1 2 3 4 5

زندگی من دو حرف حساب عکس وخبر / گوشه ای ازفعالیتهای فرهنگی مظفر ولدبیگی ودوستان همراه

حیدر (2)

زندگی من دو حرف حساب: ۱-عکس ۲-خبر 

گوشه ای ازفعالیتهای فرهنگی مظفر ولدبیگی ودوستان همراه

برخی از دوستان می گویند کمتر کسی حال و حوصله مطالعه این نوشته طولانی را دارند. در جواب گفتم آنچه را که من در تمام عمر رنجش را با عشق به دوش کشیده‌ام بگذار خوانندگان نیم ساعتی آن را از نظر بگذرانند تا متوجه شوند که خادمشان با چه علاقه‌ای سعی در ماندگاری‌شان دارد.

من مظفر ولدبیگی هستم فرزند صابرمتولد ۱۳۵۲ اهل نوریاب ساکن شهر پاوه. شغل اصلیم معلمی است، اما حرفه فعالیت جانبی البته مورد علاقه وافرم خبرنگاری است. هم‌اکنون مدیر پایگاه خبری،تحلیلی “نوریاو” هستم خودم نیزبخوبی نمی‌دانم که ازچه زمانی خولیای خبرنگاری در من رسوخ ،نفوذ ریشه دوانیده است؟ اما انگیزه ،دلیل مشوق اصلیم در ورود به این حیطه حوزه عاشقانه ،فقدان وعدم چند قطعه عکس سیاه‌وسفید از نسل قبلی‌مان بافاصله کوتاه زمانی ۲۲ ساله بود.

در پیگیری خاطرات یادبودهای مرحوم پدرم متأسفانه نه فیلمی ونه عکسی رنگی واضح نیافتم وبراین فقدان تأسف خورده وتامل نموده وبابضاعت ناچیز دانش وتجربه و امکانات آستین طرحی دیگربنا نمودن بالا زدم.دردهه هفتاد شمسی در دوره‌ی نوجوانی نخستین فعالیت‌های سمعی بصری من جهت ثبت و ضبط وبه یادگارماندن برای آیندگان شکل واقدام پذیرفته است.البته درحدعکاسی وضبط صدابه صورت آماتور ازدوستان وخانواده واعضای فامیلم.

نخستین مصاحبه ی صوتی ام که ضبط گردیده نخست بامرحوم خلیفه محمدسعیدپیاپ درسال۱۳۷۰وهچنین با کاک “صفر وحیدر” عموزاده هایم می باشد که به مظفر ولدبیگیسال ۷۲ باز میگردد. فعالیت جدی ام به دهه هشتاد برمی گردد. باخرید دوربین فیلم برداری باتحمیل وتقبل هزینه ی بالای مالی برخود وخانواده ام . بازهم فیلم وعکس به صورت غیر حرفه ای ازدوستان ،فامیلها وکم کم شعاع فعالیتم را به اهالی روستایم “نوریاب” گسترش دادم.

درسال ۸۲ “کاک صفر”یک ماشین رنو خریده و به همین واسطه وهمکاری دامنه کارمان رابه حوزه اورامانات، شهرهاوروستاهای آن گسترش دادیم .درطول این تقریبا۲۲ سال هزاران هزار قطعه عکس وچندین وچندصد ساعت فیلم تهیه نموده ایم که همه رادرآرشیو شخصی خویش محفوظ نگه داشته ام. درطول این ۲۲ سال به جرأت وصادقانه می گویم حتی یک روز را بدون اینکه چندقطعه عکس ویا ساعتی فیلم تهیه نمایم سپری ننموده ام.

آسوده وجدان وخاطربودن من دراواخرهر شب هنگام سرگذاشتن بربالین این بوده است که حتما درآن روز دستاوردی ازحرفه ام را ثبت وضبط نموده باشم .دراین چند سال اخیر نیز باتوجه به گسترش فضاهای مجازی با راه اندازی ایمیل، وبلاگ پایگاه وسایت و… (البته باز به کمک دوستان ) توانسته ام بخشی ازاین فعالیت ها را بهتر و آسان تر دردسترس علاقه مندان قراردهم.تا افراد بیشتری را از این حرفه لذت بخش خویش بهره مند گردانم.

بدون اغراق این فعالیت ها درشبانه روز حداقل ۸ساعت ازوقت مفید مرا به خود اختصاص داده است.واگراین ۸ ساعت به ۱۸ ساعت نیز گسترش می یافت آنگاه بیشتر کام بخش ترومسرورترو آسوده خاطرتر می بودم. این حرفه ،عشق وزندگی حقیقی من است وبه حقیقت حاضر بوده وهستم که بسیاری از چیزها را فدای آن نمایم.

