظاهرسلیمانی تاریخ فوت۱۳۹۴-۳-۲۳

مرحوم زکریا حسین زاده تاریخ فوت۱۳۹۴-۳-۱۶علت فوت سکته مغزی

مرحوم جهاندارنودشه اییتاریخ فوت ۱۳۹۴-۳-۸علت فوت واژگونی ماشین درجاده نودشه

مرحوم توفیق خوشرفتار(وزلی)

مرحوم رخسار نیک رفتار

مرحوم درویش زمان بکری (وزلی) تاریخ فوت ۱۳۹۴-۲-۲۴

مرحوم عایشه مومنی (هجیجی)تاریخ فوت ۱۳۹۴/۲/۱۰

مرحوم پرویزانفرادی تاریخ فوت۱۳۹۴/۲/۳

مرحوم اسکندریوسفی علت فوت سکته قلبی تاریخ فوت ۱۳۹۴/۲/۸

مرحوم سیدنازار سلیمانی علت فوت سکته قلبی به علت بیماری قند تاریخ فوت۱۳۹۴/۲/۱

مرحوم فاتج نقشبندی تاریخ فوت۱۳۵۹

مرحوم ابراهیم قسیمی تاریخ فوت۱۳۵۹

مرحوم ماموسا ملا سید عبدالکریم حکیمی

مرحوم بابا خلیفه (ماموسا خلیفه ابوبکر قانع)

مرحوم حاجی محمدمراد خسروی

مرحوم درویش نجیب شمس

 مرحوم میرزا محمدشریف کریمی

مرحوم میرزا عارفی

مرحوم محمدامین محمدی

مرحوم نورالدین لطفی

مرحوم  محمد محمدی

مرحوم  عزت کریمی

مرحوم سید فتح الله حکیمی نفر اول سمت راست

مرحوم فیضل الله پرنیان

عین الدین رحیمی فرزند سبحان از دوریسان تاریخ فوت ۱۳۸۴/۰۳/۰۱

مرحوم… علیزاده

مرحوم محمد سعید زاده

مرحوم ظریفه حسین زاده

مرحوم حشمت افشارپور

مرحوم بسطام رستم نژاد

مرحوم کاکا خان علی زاده

مرحوم طیبه حسینی

مرحوم کریم عبدالهی

مرحوم محمدکریم محمد رحیمی

مرحوم جعفرویس مرادی

مرحوم محمدآقا یوسفی

مرحوم صدیق تیموری

مرحوم رشید نقشبندی

مرحوم مریم کاظمی

مرحوم نازارمحمدی

مرحوم علی صالحی

مرحوم نادرمحمدی

مرحوم حاج فتح الله نادرزاده

مرحوم سیدصوفی جسینی

مرحوم کریم بابازاده

مرحوم اسفندیارنقشبندی

مرحوم حسین احمدی

مرحوم عبدالخاق ویسی

مرحوم فاروق بهمنی

مرحوم ملاصدیق نصری تاریخ فوت۱۳۹۴/۱/۲۳

 مرحوم حاجی محمدطاهردلیری (داریان)تاریخ فوت۱۳۹۴/۱/۱۶

مرحوم وفاعبداللهی (شرکان)تاریخ فوت ۱۳۹۳/۸/۳۰سکته قلبی

مرحوم میثم موسی زاده (خانقاه)تاریخ فوت فرودین ۱۳۹۴(عکس ازتاکانه خانقاه)تصادف ماشین

حاجی عباس امامی

مرحوم حاج ابراهیم عزیزی تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

مرحوم نادرحاتمی تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

مرحوم سیدمحمود محمودی(خانقاه )تاریخ فوت ۱۳۹۴/۱/۷

مرحوم اقبال قادری کمدره تاریخ فوت ۱۳۹۳۴/۱/۵

مرحوم سیوان خالدی تاریخ فوت ۱۳۹۲/۹/۲۱

مرحوم نجیم پیران ویسه تاریخ فوت۱۳۶۳/۱/۲۵

مرحوم نعیم خدامرادی تاریخ فوت۱۳۹۳/۱۲/۲۷

مرحوم آزادرضایی تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

مرحومه عجمه درودگر تاریخ فوت۱۳۹۳/۱۲/۲۱

مرحوم رحمان بگ عبداللهی

مرحوم صدری محمدی

مرحوم حامدبگ امینی

مرحوم کیکاوس نمامیان

مرحوم مجیدبگ زمانی

مرحوم فیضل الله باینگانی

مرحوم جعفربابایی

مرحوم احمداناخی

مرحوم حاج محمدمحمودی

مرحوم محمدشاهمرادی

مرحوم زینب امام علی زاده

مرحوم علی پرنیان

مرحوم کریم نجیب زاده

مروم کیومرث امینی

مرحوم فاروق بهمنی

رحوم حاج علی سبحانی

مرحوم آمنه محمودی

مرحوم حبیب اله بابازاده

مرحوم محمدامین یوسفی

مرحوم محمدغریب امینی

مرحوم محمدسیاری

مرحوم علی…

مرحوم مجیدحیدری

مرحوم مهدی مرادمیروانی

مرحوم سهراب حسینی

مرحوم طاهرسبحانی

مرحوم حاج علی نقشبندی

مرحوم حاج مصطفی بابازاده

مرحوم علی نقشبندی

photo_2016-02-17_17-37-40 - Copy

مرحوم رستم ایراندوست(عکس ازکاک آرام ایراندوست)

