1 2 3 4 5

مه راسیمی ساڵیادی تراژیدیای هه ڵه بجه له پاوه

1

مه راسیمی ساڵیادی تراژیدیای هه ڵه بجه له پاوه

   سه رله ئێواره ی ڕۆژی سێ شــــــه ممه، ۲۵ی ڕه شـــــــــه مه، هـــــــــاوکات له گـــــــــه ڵ ۲۸ ه مین ساڵیــــــــــــادی کیمیابارانکردنی هه ڵه بجه، له مه راسیمێکی شایسته دا، له ژێر ناوی ” ساڵیــادی تراژیدیای هه ڵه بجه ” ڕێـــــــز له قوربانیانی ئه و کاره ساته دژه مرۆییه گیرا.

ئه م مه راسیمه که به هه وڵ و ماندووبوونی چالاکانی فه رهه نگی ئه ده بی هونــه ری پاوه و شـــــــوورای شاری پاوه، له هۆڵی فه رهه نگی ئیرشــاد گیرا، پاش خوێندنه وه ی چند ئایه ت له قورئانی پیرۆز و سروودی فه رمی ده ستی پێکردـ

     له سه ره تادا، داود غه فــاری وه ک پێشکه شکاری مه راسیمه که چووه پشت میکرۆفۆن و به ناوی پێنـــــــــج هه زار ئه ستێــــــــــــــــره وه، به په خشانه شیعرێک به شـــــــــــــــــــــــدارانی به ره و ده قیقه یه ک بێده نگی بۆ ڕێز لێنــــــــان له سه رجه م شه هیــــــــدانی کیمیابارانی هه ڵه بجه و سه رده شت و زه رده و نۆتشه برد.

   له درێژه دا، مه حموودی به رپرسی دایره ی ئیرشادی ئسلامی، بۆ به خێــــــــــــر هاتن کردن له میوانان و به شــــــداران له وته یه کدا، باسی له جینایه ته مه زنه کانی ئه نفــــال و کیمیابارانی ڕژێمی ســـــه دام به دژی کوردی کــــــــــرد و له م نێوه شدا یارمه تیـــــدانی حکومه ت و خه ڵکی ئێـــــــــــران به لێقه وماوانی کیمیــــــــابارانی وه ک خاڵی پۆزه تیڤ ئاماژه پێ دا.

     له درێژه ی مه راسیمــه که دا، هه ریه ک له شاعیران مۆختــــــــار هدایه تی، په رویز بابایی، ئه حسه ن ڕه شیــــــدی، ئاشنا عه باس مه نش و فه ریبا خالیـــــــــدی به خوێنـــــــدنه وه ی شیعر به شدا ر بوون.

   هه ریه ک له جه مـــــــــــاڵ جه باری، نه رمیـــــن گیوه چی و جه هانگیر مــــه حمــــــوود وه یسی، چیرۆکیان خوێنده وه.

   له به شێکی دیکه دا دکتۆر سـه عدی حاجی، له کورته باسێکدا، وێـــــــــــــــــــــڕای ئاماژه دان به چندین جار بومبارانی کیمیـایی شاری نۆتشـــه، له لایان ڕژێمی ســـــــه ددامـــــه وه، په ڕژایـــــــه ســــــه ر ئه و نه هامه تیانـــــــــــــه ی که به ســــــــــه ر خه ڵکی ناوچـــــــــــه که و به تایبـــــــــه ت خه ڵکی نۆتشــــــــه دا هاتــــــوون و ئێستاشی له گه ڵ بێ، نۆتشیــــــــه کان به ده م ئازاری چه کی کیمیاییه وه ده ناڵێنن و که یســـــــــــــــه که یان به جـــــــــۆری پێویست ئاوڕی لێ نه دراوه ته وه و به تایبه ت به رپرســــــــــــــــــــانی حکوومی ده رکیــــان به و واقیعه نه کردووه و پاش ده یان ســـــــــــــاڵ له و کاره ســـــــــــــاتانه لایێکی شیـــــــــــــاو له نۆتشــــــــــــــه نه کراوه ته وه.

   که یهان عه زیزی و نیعمه ت ڕه حمــــانی له دوو وتاری جیادا باسیــــــــــــان له کاره ســــاتی به دناوی کیمیاباران و ئه نفــــــالی گه لی کورد کرد و به ئاماژه دان به مه ســـــــــه له ی جینۆســـاید، کۆک بــــــــوون له ســــــــــــه ر ئه وه که ده بێ کورد خوێندنه وه ی جیـــاوازی له م که یسه هه بێت و فه لسه فه ی تێفکرینی بۆ پرس و مه سه له کان بگۆڕێت. ئه وان سوور بوون له سه ر ئه وه که هه تا به م چه شنه چاره نووسی قوربانیه کانمان فه رامۆش بکه ین و له جیاتی رۆحی نه ته وه یی و گوتاری نیشتمانی، په ره به عه شیره گه ری و ناوچه گه ری بده ین تراژیدیاکان هه متر ده بده وه.پاشـــان به خوێندنه وه ی شیعر باسه که یان کۆتا کرد. کاک نادر نه قشبــــه ندی په خشانێکی خوێنده وه.