درارتباط وروشنگری بیشتر نسبت به این فعالیتها ذکر چند مورد ضروری و حتمی است:

۱- درکل این فعالیتها و بویژه قسمت مصاحبه ها باشخصیتها و افراد اگر همراهی و هم اندیشی ومساعدت برادران کاک “انور، اکرم، صفر و حیدر ولدبیگی و هچنین جناب ملامومن نوری و دیگر بزرگواران نمی بود هیچکدام ازاین مصاحبه ها صورت نمی پذیرفت و اگر هم صورت می پذیرفت دارای نواقص بسیار می بود. در این جا از همگامی ها، همکاریها، حمایت ها و دلسوزیهای این عموزاده هایم و جناب ماموستا مومن بسیار سپاسگزارم و کلیه فعالیتها یم مرهون ومدیون زحمات وراهنمایها وراهگشایها ی این عزیزان می باشد.

۲- از خانواده ی عزیز و صبورم که بسیاری از اوقات و ایامی که صرف این فعالیتها گردیده و در حقیقت متعلق به آنان بوده است تشکر و تقدیر نموده و عشق بی پایان خویش را نثار همسر وسه دختر عزیزم می نمایم.

۳- در انجام این حرفه خبرنگاری درطی این ۲۲ سال ازکودکی که مراسم نام گذاریش برپاشده است تا پیرمردی که کفن ودفن ومراسم فاتحه خوانی داشته است تا هزاران فردعادی وخبره تا صدها شخصیت علمی ودینی ، تا ده ها نویسنده وشاعر وهنرمند از نوریاب گرفته تا سلیمانیه وحلبچه ، تا تهران و ارومیه و تالش، موکریان، سنندج ،کرمانشاه کل منطقه اورامانات با شهرها و روستاهای آن حوزه فعالیت ما بوده و سعی داشته ایم هر آنکس که سخنی ، حرفه ای ، فعالیتی ، قدم خیری ، قلم توانایی ، لحن وصدای ماندگاری داشته است آنرا ثبت وضبط وبه یادگار بگذاریم.

تمامی عکسها ومصاحبه ها ومراسمات درطول این چندین سال فعالیت درآرشیو شخصی خویش نگه داری ومحفوظ می باشند واحدی به آنها دسترسی نداشته وتنها برای خود آن شخص وباحضور خویش قابل روئیت می باشد مگر اخبار ومراسماتی که جنبه عمومی داشته یا با اجازه خود شخص آنها را درسایتمان پخش ومظفر ولدبیگی۱منعکس نموده ایم چرا که به خوبی سعی بر پاسداری از اعتمادی داریم که مردم از سر لطف به ما داشته اند ومتعهد به قول وقراری بوده ایم که به اشخاص داده ایم وتا اجازه خود شخص نیز هیچگاه وبه هیچ صورت دراختیارهیچ شخص ونهاد وشبکه سایت دیگری قرار نمی گیرند. احساسم بر این است که عموم مردم مصاحبه شونده نیز به این نکته واقف وخرسندند .

۵- کماکان فعالیت ما در حال تداوم ، گسترش ، پویش وتوسعه والبته سعی بر حرفه ای ترشدن آن را داریم که این نیت نیزتنها درصورت همراهی دوستان وقلم به دستان وشهروندان عزیز میسر و ممکن است که امیدواریم باهمراهی خویش به غنای هر چه بیشتر این گنجینه ماندگار منطقه مدد رسان باشند.

۶-احساس می نمایم فعالیت ۲۲ ساله امان گویا وشاهدی بر این مدعاست که واقعا تنها رسالت ونیت حقیقی ما روشنگری وزنده نگه داشتن بخشی از تاریخ وجغرافیای مردمانمان بوده وهست ودر این راستا بدون هیچ جانبداری وتعصب ویکسویه نگری نسبت به هیچ شخص وحوزه وجریان سیاسی ،در خدمت فرهنگ واقعی این بخش از جغرافیای سرزمین مان بوده ایم وصد البته خداوند را شاکر وسپاسگزار بی حد وحصر تمامی مردم بزرگوار منطقه میباشم که به بنده ودوستانم به مثابه فرزند وعضوء خانواده خویش نگریسته وما را محرم پنداشته واجازه ثبت وضبط خاطرات وزندگی خویش را به ما داده اند.

۷- سعی داشته ایم فعالیتهایمان را درچندبخش مجزا صورت بندی نماییم که دسترسی واطلاع از آن برای خوانندگان ومشتاقان سهل تر باشد. هرچندایرادات واشکالات فراوانی دراین فهرست بندی وبخشها به چشم می خورد با پوزش از خوانندگان عزیز که امید است درآینده به صورت علمی تر واصولی تر ارائه گردند.