مرحوم حاج فتحی مهرنوس

مرحوم شربت عدالله زاده

مرحوم حاج امین احمدیان

مرحوم توفیق فتاحی

مرحوم حاج رستم سبحانی

مرحوم صدیق کریسانی

مرحوم خاصه مادر درویش حسن

مرحوم عبدالله ویسمرادی

مرحوم حسن بگ امینی

مرحوم آفتاب امینی

مرحوم احمدنقشبندی

مرحوم حاج عبدالخالق عباسی

مرحوم عبدالله کاظمی

مرحوم  محمد…

مرحوم خان خاص امام علیزاده

مرحوم محمدسلیم رحیمی

مرحوم وجهیه حیدری

مرحوم مریم کاظمی

مرحوم نعیم کریسانی

مرحوم حاج علی نقشبندی

مرحوممحمدخان علیزاده

مرحوم فتاح بگ رستمی

مرحوم مجیدحیدری

مرحوم اسماعیل حیدری

مرحوم صدری محمدی

مرحوم حاج احمد علیمرادی

مرحوم سیدمحمد حسینی

مرحوم برزو نمامیان

مرحوم نهیه تیموری

مرحوم نقره تیموری

مرحوم حبیب الله بابازاده

مرحوم احترام علی نژاد

مرحوم یاراحمد یوسفی

مرحوم عبدالله کاظمی

مرحوم درویش بهمن نقشبندی

مرحوم ولی محمد کریمی

مرحوم صالح نقشبندی وحاج علی نقشبندی

باتشکرپایگاه خبری نوریاو

مرحوم سامعه بابایی

مرحوم شهریار فتاحی

مرحوم صغری نمامیان

مرحوم محمدامین محمدکریمی

مرحوم وزیر حسین زاده

مرحوم محمدخان علیزاده

مرحوم درویش محمد شاهمرادی

مرحوم محمد رستمی

مرحوم عادله حسین زاده

مرحوم درویش حسین

مرحوم محمد ریمی

مرحوم زیبا مهرنوس

مرحوم حاج بابا سبحانی

مرحوم ملا تاصر سبحانی

مرحوم میرزا محمود بادفر

مرحوم محمد…

مرحوم نعمت نقشبندی

مرحوم محمدکریم رستمی

مرحوم محمد بهمنی

مرحوم محمد لاو رحیمی

مرحوم محمد عزیز حسین زاده

مرحوم نوروز نوذری

مرحوم رستم محمدی منش

مرحوم صوفی سعیدی

مرحوم سلما بابازاده

مرحوم محمد عباسی

مرحوم حبیب عزیزی

مرحوم مهدی تیموری

مرحوم علی محمد عزیزی

مرحوم عباس امین زاده

مرحوم خاور نمامیان

مرحوم احمد رحمانی

مرحوم عبدالله رحیمی

مرحوم محمد ظاهرفرامرزی

مرحوم محمد غفوری

مرحوم حسین حسین زاده

مرحوم نادر محمدی

مرحوم عبد السلام مهدیانی تاریخ فوت ۱۳۸۲/۲/۱۴علت فوت تصادف ماشین

مرحوم محمدرستمی(شوشمی)

مرحوم ولی مهدیانی (نیسانه تاریخ فوت ۱۳۹۱/۱/۲۷)

مرحوم حاج عنایت شیانی

مرحوم فاتح نقشبندی

مرحوم قادربیگ نجفی

مرحوم حاج محمدرشید احمدی(گلال)

مرحوم وهاب فهیمی

مرحومه مهین شکیبایی(تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۲/۷)

مرحوم حاج شیخ رشید قادری (نجاری)(عکس ازشیخ مقدادقادری)

مرحوم شیخ علی قادری(عکس ازشیخ مقدادقادری)

مرحوم محمدرضا رشیدی(نوریاب)

مرحوم حاج علی حسن امینی

مرحوم حاج سیدحسین ولدبیگی

مرحوم سید محمد هاشمی پورتاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۱/۳۰(عکس ازپوریا محمدکریمی)

مرحوم فتح الله ولدبیگی

مرحوم حاج فتاح ولدبیگی


مرحوم نصرالله فتحی.مرحومه اسما زامیاد

مرحوم حاج ولی ومرحوم حاج محمد حسین فرتاش

مرحوم طاهر بهمنی تاریخ فوت۱۳۹۰

مرحوم ناصرمحمودی(بندره) تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

مرحوم اکرم فتاحی(نوریاو) تاریخ فوت ۱۳۵۹/۱۰/۲۹

مرحوم حاج محمدسلیم ولدبیگی تاریخ فوت۱۳۸۳

مرحوم  شکرالله کریم زاده (نجار)

پاوه سال ۱۳۶۶ تابستان از راست مرحوم درويش فتح اله خالدي-مرحوم حاج شيخ طاها خالصي-مرحوم درويش مراد خان بهرامي منزل مرحوم حاج كاك احمد باباخاص 