   له به شێکی دیکه دا هونه رمه نـــــــد سدێــــــق حه ســـــــــــــه نی به لاواندنه وه یه ک به شــداری کۆڕیاده که بوو. دواتر” گرووپی مــــــــــووزیکی ده نگ ” به ســــــــــــه رپه رشتی پـه یمـــــــــــــــــان حه سه نزاده و ده نگی سێحـــــــــــراوی هونه رمه ند فه رهـــــــــــاد سه لیمی هه ست و سۆزێکی تایبه تی به مه ڕاسیمه که به خشی.

له به شی کۆتایی مه راسیمــــه که دا، حه یده ر ئیسلامی نیا، وه ک نوێنه ری شـــــــــوورای شار، سپاسی هه وڵ ویارمه تیــــــــدانی به رپرســــانی حکوومی و ئیــــــــــدار ی کرد له هـــاریکاریکردنی شوورای شــــــــــار و چالاکانی فه رهه نگی ئه ده بی پاوه بۆ ئه م مه راسیمــــــــــــه. پاشان ده ست خۆشی و سپاسی خۆی و شــــــــوورای شاری بۆ چالاکانی فه رهــــــــــــــــه نگی ئه ده بی نارد که له ماوه ی ته نیــــــــــــا ۲۴ سه عاتدا توانیــــــــــــــــــان مه راسیمێکی شیاو بۆ هه ڵه بجه بگرن.

   له دوابه شی مــــــــه راسیمــــــــــــه که دا، خاتوو شه وبۆ عه لی محه ممـــه دی، به یانی کۆتایی مه راسیمـــــه که ی خوێنده وه . جێی ئاماژه یه به ڕێوه به رانی مه راسیمـــــه که، له و به یانه دا، وێڕای سه ره خۆشی کردن له قوربانیانی ئه نفــــــــــــال وکی

میابارانی ڕژێمی به عس، ئه و کاره دژه به شــــــــه ری و دژه نه ته وه ییــــــه یان شه رمــــــــــه زار کرد و خوازیـــــاری ئاشتـــــــــــــــی و برایه تی و به ختــــــــــــه وه ری گه لان و نه مانی ســــــــه ره ڕۆیی وملهـــــــــــۆڕی له ناوچــــــــــــــــه ی ڕۆژهــــه ڵاتی ناڤیـــن بوون. له به شی کۆ تایی به یانه که دا هاتبوو که هه ڵه بجــــــه و پاوه ده سته خوشـــــکی بناری هه ورامــــــــــــــــــــــــــــــان

له چه قی جۆغڕافیــــــای کوردستاندا، خاوه ن په یوه ندی قووڵـــی مێژوویــــــی، کولتـــــــــووری، ئایینـــی و کۆمه ڵایـــــــــــه تی بوون و ده بێ ئه و په یوه ندیانه قووڵ و پته وتر بکرێنه وه و ئێستـــــــــاش که له ســــــــای سه ری قو بانیــــــدانی کوڕانــــــی هه ڵه بجه دا، هه ڵه بجـــــــــــــــــــه بۆته پارێزگا، ده بێ پردی په یوه ندیه کان بکرێنــــه وه و دیاره ئه مه ش گه شــانه وه ی کولتوری، ڕۆشنبیـــــــــــــری، کۆمه ڵایه تــــــــــی، بازرگانـــــی و گه شتیــــــــــــــاری ئه و دوو شـاره و ناوچـــــــــــــه ی هـــــــــــــه ورامــــــــــــــــانی به دواوه ده بێت.

جێی ئامـــــــــاژه پێکردنه که به ڕێوه به رانـــــــی ئه م کۆڕه، برۆشۆرێکیــــــــــــان بۆ هه ر یه ک له به شــــــــــــــــدارانی کۆڕه که، ئامــــاده کردبوو که چندین بابه ت، بۆ وێنه به یانی کۆتایی له خۆ ده گرت.

2w 3 4 5 6 7 8 9 00061[00_01_08][20160316-230846-0] 00061[00_02_29][20160316-230915-1] 00061[00_03_22][20160316-230942-2] 00062[00_00_08][20160316-231047-3] 00063[00_00_19][20160316-231104-4] 00063[00_00_26][20160316-231111-5] 00063[00_00_34][20160316-231120-6] 00064[00_00_03][20160316-231131-7] 00064[00_00_35][20160316-231202-8] 00065[00_00_10][20160316-231224-9] 00068[00_00_19][20160316-231306-1] 00070[00_00_03][20160316-231329-2] 00071[00_00_15][20160316-231518-3] 00072[00_11_13][20160316-231620-5] 00074[00_02_02][20160316-231912-9] 00074[00_04_22][20160316-231821-7] 00074[00_05_12][20160316-231831-8] 00075[00_00_44][20160316-232010-0] 00076[00_00_08][20160316-232026-1] 00078[00_00_47][20160316-232128-2] 00079[00_02_01][20160316-232302-3] 00080[00_00_04][20160316-232317-4] 00081[00_00_32][20160316-232343-5] 20160315152913[00_00_02][20160316-232617-0] 20160315152913[00_00_58][20160316-232703-2] 20160315152913[00_01_16][20160316-232717-3] 20160315153117[00_00_16][20160316-232758-5] 20160315153207[00_00_21][20160316-232828-6] 20160315153453[00_00_03][20160316-232909-7] 20160315153805[00_00_12][20160316-232954-8] 20160315153915[00_00_51][20160316-233028-9] 20160315155901[00_00_57][20160316-233324-1] 20160315160401[00_00_05][20160316-233355-2]

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.