مصاحبه ها

ماموستایان وعلماء دینی:

۱- حاج ماموستا ملاعمرولدبیگی(۳بار) ۲- حاج ماموستا ملاقادرقادری ۳-ماموستا محمودمحمدی گلالی۴- ملاخالدولدبیگی۵- ماموستا احمدفخری امام جمعه جوانرود۶-ماموستا فایق دوریسان۷-ماموستا نظیرظهیری روانسری۸-ماموستا سیدجبارفرجی جوانرودی۹-ماموستا هادی حق شناس۱۰-ماموستا جمال احمدی امام جمعه وجماعت دشه۱۰-ماموستا سیدقادرخانقاه۱۱-ماموستا سیدمحمد خانقاه۱۲-ماموستا مومن نوری۱۳-ملاطاهرنروی۱۴-ملاخلیل نوینی۱۵-ملامحمدامین امامی۱۶-حاج عثمان ضیایی ۱۷-ماموستامحمد عارف بالکی ۱۸-ملا فاتح میراولی ۱۹-ملا بلال روانسری ۲۰-ملاسیدکرم .۲۱-ملااحمد نعمتی.۲۲-ملاصدیق نصری.۲۳-ملاعلی احمدی نجار. ۲۴-ملارسول هجیجی.۲۵-ملا احمد حسنی نروی.۲۶-ملافتح الله حسین زاده خانقاه

مشایخ وپیران طریقت:

۱-شیخ محمد نجاری ۲-شیخ شهاب الدین خالصی ۳-شیخ آشنا طالبانی ۴-شیخ جنیدقادری۵-خلیفه احمد نروی۶- شیخ عزیزخالصی۷-خلیفه جلال سنه ایی ۸-خلیفه حاج مصطفی خالدی کیمنه ای.۹-شیخ مقداد .۱۰-شیخ محی الدین قادری نجار.۱۱-خلیفه لطف الله چلانه ای.

دبیران و آموزگاران

۱-رضا خالدی ۲-محمد صدیق بهشتی زاده ۳و۴- محمدصادق مختاری وهمسرش(۲بار)۵- باقرحاتمی ۶-اقبال صادقی ۷-نجم الدین معاذی ۸-محمدیزدانبخش ۹-ارسلان یزدانبخش۱۰- زین الدین علیزاده۱۱-عبدالله کاکابرایی(۲بار)۱۲- لایق ولدی پاوه ۱۳-تورج عباسی ۱۴-مصطفی قیطولی ۱۵-عبدالکریم ژاله .۱۶-احمد گلالی.۱۷-نیازی حاتمی ۱۸-صلاح نقشی پاوه ۱۹-فیروز حاتمی ۲۰-فاطمه ولدبیگی

۲۱-کبری ولدبیگی ۲۲-حسن احمدی ۲۳-شاهرخ معاذی ۲۴- ستارانصاری ۲۵-فرامرز کریم زاده ۲۶- نوری احمدی گلالی ۲۷-علی اکرم عبدیانی ۲۸-فریدون مرادی ۲۹-عبدالرحیم مرادی ۳۰-عابد مرادی۳۱- دارا مرادی هجیجی ۳۲-مصطفی ویسمرادی ۳۳-رحمت صفاری ۳۴-وزیرعبدی ۳۵-انورشیانی ۳۶-امیر فتحی ۳۷-منصورآقایی ۳۸- برهان ولدبیگی فتاح ۳۹-آقای اقبالی ۴۰-آقای حبیبی ۴۱- انورمستوفی (۲بار)۴۲-امیر حاتمی ۴۳-عطا احمدیانی ۴۴- سیف الدین علیزاده ۴۵-علیزاده دوریسان۴۶- عارف قیطولی ۴۷-مرتضی رشیدی ۴۸- سید راغب احمدی(۲بار) ۴۹-حسن شریفی

۵۰-نصرالله ملاشریفی ۵۱-علی فتاحی ۵۲-وزیرمرادی۵۳- ابوبکرمولودی ۵۴-طاهرعباسی ۵۵و۵۶-مجید وناصر فخرالدینی ۵۷-غریب مختاری ۵۸-رمضان راشد پور ۵۹-کیهان مرادی ۶۰-غازی هدایتی ۶۱-عباس هدایتی.۶۲- خیرالله شریفی ۶۳-نورالدین روشنی مقدم ۶۴-خالد روشنی مقدم ۶۵-دلاور محی الدینی(۲بار)۶۶- سابق خدابخشیان ۶۷-محمد صالح حاتمی ۶۸- واحدحسنی دزآوری ۶۹- لطیف حاتمی ۷۰-عبدالله آسایش ۷۱-کریم شاکری .۷۲-شبرندی .۷۳-توفیق اسلامی نیا ۷۴-غفار ولدبیگی ۷۵-ادریس ولدبیگی ۷۶-شریف امینی ۷۶-کیومرث ولدبیگی ۷۷-امیرولدبیگی ۷۸- هادی پیاپ ۷۹-محمد امین فارسی ۸۰-اقبال محمودی دوریسان ۸۱-محمد غفاری خانقاه ۸۲-عبدالرحمن کرمی۸۳- شوکت قادریزاده ۸۴-مهدی نیک رفتار۸۵-شوکت محمدکریمی۸۶- نزهت محمدکریمی ۸۷-عزت محمدکریمی ۸۸-برزان فتاحی ۸۹- پرویزکاکا برایی ۹۰- خلیل کریمی نژاد ۹۱-زکریا حسنی ۹۲-محمد لاومنصور آقایی۹۳- شریفی۹۴-امین جعفری ۹۵-عبدالحسین بیگامیری ۹۶-جزا احمدی ۹۷-اقبال عبدی ۹۸-فاتح قادری ۹۹-عارف قادریان