۱-مرحوم جعفرهیروه ای ۲-مرحوم حاج عبدالرحمن رحمانی(نجار)۳-مرحوم درویش عبدالکریم احمدی(نجار)

مرحوم درویش ابوبکر ولدبیگی

مرحوم حاج عبدالرحمن رحمانی (نجار)

مرحوم درویش مجید محمودی(نوریاو)تاریخ فوت ۱۳۶۴/۶/۱۲

مرحوم امیر حسینی(سریاس)تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۱/۲۰((عکس ازکاک بیستون))

مرحوم حبیب الله کنعانی تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

مرحوم قربانی ولدبیگی تاریخ فوت ۱۳۸۴

مرحوم شیخ نجم الدین نعمتی(نروی)

مرحوم صوفی پیکاربرسان

مرحوم مبین رحیمی

مرحوم حاج عزت سابقی تاریخ فوت۱۳۹۳/۱۱/۱۸

مرحوم محمدعارف حاتمیتاریخ فوت۱۳۹۳/۱۱/۱۷

مرحوم توفیق قادری تاریخ فوت۱۳۸۶/۱۲/۲۶

مرحوم محمود ازکات تاریخ فوت۱۳۶۱/۸/۱۵

مرحوم ناصرمبارکشاهی

مرحوم محمدرشید فیضی پورتاریخ فوت۱۳۹۳/۱۱/۱۷

مرحوم سلما سبحانی(دوریسان)(عکس پوشه اموات پاوه)

مرحوم ناصح بهرامی(عکس پوشه اموات پاوه)

مرحوم استادمحمدکریم کا کابرایی(عکس پوشه اموات پاوه)

مرحوم مریم خالدی(مادر عثمان هورامی)(عکس پوشه اموات پاوه)

مرحوم فرج احمدی تاریخ فوت ۱۳۶۹

مرحوم عرفان شهابی تاریخ فوت۱۳۹۳/۱۱/۶

مرحوم احمد سبحانی(هجیج) تاریخ فوت ۱۳۹۳/۷/۲۸

مرحوم طوبی نقشبندی تاریخ فوت۱۳۹۳/۱۱/۳

مرحوم محمدصالحی

 

مرحوم رحیم شبرنگ(هجیج)تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

مرحوم هوسا مرادخان جراح زاده .عکس ازشعیب جراح زاده

مرحوم مربوط کاری(وراء)تاریخ فوت ۱۳۸۹/۸/۹باتشکرازفرستنده عکس نام فرستنده برام مشخص نبود.

 

۱-مرحوم فرج حكيمي۲-مرحوم محمد سعيد لطفي۳- مرحوم حاجي رمضان هيرويي

مرحوم درويش نادر خادم سلطان(شيخان)-مرحوم فرج حكيمي

 

-مرحوم ماموستا ملا ناصرضیایی۲-مرحوم شیخ طه خالصی

۱-مرحوم ملاطاهر نودشه ای۲-مرحوم محمدقادری (هانی گرمله)

مرحوم رعنا حسینی(نوریاو)

مرحوم محمدفتحی تاریخ فوت۱۳۹۳/۱۰/۶

مرحوم محمدحسن مرادی

مرحوم حاج سیدمحمدعلی فاتحی(ایناخی)

مرحوم جعفرحسینی تبار(ایناخی)

مرجوم مولود امینی(گلال)

 

مرحوم کریم فتحی

مرحوم افراسیاب سهرابی(هیروه)تاریخ فوت۱۳۹۳/۱۰/۶

 

 مرحوم صفا فرهادی (خانقاه) تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۰/۸

مرحوم مسلم زربان تاریخ فوت ۱۳۹۳/۱۰/۷ تصادف ماشین

مرحوم استادتحسین ازکات(زوم)

 

مرحوم درویش محمد مومنی(داریانی)تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۶

مرحوم فراح درویشی وعکس وسطی مرحوم درویش فتاح درویشی پدر مرحوم کاک فراح

 

مرحوم فراح نصری (ساتیاری)تاریخ فوت۱۳۹۳/۱۰/۵

مرحوم وزیرقاسمی علت فوت تصادف ماشین۲۱/۱/۱۳۹۱

مرحوم فراح درویشی

۱-مرحوم حاجی احمدسلیمانی ۲-مرحوم حاجی فرخی ولدبیگی

مرحوم نقی شریفی

 

مرحوم داده زیبا سردشتی

ازراست۱-مرحوم ابراهیم ولدبیگی۲-مرحوم صالح قادری

مرحوم سان احمد احمدی (کمدره)

مرحوم هادی پیاپ تاریخ فوت۱۳۹۳/۹/۲۹

حاج شهاب شهابی تاریخ فوت ۱۳۹۳/۹/۲۹

 

مرحوم ناصر رشیدی تاریخ فوت ۱۳۹۳/۹/۲۷

مرحوم درویش کیومرث مرادی(نجار)تاریخ فوت ۱۳۹۳/۹/۲۷

 

مرحوم لطف الله اقبالی (عکس ارقدیمی های پاوه)

مرحوم خواجه نصرالله طاهری (عکس ارقدیمی های پاوه)

مرحوم کیکاوس نمامیان (عکس ارقدیمی های پاوه)

مرحوم سهراب سهرابی تاریخ فوت۱۳۹۰(عکس ارقدیمی های پاوه)