۱۰۰-احمدی۱۰۱- یعقوب سلیمانی۱۰۲- جلیل عزیزی ۱۰۳-شاهرخ صالحی ۱۰۴-غفورحاتمی ۱۰۵-عظیمی ۱۰۶-سیدعلی نادری ۱۰۷-عزیزاده ۱۰۸-عمر گیوه چی ۱۰۹-مظفرامینی ۱۱۰-عبدالکریم فتاحی ۱۱۱- نامق محمدی ۱۱۲-خالد سعدالهی ۱۱۳-هاتف نوری ۱۱۴-عرفان فرهادی ۱۱۵-حاتم حکیمی ۱۱۶— نقشبندی۱۱۷- کیکاووسی ۱۱۸-معروف بابایی ۱۱۹-درویش ظاهر۱۲۰- عبدالرحمن ۱۲۱-عزیز رحمانی بندره۱۲۲- بهرامی هیروه ۱۲۳-عبدالله خسروی ۱۲۴-قربان رحیمی ۱۲۵-جاسم کریمی ۱۲۶-امین زاده.۱۲۷-سپهری ۱۲۸-ناصح محمودی.۱۲۹-یاورفتحی. ۱۳۰-محمد محمودی شمشیری.۱۳۱-کریم آزادی . ۱۳۲-بایزیدی.۱۳۳-امین زاده ۱۳۴-مصطفی نادری.۱۳۵-فاتح نعمتی.۱۳۶-نعمان نعمتی.۱۳۷-محمدعباسی.۱۳۸-عزیز پاکنهاد.۱۳۹-نوذری ۱۴۰-محمدکریم کارگری۱۴۱- علی اعظمی ۱۴۲-فایق آهنگری.۱۴۳-محمدآقایی. ۱۴۴-منوچهری. ۱۴۵-لایق نقی پور.۱۴۶-ولی محمودی گلالی.۱۴۷-نجیم احمدیان.۱۴۸-محمدباهرصالحی.۱۴۹-شاهرخ محمدی

.۱۵۰-ناصرنقشبندی.۱۵۱-امیرنقشبندی.۱۵۲-محمد سلیم محمدی.۱۵۳-بی باک لهونی.۱۵۴-حاتمی -۱۵۵-.خلیل صالحی.۱۵۶-مسعود محمودی. ۱۵۷-عبدالرحیم مرادی.۱۵۸-ابراهیم رسول آبادی. ۱۵۹-رحیمی نرویی.۱۶۰-یاراحمد یاراحمدی.۱۶۱-شاهرخ معاذی.۱۶۲-اسدالله مستخدم فرهنگ.۱۶۳-عثمان دهقانفرد۱۶۴-.کیومرث جباری.۱۶۵-عرفان پیرصاحب. .۱۶۶-فتح الله راهپیما. ۱۶۷-نصرت جراح زاده.۱۶۸-فرشته خالدی.۱۶۹-ایوب احمدی ۱۷۰-مکرم قادری. ۱۷۱-آقای قانع.۱۷۲-وندی معلم ریاضی.۱۷۳-شریف علیزاده.۱۷۴-حمد کریمی.۱۷۵-حاتم حکیمی.۱۷۶-عباس لطفی. ۱۷۷-صابررحمانی. ۱۷۸-مرادخان دشه ای. ۱۷۹- محمد زاده معلم. ۱۸۰-قربان میری.۱۸۱-کریم بادفر.۱۸۲-امیدبادفر.۱۸۳- آرام نقشبندی.۱۸۴-حاجی محمد علیزاده.۱۸۵-ابراهیم نقشبندی .۱۸۶-حسن نقشبندی.۱۸۷پیمان احمدی.۱۸۸-مجید حسینی.۱۸۹-جزامرادی.۱۹۰-امیرمحمودی. ۱۹۱-خدرمحمدی. ۱۹۲-طاهرعباسی.۱۹۳-مصطفی خالدی.۱۹۴-تقی مرادی. ۱۹۵- محمد سپنجی. ۱۹۶-محمدطاهرنمامیان.۱۹۷-محمدسعیدحبیبی.۱۹۸-محمودی.۱۹۹-فتح الله مهرنوس

۲۰۰-مرادمیرزایی۲۰۱- انوربیگامیری.۲۰۲-عبدالکریم فتاحی. ۲۰۳-محمدزمان قادریان. ۲۰۴-توفیق بهرامی. ۲۰۵-اشرف لهونی.۲۰۶-عسکرمولودی .۲۰۷-برهان فتحی.۲۰۸-اسماعیل فتاحی.۲۰۹-عبدالرحیم خالدی نودشه.۲۱۰-محمود پاکنهاد.۲۱۱-عبدالله آسایش.۲۱۲-یعقوب شجاعی.۲۱۳-کیهان محمدی.۲۱۴-عابد محمدی مطلق. ۲۱۵-صلاحی شرکان.۲۱۶محمد تنهائیان.۲۱۷-سیاری دوریسان. ۲۱۸-محمد نوری نودشه.۲۱۹-ناصرویسه. ۲۲۰-خالد سعداللهی. ۲۲۱-خلیل کریمی نژاد.۲۲۲-فرامرز کریم زاده. ۲۲۳-مصطفی حسام الدینی.۲۲۴-محمد لطفی.۲۲۵-حسین لطفی.۲۲۶- سیدفاتح حسینی. ۲۲۷-هارون اسلامی نیا.۲۲۸-هدایت فخرالدینی۲۲۹-جزافرجی۲۳۰هدایت دشه ای.۲۳۱-نادرقادری دشه۲۳۲-لطف الله شریفی۲۳۳-سعید احمدی۲۳۴-هادی توفیقی۲۳۵-مقدادقادری۲۳۶-خلیل رسول آبادی۲۳۷-محمد مهدی امینی۲۳۸-…قاسمی۲۳۹-فرشادحسینی۲۴۰-…حسنی۲۴۱-کریمی۲۴۲-رشیدی معلم فیزیک۲۴۳-عادل ویسی زاده۲۴۴-صباح لهونی۲۴۵-صباح محمدی۲۴۶-میراحمد محمدی۲۴۷-یدالله سعدی۲۴۸-جمال فرهادی۲۴۹-خلیل معاذی۲۵۰-قربانی تمجیدی۲۵۱-محمدامین صادقی ۲۵۲-نسیم قاسمی۲۵۳-خانم افسانه سلیمانی۲۵۴-روضان دولتخواه۲۵۵-خانم شیرین محمودی۲۵۶-محمدامین احمدی۲۵۷-صباح خالدی۲۵۸-امیراقصانورد۲۵۹-فردین خالدی۲۶۰-وهبی میروانی۲۶۱-اسدالله سابقی۲۶۲-فریدمبارکی۲۶۳-حبیب کاکایی

شاعران و هنرمندان:

۱-مومن برومندی نودشه ای ۲-محمدرشیدآموزگار۳- رضاخورشیدی ۴-محمدرشید امینی ۵-فایق لطفی ۶-مومن یزدانبخش۷- باقی شفیعی(۴بار) ۸-جهانگیر انصاری ۹-فتح الله نجفی۱۰- یزدانبخش لطفی۱۱- کریم عباسی بیرواسی ۱۲-عثمان رحیمی ۱۳-میرزای هورامی ۱۴-محمد فهیم ۱۵-شیخ باقرهاشمی روانسری ۱۶-معتصم حسینی ۱۷-همایون محمدنژاد ۱۸-اسماعیل هانی گرمله ای ۱۹-محمودرستمی تبار باینگانی ۲۰-نادرنقشبندی ۲۱-نظیف فرتاش ۲۲-بهرام ولدبیگی ۲۳-جهانگیرهاشمی ۲۴-استادعثمان رحمانزاده بوکانی مجسمه ساز ۲۵- فریدون نوری ۲۶-دکتر برهان ولدبیگی ۲۷-مظفرخان رزاوی ۲۸فاتح رشیدی جوانرودی ۲۹-عین الدین فیلمبردار

۳۰-سعدالله نصیری۳۱- دکترجهانگیرولدبیگی ۳۲-دکتراکبرولدبیگی ۳۳- عمرولدبیگی ۳۴-عثمان مرادپور۳۶- پرویز وپیام ۳۷-سعدی مرادزاده هانی گرمله.۳۸-افشین بوکانی.۳۹-جهانبخش احمدی جوانرودی.۴۰-قاله مه ره.۴۱-عثمان پیکرتاش.۴۲-لایق خانقاهی.۴۳-خالوحسین(۳بار).۴۴- دکتر عراقی..۴۵-فتح الله رضایی.۴۶-نادی رحیمی.۴۷-عزیزمصطفایی.۴۸-کامیل نوسودی.۴۹-سیدمعتصم هاشمی.۵۰-طیفورحاتمی. ۵۱عزت ازکات۵۲-شاهدشمسی.۵۳-عبدالکریم خورشیدی.۵۴-شاعررواری.۵۵-اسماعیل نودشه ای.۵۶-ارجمند هورامی.۵۷- درویش محمد دشه ای. ۵۸-بهروزگلالی.۵۹-کامیل گلالی. ۶۰-لقمان احمد زاده بندره. ۶۱-مصطفی روحانی.۶۲-رحیمی خانقاهی.۶۳-حسین عثمانی.۶۴-محمد لاو مرادی هانی گرمله ۶۵-عزت مرادی هانی گرمله.۶۶-صباح محمدی نجار۶۷-عبدالغفاروارستگان. ۶۸- قیوم دانشور ۶۹-. حسن عیوضی ۷۰- سعدی نوسودی.۷۱-. جمیل۷۲-حکمت محمدی. ۷۳-محمد امین هورامانی. ۷۴- فیصل هدایتی.۷۵-محمد خالدی مکی.۷۶-عطا یزدانبخش۷۷-ارجمند عزیزی۷۸-عثمان دگاگایی۷۹- قیوم دانشور نرویخبرنگاران۸۰-حاج فاروق یوسفی۸۱-هادی زامیاد۸۲-یاسرخالدی زاد۸۳-فرهادصالحی۸۴-یاوراسکات