مرحوم محمدسعید دشت بومی(دشه)تاریخ فوت ۱۳۸۴/۲/۱۷

ازراست ۱-مرحوم محمدرشید امینی۲-مرحوم محمدولدبیگی

مرحوم  درویش محمد امین محی الدین زاده

مرحوم کیوان حسینی(دوریسان)

مرحوم محمدرشید الیاسی تاریخ فوت۱۳۹۳/۹/۱۹

مرحوم محمد صالحی (دزآور)تاریخ فوت ۱۳۹۳/۹/۱۷

مرحوم آزادمرادی

مرحوم دیاکو سلیمی

 

مرحوم ابراهیم شیانی

مرحوم هیوا الیاسی

مرحوم ابراهیم مقصودی

مرحوم خلیفه احمد حسامی

ازچپ۱-مرحوم جهان فتحی۲-مرحوم کافیه فتاحی۳-مرحوم طوبی زربان(طوبی بگ)ازراست۱-مرحوم خاتون دزآوری

ازچپ۱-طوبی بگ۲-خدیجه سلامی

مرحوم حسن نقشبندی

مرحوم مصطفی صادقی

 

 مرحوم درویش توفیق کیانی تاریخ فوت۱۳۸۹/۷/۴

مرحوم درویش شفیع کابلی تاریخ فوت ۱۳۹۳/۹/۱۵

مرحوم طاهرضیایی تاریخ فوت۱۳۹۳/۹/۱۴

مرحوم حاجی مصطفی اسپریزی

 

مرحوم پیام ابراهیمی خانقاه تاریخ فوت۹۰/۵/۲۵عکس ازوبلاگ خانقاه

مرحوم صانع ژاله تاریخ فوت ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

 

مرحوم عباس ویسمرادی(خانقاه تاریخ فوت۱۳۹۳/۹/۶)

مرحوم غلامعلی مرادپور

مرحوم باقی صفاری تاریخ فوت ۱۳۸۹/۴/۲۵

مرحوم…

مرحوم ….

مرحوم درویش صفا

 

مرحوم فیصل لهونی تلریخ فوت ۱۳۸۰/۳/۱۷ارتفاعات دالانی(انفجارمین)

مرحوم نیازی بگ لهونی تاریخ فوت۱۳۴۸/۷/۷جلدیان

مرحوم فردین فرهادی تاریخ فوت ۱۳۹۳/۸/۲۴

 

مرحوم سید علی امینی (پدرکاک محمدرشید امینی و…)

ازراست ۱-مرحوم خلیفه محمدصالح۲-مرحوم شیخ نصرالدین خالصی۳-مرحوم حاج شیخ طه خالصی

مرحوم استادعلی اکبر رضایی

مرحوم میرزا عسکرنقشبندی

 

مرحوم علی محمد فرجی(هجیج)تاریخ فوت خرداد۱۳۹۳

مرحوم سید رسول حسینی پدر استادسردارحسینی(بله بزان)

 

مرحوم رفعت قادر پورتاریخ فوت ۱۳۹۳/۸/۲۰

مرحوم مجید بگ هدایتی(داریانی)تاریخ فوت ۱۳۹۳/۸/۱۹

مرحوم درویش محمدحسن رحمتی (دشه )

 

مرحوم نجم الدین انصاری تاریخ فوت ۱۳۹۳/۸/۸

مرحوم صراحی نقشبندی(تاریخ فوت ۱۳۹۳/۸/۷)

 

مرحوم دیوانه غفارداریان

مرحوم مجید نورایی(نوریاب)تاریخ فوت جلدیان۱۳۴۸/۷/۲۷

مرحوم محمدجعفر کریمی(دزآور) تاریخ فوت جلدیان۱۳۴۸/۷/۲۷

 

مرحوم مهدی شریفی فرزند حبیب شریفی تاریخ فوت ۱۳۷۵/۱۲/۲۴تصادف ماشین

مرحوم کاک خان علی زاده (دوریسان)تاریخ فوت۱۳۹۳/۷/۲۷

مرحوم فریده احمدی تاریخ فوت ۱۳۳۹۳/۷/۲۷

مرحوم سعید بشارت

مرحوم مسعودبشارت

مرحوم کافیه فتاحی زاده ومرحوم جیران کریمی

مرحوم مبین رحیمی

مرحوم صالح کریمی

مرحوم آهومقصودی و مرحوم صوفی محمد پیکاربرسان

مرحوم ملا صالح عبدی

  مرحوم جیران کریمی

این ۹تصویر فوق ازکاک عماد الدین رحیمی می باشد باتقدیر وتشکرازکاک عماد برای ارسال این تصاویر به پایگاه خبری نوریاو

مرحوم عباس قادری زاده ومرحوم قادرنادری

 

مرحوم حاج درویش محمد مرادعبدی

عطیه ولدبیگی

مرحوم حسین زامیاد

 

مرحوم محمدرامیار

مرحوم شیخ عثمان

نشسته ازراست ۱-مرحوم ملامحمدهجیجی۲-مرحوم قاضی انصاری۳-مرحوم خلیفه احمد۴-مرحوم ملاعبدالله دزآوری

ایستاده ازراست۱-مرحوم ملااحمدکیمنه۲-مرحوم حاج محمدکریم حسامی۳-شیخ محمد۴-محمدکریم پیران توش۵-مرحوم حاج عنایت شیانی۶-شیخ معتصم۷-مرحوم ماموستازاهدضیایی۸-مرحوم ماموستا کاکه ملا۹-آقای مردوخ۱۰-مرحوم ملارفعت

ازراست۱- عبدالرحیم کنعانیان۲-شارمیرحیدری۳-حاج محمدرشیدحسامی۴-خالدطاهرزاده

شیخ احمد

۱-مرحوم خلیفه احمد حسامی۲-مرحوم محمدانصاری

۱-مرحوم صوفی خالدی۲-مرحوم صبغت الله انصاری

 

مرحوم غفار بکری

 

مرحوم سیدحسین خانقاهی

۱-امیرمحمودی۲-مرحوم سعدالله سابقی۳-مرحوم حاجی هدایت شیانی۴-مرحوم حاجی عنایت شیانی۵-مرحوم محمدنصاری۶-مرحوم حاجی رحمت سپنجی۷-مرحوم خلیفه احمد حسامی۸-حاج محمدسعید طاهرپور

نشسته ازراست۱-عزتی۲-مرحوم غفاربکری۳-مرحوم محمدانصاری۴-مرحوم نقی میتران ایستاده ازچپ۱-عباس فتاحی۲-محمدکریم پیران توش۳-غیاث انصاری۴-عزت قادری۵-شجاعی

۱-حسین شریفی۲-طوبی گویری

مرحوم محمدانصاری

مرحوم صبغت الله انصاری

مرحوم محمدصادق مختاری

 

مرحوم درویش مولود

 

مرحوم حاج محمدسلیم نقشبندی

مرحوم صوفی(محمد)پیکاربرسان)

 

مرحوم ملامحمدجمیل معادی

مرحوم حاجی ولی حیدری

مرحوم کامران نقشبندی

مرحوم حاج محمدکریم فتحی

مرحوم حاجی والیه انصاری

مرحوم فایق

مرحوم میرزادشه ای

مرحوم سیدعبدالرحمن خانقاهی

مرحوم مرادتشاری

مرحوم محمددزآوری

مرحو م زیبا نقش پاوه

مرحوم جهان حسنی

مرحوم سیدلطف الله شمشیری

مرحوم کیهان فتح اللهی

مرحوم محمدحسین ویسمرادی(خانقاه)

 photo_2016-01-11_23-10-21

مرحوم حاج محمدکریمی نژاد(دزآور)تاریخ فوت ۹۳-۷-۲

مرحوم کافیه حسین زاده (دوریسان)

مرحوم نوری گیوه چی(نوسود)

 

مرحوم دکترمقدس یوسفی

مرحوم حاجی علی مرادی

مرحوم محمدامین سیف الد ینی

 

مرحوم محمد تقی صالحی فر(سرکران)

مرحوم صدیق قادری(هانی گرمله)

 

مرحوم ناصر بیگامیری …عکس ازاستادعبدالسلام بیگامیری

مرحومه آسیه سلامتی (دادە عاسێ)

مرحوم حاج سیدحسن احمدی(عکس ازکاک سید اسعد احمدی)

مرحوم رفعت رحیمی(تشار)عکس ازکاکصهیب ولدبیگی

 

مرحوم ماموستا زاهد محمدی تبار(تاگوز)

مرحوم ناصر امینی نیا(هانی گرمله)

مرحوم گرجی احمدی

مرحوم حاج فراح عبدی

مرحوم موسی عنایت نژاد

مرحوم صوفی مدرسی

 

مرحوم ماموستا ملا عبدالرحمن رحیمی

مرحوم یدالله نقشبندی

مرحوم کویستان محی الدینی

 

مرحوم درویش مجید محمودی

مرحوم عبدالله سبحانی(هجیج)

 

مرحوم حاج فرج دلیری

ازراست۱-مرحوم عزیزرضایی۲-مرحوم صالح محمدی۳-مرحوم حاج مصطفی مولودی

مرحوم سید بنیامین مرتضایی(خانقاه)

 

حاج عبدالله شکری

مرحوم سید عنایت فتاحی

مرحوم اسدالله گلشنی

مرحوم محمود مرادنژاد

 

مرحوم عزت کریسانی

مرحوم کا یاسین

 

۱-مرحوم نجیب پیران ویسه۲-محمد عبدی(عکس ازکاک ستاربهرام میرزایی)

مرحوم زینت عبدی (ازکاک ستاربهرام میرزایی)

مرحوم فتاح عبدی(عکس ازکاک ستاربهرام میرزایی)

مرحوم حاج محمد فاطمی(عکس ازکاک ستاربهرام میرزایی)

مرحوم عطا کریمی(نروی)

 

مرحوم درویش حامی محمودی

مرحوم حاج سید حسن ولدبیگی

حاج محد لاوز سلیمی

مرحوم انوراحمدی

۱-مرحوم پرویز ولدبیگی۲-مرحوم فرزادمولودی

۱-مرحوم زینت ولدبیگی۲-مرحوم صنوبرولدبیگی(عکس ازدکترجهانبخش ولدبیگی)