سایرین (صنعتگران،کسبه ،وزرشکاران و…)

نازارمحمودی. ۲-استاد هاشم . ۳-توفیق .۴-شمس الله سلیمانی ۵سلیمان قاسمی ۶-هدایت فرتاش ۷-عباس بهرامی(۳بار) . ۸-محمدرضاحسنی.۹-محمدخان بهرامی هیروه. ۱۰-استادایوب دشت قلبه.۱۱-نادرفتاحی دوریسانی.۱۲-اسماعیل چچانی ۱۳-سیدعبدالرحمن رحیمی.۱۴-عزیزمحمدی هجیجی.۱۵-استادعزیزبنا.۱۶-عثمان اقصانورد.۱۷-ستاربهرام میرزایی ۱۸-احمد احمدی۱۹- اسکندر هجیجی ۲۰- ابراهیمی آهنگر ۲۱-استاد صابرآهنگر۲۲- استاد جمیل ۲۳-استاد محمد ۲۴-استاد مومن قادری ۲۵-فاضل احمدی ۲۶-عادل احمدی ۲۷-سیروس نقشبندی ۲۸-هیوا حسینی ۲۹-هوشنگ امینی۳۰-هوشیار امینی ۳۱-استادمحمددلی۳۲-استادعلی دلی۳۳-احمد زومی.۳۴- محمدسلیم امینی(۲بار) ۳۵-محمد امین امینی ۳۶-احمد سبحانی ۳۷-نیازی منوچهری ۳۸-ناصر منوچهری ۳۹-علی صالح

۴۰-نازارکریمی هجیج۴۱- صنعان درویشی .۴۲-نقی ۴۳-رضا رضایی ۴۳-محمد غفاری ۴۴-جزا نقشی پاوه ۴۵-محمد نظیف فتاحی ۴۶-یدالله ستاور۴۷-مصطفی نقشبندی دادگاه۴۸- سیدحسین حسینی ۴۹-فایق عزیزی ۵۰استادنصرالله جوشکار ۵۱-محمد عزیزخدامرادی ۵۲-محمدسلیم ازکات ۵۳-درویش نظیف محمدی۵۴- جمشیدیارویسی ۵۵-قسیم خانقاهی۵۶- نقی حیاتی۵۷-استادانورسمساری ۵۸-استادولی جوشکار ۵۹-استادجمال هانی گرمله ای ۶۰-عالم ازکات .۶۱و۶۲-درویش کیورمرث ومادرش..۶۳-حمزه هانی گرمله ای.۶۴-حاجی جمال دشه ای ۶۵-شکرالله رحمان زاده۶۶- ابراهیم مرادی کمده رایی۶۷-درویش علی کرمی سرکرانی. ۶۸-علی ویسی گلالی.۶۹-میرانی نسمه ای.۷۰-اسکندربهرامی دره بیان.۷۱- غفوری سرکران.۷۲-عبدالرحمن ولدبیگی دره بیان .۷۳و۷۴و۷۵و۷۶-عبدالله وخلیل ومحمدعلی وصباح دره بیانی.۷۷-سیروس محمدی.۷۸-فایق ۷۹-.بهروزمحمدی

۸۰-عبدالمعی عظیمی.۸۱-قطعه کمدره ای .۸۲-نوذر کمدره ایی.۸۳-مینا مرادی هجیجی.۸۴-رحمان رحمانی خانقاه.۸۵-جبار بلبزانی ۸۶-محمد ولدبیگی پاوه.۸۷-الماس گلالی.۸۸و۸۹-جزا احمدیان دوریسان وهمسرش .۹۰و۹۱-محمد سبحانی ودوستش.۹۲-صبورعبدالهی.۹۳و۹۴-کیوان وشفیع میروانی.۹۵-رمضان منفرد.۹۶-منصورنقشبندی.۹۷-چندپیرمرد دوریسانی .۹۸-حاجی کافیه مادرنیازی.۹۹-طلعت مادرفاتح شافعی.۱۰۰-فاتح شافعی۱۰۱- قادر زومی.۱۰۲بایزیدبهرامی ۱۰۳-حاتمی.۱۰۴- رمضان علیمرادی .۱۰۵-سالم مرادی رئیس آب.۱۰۶- غفار رمضانی ۱۰۷-حاجی رمضانی شورش رمضانی۱۰۸-محمدکرم رمضانی۱۰۹-مظفربهشتی زاده ۱۱۰-خوشخو ۱۱۱-قادرفیضی دره بیان ۱۱۲-مصطفی آقایی دره بیان ۱۱۳-ارسلان نگهبان ۱۱۴و۱۱۵-اکرم رسولی وهمسرش۱۱۶- اسماعیل رسولی ۱۱۷-فتاح شاکری هجیج۱۱۸- مسعود پیرصاحب۱۱۹- اسکندر هیروه