نشسته ازراست ۱-مرحوم احمدولدبیگی۲-مرحوم سیدباقی ولدبیگی۳-محمدامین ولدبیگی
ایستاده ازراست۱-انورنورایی۲-مرحوم استادفرج شکری۳-مرحوم بهرام ولدبیگی۴-حاج طاهرولدبیگی۵-سیدمحمدولدبیگی.عکس ازکاک بختیارولدبیگی

 

ایستاده ازراست ۱-ستاربهرام میرزائی۲-بهرام۳-محمدحسن بهرام میرزائی۴-نشسته ازراست۱-مرحوم فتاح بهرام میرزائی۲-مرحوم محمدعلی بهرام میرزائی

مرحوک محمدعلی بهرام میرزائی با نوه هایش

ایستاده ازراست۱-مرحوم ابرهیم عبدی۲-مرحوم درویش محمد محمدی۳-نشسته مرحوم باقی رحیمی

 

مرحوم حاج علی محمدشیانی

مرحوم ارفع محمودی

مرحوم علیمرادمرادی

مرحوم جعفرامینی

 

مرحوم خاور همسر خالو علی بدری

مرحوم خالو عبدالله(عبه نوریاوی)

مرحوم فاروق مقصودی

مرحوم ظاهر خالدی

 

مرحوم نامق حیدری

مرحوم شیخ عبدالله قادری

مرحوم زکریا ستاور

۱-مرحوم درویش محمود هدایتی۲-مرحوم درویش محمد علی سیاری

 

مرحوم ظهراب رشیدی(عکس ازاقبال رشیدی)

مرحوم محمد حسین خادم مسجد حضرت عبدالله وخانم گورجی همسر مرحوم(عکس ازعثمان مرادپور)

 مرحوم شیخ قادر نجاری

۱-مرحوم رستم ولدبیگی ۲-مرحوم علی فارسی(عکس ازفریدون ولدبیگی)

مرحوم درویش حمازیز ولدبیگی(عکس ازعزت ولدبیگی)

مرحوم عطا پیاپ(عکس ازدلشادپیاپ)

 

مرحوم زیتون سلیمی(عکس ازمحسن احمدی)

مرحوم حاج اکبرامینی(نجار)

مرحوم پیمان حیدرپور(دله مرز)(ع ازعثمان مرادپور)

مرحوم جلال کمالی(پاوه)

مرحوم کدا خدا رجب دشه ایی(ع ازفرشید دشه ای)

 

مرحوم بهرام  بهرامی(وراء)

مرجوم محمود ولدبیگی(ع ازعابد ولدبیگی)

مرحوم محمدامین ولدبیگی

 

حاجی کریم محمدکریمی (هانی گرمله)

مرحوم برهان رشیدی(تصادف ماشین)

مرحوم حیات یزدانبخش

 

مرحوم افروزفتحی(نجار)

۱-مرحوم غازی خلیلی۲-مرحوم یوسف رسول آبادی(پاوه)

مرحوم غفاربکری(پاوه)(تصادف ماشین)

مرحوم فتح الله رستمی(نودشه)

مرحوم حاج شیخ طه خالصی

۱-مرحوم درویش خدامراد نادری ۲-مرحوم علی محمدباباخاص(تصادف ماشین)

مرحوم برزان ولدبیگی

مرحوم یوسف رسول آبادی

مرحوم آمنه ولدبیگی

۱-مرحوم صابرولدبیگی۲-مرحوم اسدالله ولدبیگی۳-مرحوم محمد کریم ولدبیگی

مرحوم طلعت بیگمیری

۱-مرحوم صاحب ولدبیگی۲-مرحوم احمدولدبیگی

مرحوم محمدرشیدی امینی

مرحوم نیشات هیروه ایی

مرحوم قادریوسفی(دوریسان)

مرحوم استادفرج شکری

مرحوم سفیه علیزاده

ازراست۱-کیهان ولدبیگی۲-مرحوم محمدولدبیگی۳-جهانگیرولدبیگی

مرحوم آمنه ولدبیگی

۱-مرحوم کیهان ولدبیگی۲-مرحوم طه آزادی تبار

مرحوم پرویزولدبیگی(ریزش خاک ریز)

مرحوم نصرالله ولدبیگی(ریزش خاک ریز)

مرحوم برزو محی الدینی(تصادف ماشین)

مرحوم تحسین ولدبیگی(تصادف ماشین)

مرحوم عثمان امینی

مرحوم درویش مولود مولودی

۱-مرحوم ولی احمدی۲-مرحوم حمازیزولدبیگی

کاکا برا عباسی(پاوه)

۱-مرحوم رعنا ولدبیگی۲-مرحوم عبدالکریم قاصره۳-مرحوم طیبه حسین زاده

۱-مرحوم بهرام ولدبیگی(انفجارمین)۲-مرحوم صنوبرولدبیگی(تصادف ماشین)

-مرحوم نشمین ولدبیگی۲(تصادف ماشین)-مرحوم صنوبرولدبیگی(تصادف ماشین)

مرحوم سیدباقی ولدبیگی

مرحوم محمودولدبیگی

مرحوم سیدعرفان حسینی(دوریسان)(انفجارکپسول گازدر مغازه)

مرحوم حاج عارف خانمرادی(پاوه)

مرحوم عزت خانمرادی(پاوه)

مرحوم حمدی امینی(پاوه)

مرحوم رستم هجیجی

مرحوم کافیه ولدبیگی

مرحوم رعنا حسینی

مرحوم قدم خیر علیزاده(دوریسان)

مرحوم شیخ حسین قادری(نجار)

مرحوم سید عبدالرحمن اشرافی(خانقاه)

مرحوم قادرمرادی(کمدره)

مرحوم درویش محمد شیخانی

مرحوم امیرگلالی

مرحوم شیخ سلیمان کریمی

مرحوم باقرحاتمی

مرحوم صباح هورامی

مرحوم یحی عنایتی(تصادف ماشین)

مرحوم رابعه قادری(نجار)

رحوم حاج محمدکریم احمدی(نجار)

مرحوم محمدیزدانبخش(پاوه)(تصادف ماشین)

مرحوم ملازهیری

مرحوم طاهرولدبیگی

مرحوم ولی عبدی(پاوه)

مرحوم رفعت بنفشی(کولاک وسرما)

مرحوم عرفان بنفشی(تصادف ماشین)

مرحوم فتح الله قمبری(هیروه)

مرحوم محمدسعید لطفی(گلال)(تصادف ماشین)

مرحوم درویش سلیم ولدبیگی

مرحوم توفیق مصری(پاوه)

مرحوم رحیم دزآوری

مرحوم درویش صدیق لطفی(پاوه)

مرحوم نادرویسی زاده(پاوه)

مرحوم کیهان لهونی(خانقاه)

۱- مرحوم علی ولدبیگی۲-مرحوم عزیزرضایی

مرحوم سید محمدمیری (شمشیر)

مرحوم زیبا رضایی

مرحوم مصری ولدبیگی

مرحوم طیبه حسین زاده

۱-مرحوم غریبه قادری۲-مرحوم لطف الله ولدبیگی۳-مرحوم محمدعسکرولدبیگی

مرحوم خدامرادولدبیگی

مرحوم محمدرشیدولدبیگی

مرحوم طاهروظاهرولبیگی

۱-مرحوم تحسین ولدبیگی۲-مرحوم رعناولدبیگی

مرحوم سرونازولدبیگی

مرحوم طاهر ورعنا ولدبیگی

مرحوم استادحاج سیداحمدسلیمانی

مرحوم حاج محمدکریم غلامی(هانی گرمله )

مرحوم توفیق شریفی(نجار)

مرحوم کیکاوس مرادی(نجار)

مرحوم کا ک خان قادری(نجار)

مرحوم نهیه ولدبیگی

مرحوم کمال کریمی(چورژی)

مرحوم تحفه کمدره ایی

مرحوم ملاحبیب کریمی(تصادف ماشین)

مرحوم خالومرادویسی(هیروه)

مرحوم مسعود قادری(نجار)

مرحوم غفاربیگامیری(پاوه)

مرحوم محمدحسینی

مرحوم یعقوب یوسفی(دوریسان)

مرحوم ظاهرعباسی (پاوه)

مرحوم ناصزجعفری

مرحوم ملاحق شناس(دزآور)

مرحوم یاری(شمشیر)

مرحوم ابوبکرقادری(نجار)(تصادف ماشین)

مرحوم فتاح نجاری

مرحوم حاج حسن جباری(پاوه)

مرحوم محمدحسین احمدی کیا ‍( خانقاهی :-)

مرحوم صدیق هجیجی

مرحوم عبدالرحیم کنعانیان

مرحوم فتح الله خالدی

مرحوم غفارقاسمی(پاوه)

مرحوم خاله سعیدی

مرحوم حاج طه معاذی(پاوه)

مرحوم درویش احمدخالدی(پاوه)

مرحوم نهیه ولدبیگی

مرحوماستادصالح فتاحی

مرحوم صالح قادری ومرحوم خاله مولودی

مرحوم انور پیاپ

مرحوم خلیفه لطف الله قادری(چلانه)

۱-مرحوم پرویزولدبیگی۲-مرحوم حاج خورشیدولدبیگی۳-مرحوم نصرالله ولدبیگی

هرکدام ازدوستان عزیز ی که خواهان اصل این عکسها باکیفیت عالی  هستند بنده باکمال میل درخدمت شما هستم.

درضمن پایگاه خبری نوریاو همیشه برای دریافت عکسهای شما دوستان عزیز اعلام آمادگی می نماید واین پوشه هرروز تصویر جدیدی را به سمع ونظر شما خواهد رساند.