۱۲۰- اسفندیارسلیمانی ۱۲۱-مصلح حمیدی ۱۲۲-سامان عبدالهی۱۲۳- عبدالله منصورآقایی ۱۲۴-محسن فرهادی-۱۲۵-کاظمی ۱۲۶-سینا ۱۲۷محمدخان زردوئی۱۲۸- عزت گلالی ۱۲۹-جارللهی دامپزشکی ۱۳۰-یونس هجیجی۱۳۱- ابراهیم سلامتی(۲بار).۱۳۲-محمد نعیم هیروه.۱۳۳-عطافتاحی.۱۳۴-زکریا سعیدی.۱۳۵- متین شهابی.۱۳۶-احمدی ماهی فروش.۱۳۷-منصورقاسمی.۱۳۸-علی نقشبندی .۱۳۹-کیکاووس سردیاران.۱۴۰-اسماعیل نقی زاده(۲بار).۱۴۱-محمد علی دشه ای.۱۴۲-طلا آزادی عراق. ۱۴۳-رهبری هجیجی.۱۴۴-محمدصالح عزیزی.۱۴۵-درویش مجید داریانی .۱۴۶-جمال کما له ای.۱۴۷-فاطمه عراقی.۱۴۸-حاجی محمدخان دشه ای.۱۴۹محمد برهان راداردشه. ۱۵۰و۱۵۱-پیرصاحب مخابرات وهمسرش. ۱۵۲-نظری پدرزن امینی. ۱۵۳-نقی قادریزاده .۱۵۴-استادفرید .۱۵۵-زین الدین نجاری.۱۵۶-زین الدین شیلانان ۱۵۷-محمد نقشی پاوه . ۵۸و۱۵۹-۲پیرمرد دیوزناوی.۱۵۹-محمد صدیق احمدی پاوه ای

۱۶۰-عبدالخالق چوپان.۱۶۱-الیاس مرادی.۱۶۲-محمد بهرامی نانوا.۱۶۳-محمد رودباری بله بزانی.۱۶۴-فایق ابراهیمی.۱۶۵-صیفور پناهی.۱۶۶-شهریارزبان گوهر۱۶۷-قربانی خانقاهی برادرحاجی فتحی.۱۶۸-حسن سبحانی هجیجی.۱۶۹-احمد شیدایی.۱۷۰-اسعد اخگر دراسپریز.۱۷۱-مختارحسینی دشته قلبه.۱۷۲-جمیل جعفری.۱۷۳-دارا بیگامیری. ۱۷۴-کورش بیگامیری .۱۷۵-شوکت جعفرعراقی.۱۷۶-عبدالخالق بیگامیری.۱۷۷-محمد زمانی.۱۷۸-ولی داریانی.۱۷۹-عثمان توفیقی.۱۸۰-استادرضا مصطفایی.۱۸۱و۱۸۲-قادروصیفور گلالی.۱۸۳-عبدالحمید ابراهیمی ..۱۸۴-میلاد یوسفی.۱۸۵-علی اکبر احمدی. ۱۸۶-غازی دوریسانی.۱۸۷-فتاح حسینی بلبزان.۱۸۸-شکرالله محمدنژاد ورایی.۱۸۹-بهمن معاذی نجاری۱۹۰-رئوف معاذی نجاری.۱۹۱-شاپور احمدی نجاری.۱۹۲-استاد دانش نجاری.۱۹۳-صابرمیرزا نجاری.۱۹۴-درویش ایوب نجاری.۱۹۵-حمزه رحیمی نجاری.۱۹۶-شکری کارمند فرمانداری.۱۹۷-میرزا مرادی نجاری.۱۹۸-عرفان بیگامیری.۱۹۹-استادعلی بدری خیاط(۲بار)

۲۰۰-شریف پاوه ایی.۲۰۱-محمد تقی قادری.۲۰۲-نظیف بندره ایی.۲۰۳-نجیم گلالی عموی محمدصالح.۲۰۴-قربان علیمرادی.۲۰۵-فایق آقامجیدی.۲۰۶و۲۰۷-استادمحمد وصدیق صالحی دزآوری.۲۰۸-محمدامین نقشبندی.۲۰۹-محمدکریم بهرامی هیروه.۲۱۰-محمد محمدنیا.۲۱۱-عبدالصمد محمدنیا پالنگان.۲۱۲-نازارکریمی هجیجی.۲۱۳-حاجی محمد رستمی نودشه ای.۲۱۴-حاجی عبدالکریم سبحانی قشلاقی.۲۱۵-درویش محمد هانی گرمله ای.۲۱۶-محمد لاوآژند نوسودی.۲۱۷-جعفرحاتمی ..۲۱۸-جمال زمانی. ۲۱۹و۲۲۰کمال کریمی ومادرزنش گلالی.۲۲۱-احمد عزیزی گلالی.۲۲۲-محمود پیرایش گلالی.۲۲۳-قربان ویسی خانقاهی.۲۲۴-استادحیدرویسی هیروه.۲۲۵-ابوبکرنجاری.۲۲۶-محمد رئوف بادفر. ۲۲۷-ربیع سلیمی.۲۲۷و۲۲۸-پیرصاحب وهمسرش بنگاه دار.۲۲۹-عثمان قنبری هیروه.۲۳۰-کرم رستمی گلالی.۲۳۱-اسکندر عبدالهی.۲۳۲و۲۳۳-سیدجمال حسینی وهمسرش دهگلان.۲۳۴-قربانی حاتمی داریان.۲۳۵و۲۳۶جزاحرمتی ومادرش.۲۳۷-فایق حاتمی ۲۳۸-اشرف ایناخی.۲۳۹-علی کرم حسینی بلبزان.۲۴۰-ریاضی نوسودی.۲۴۱-عایشه شکیبایی مادرنریمان درویشی.۲۴۲-بیستون کمدره ایی.۲۴۳-فیصل خالدی.۲۴۴-عادل رحیمی خانقاهی