#########

شعر

    زندگی راه درازیست ، حریفش مرگ است

           عمر یک غصه و پایان ظریفش مرگ است

                    زیستن پرسش سختیست که عمری با ماست

                پاسخ منطقی و نرم و لطیفش مرگ است

            این طرف رهگذری ، نام عزیزش انسان

                         آن طرف همسفری ،اسم  شریفش مرگ است

                 داغ یاران سفر کرده چه سنگین داغیست

                        داغی آن گونه که یک سوز خفیفش مرگ است

             زندگی یک غزل نیمه تمام است ای دل

               که به هر وزن بگوییم ردیفش مرگ است

هه ر چی دیو وه چه م شی وه سه فه ر دا

هه رچی مه وینی هانه گوزه ر دا

که س حالی نه بی وه هیچ نه فاما

ئه و په ی چیش ویه رد ئید پی چیش ئاما

«اگر مرگ داد است بیداد چیست //زداد اینهمه بانگ و فریاد چیست»
فردوسي

« مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست // آینه ی صافی یقین همرنگ روست»
مولوي

«آزمودم، مرگ من در زندگي است// چون رهم زین زندگی، پایندگی است»
مولوي

«بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگي خواهی»
سنايي

«به نام نکو گر بمیرم رواست// مرا نام باید که تن مرگ راست»
فردوسي

«پیامی است از مرگ موی سفید// به بودن چهداری تو چندین اميد»
فردوسي

«تنهایی از مرگ ناخوشتر است// هرآنکس که تنها بود بیکس است»
فردوسي

«جامه مرگش آسمان دوزد// هرکه اندر زمین ز مادر زاد»
ايرج ميرزا

«چنان زمرگ بترس از سیه سفیدی موی// که مرد مار گزیده زشکل پیسه رسن»
جمال الدين عبد الرزاق

«چنین گفـت کز مرگ، خود چاره نیست// مرا بر دل اندیشه زین باره نیست// مرا بیش از این زندگاني نبود// زمانه نکاهد نخواهد فزود»
فردوسي

«چو خواهی ستایش پس مرگ تو// خرد باید ای نامور برگ تو»
فردوسي

«خصم را گو پیش تیغش جوشن و خفتان مپوش// مرگ را کی چاره هرگز جوشن و خفتان کند»
قاآني

«خواب را گفتهای برادر مرگ// چو بخسبی همیزنی درِ مرگ»
اوحدي مراغه اي

«خوشا آنکس که پیش ازمرگ میرد// دل و جان هرچه باشد ترک گیرد»
عطار

«کسی کو نکونام میرد همی// ز مرگش تاسف خورد عالمی»
اسدي طوسي

صضصشضص

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

13 دیدگاه

 1. سلام کاک مظفر عزیز عکسی را که برای مرحوم محمد امین ولدبیگی بر روی سایت گذاشته اید مربوط به آقای محمد محمدی از روستای بندره و در حال حاضر نیز در قید حیات است و مرض لطفا اصلاح کنید

 2. كار ماندگاري را انجام داديد واقعا جاي تقدير و تشكر دارد دست مريزاد

 3. بازگشت همه به سوی اوست خداوند متعال همه این عزیزان مارا مورد رحمت خود قرار بدهد ومورد لطف ومرحمت خود قرار بدهد باتشکر از کاک مظفر عزیز موفق باشید

 4. خلیل کریمی نژاد

  کاک مظفر عزیز دست شما درد نکند زحمت زیاد متحمل شده اید جزا ک الله . امید است یاد وخاطره ,صایا ونصیحتهای نیکوی گذشتگان با دیدن این تصاویر برایمان تجلی نماید وبرای آنان دعای خیر کنیم .

 5. سلام روح تمام اموات شاد من ازایوان غرب از توابع استان ایلام کاربسیارعالیتون میپسندم.

 6. السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
  با تشکر فراوان از برادر بزرگوار و زحمت کش کاک مظفر ولدبیگی بخاطر این سایت که انسان را به یاد حقیقت این ترمینال عبور و مرور که در آن هستیم (= دنیا ) می اندازد.
  فقط یک پیشنهاد داشتم برای شما :
  سعی نمایید : لطفاً عکس خانم هایی که حجاب شرعی در عکسها رعایت نشده است ( مثلا موهایشان بیرون است یا گردن و ساعد و… ) بخصوص برای زنان جوان ، را در سایت قرار ندهید: به این دلیل:

  این گونه عکسها ، در نوع خود یک آثار نامناسب از متوفی است که بجا مانده و با دیدن نامحرمان ، یقینا ممکن است گناه به شخص فوت شده برسد.
  لطفا در این مورد رعایت بفرمایید. ما بقی . خداوند جزای خیرتان دهد.

  • سلاو .ازلطف وبزرگواروقدرشناسی جنابعالی تقدیروتشکرمیکنم .قطعا همانطورکه جنابعالی می دانی دنیاررهگذراست وکاروان سرااست .هدف اصلی ماهم یادخدا ومرگ است چراکه فقط به یاد این ۲تا است که دلها آرام می گیرد .دراین تصاویرانواع انسان وجود دارد درهرمنصب ومقام وجایگاهی واین بزرگترین درس زندگی برای ماست. درمورد پیشنهادحضرتعالی باید عرض کنم نه فقط برای اموات من درتمام مطالبی که می زارم سایت سعی من برحجاب وپوشش خواهران است وحتی درچندین مورد من خودم بوسیله فتوشاب پوشش رااصلاح کردم ولی بعضی ازتصاویر رانمی شه تغییرداد.چون شکل وقیافه وصورت صاحب عکس عوض خواهدشد.من دراین جاازدوستان عزیزتقاضامندم که تصاویر ارسالی خودرا درصورت امکان باپوشش کامل برایمان بفرستید.

 7. سلام اگر لطف کنید متوفای روستای شمشیر رااضافه فرماید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.