۲۴۵-کیومرث میری.۲۴۶-حسن عزیزاده.۲۴۷-عبدالکریم نجاری اسیر.۲۴۸-الله کرم الله یاری.۲۴۹-اسعد زومی.۲۵۰-انور بیرواسی.۲۵۱-جمال هانی گرمله ای.۲۵۲-فاتح هانی گرمله ای.۲۵۳-استاد محمد دله مرزی.۲۵۴-درویش شهریارخالدی.۲۵۵-عزت شفیعی.۲۵۶-نادردرویشی.۲۵۷-قادرویسی زاده ۲۵۸-جعفربدری.۲۵۹-عبدی شاهمرادی نجار. ۲۶۰-غلام بایزیدی. ۲۶۱-عثمان رحمانی هانی گرمله.۲۶۲-کمال قادری هانی گرمله ۲۶۳-سعدی بدری۲۶۴-غیاث انصاری.۲۶۵-عزیزمحمدی خانقاه.۲۶۶-محسن فرهادی.۲۶۷-استاد تحسین احمدی ۲۶۸-خیرالله سعدی.۲۶۹-مومن قادری نجار.۲۷۰-مصطفی احمدی چوپان.۲۷۱-نعمت قادریزاده .۲۷۲-درویش همایون مریدی.۲۷۳-گوران بیگامیری.۲۷۴-اکرم حسن پور نروی۲۷۵-حسن عیوضی نروی۲۷۶-قیوم دانشور نروی..۲۷۷-محمد صالحی.۲۷۸-عیسی خدابخشیان هانی گرمله.۲۷۹-درویش مصطفی خداکرمی هانی گرمله.۲۸۰-حاتم شریفی گلال.۲۸۱-زاهد حق پناه بخشدار.۲۸۲-فریق محمودی.۲۸۳-ناصح نسمه ای ۲۸۴-آمانج خانمرادی.۲۸۵- زاهد امینی.۲۸۶-میرزا امینی خانقاه.۲۸۷-حاجی کریم گلالی.۲۸۸-کبیرگلالی.۲۸۹-اقبال محمودی دوریسان.۲۹۰-محمدشکری هیرو ه ایی.۲۹۱و۲۹۲و۲۹۳-جلال بهرامی وپدرومادرجلال بهرامی هیروه.۲۹۴-درویش منصور ۲۹۵-درویش محمد پدریوسف..۲۹۶-حاجی محمدضیایی.۲۹۷-علی ازکات پارچه فروش.۲۹۸-حسین قادری نجاری.۲۹۹-فتاح محمدی

۳۰۰-یدالله نقشبندی دوریسان.۳۰۱-استادسردارحسینی بلبزانی.۳۰۲-جبارحسین زاده دوریسان.۳۰۳-ظهراب آرد فروش.۳۰۴-صابرقبادبیگی.۳۰۵-ابراهیم سبحانی دوریسان.۳۰۶-شیرخانی. ۳۰۷-حسین ازکات.۳۰۸و۳۰۹-استاد رفیق واسماعیل دشت قلبه ای.۳۱۰-استادابراهیم بایزیدی.۳۱۱-آقای حیاتی کارمند دارایی.۳۱۲-۳۱۳-مسعود احمدی.۳۱۴-ظهراب بابازاده دوریسان.۳۱۵-منصورحسین زاده دوریسان.۳۱۶-سردارحسین زاده.۳۱۷-محمودویسی داریانی.۳۱۸و۳۱۹-خانواده کاظم امین پور.۳۲۰-کریم میوانی..۳۲۱-توفیق سنندجی فامیل شارمیر.۳۲۲-صابر محمد زاده گلالی.۳۲۳-رحیم بابایی.۳۲۴-رضاسبحانی.۳۲۵-محمودی دوریسانی بازنشسته بهداری.۳۲۶-احمد عزیزی هجیجی.۳۲۶-فاروق راننده جروثقیل.۳۲۶-رضاراهگان.۳۲۷-آقای عزیزی برادرکاک عباس. ۳۲۸-عیسی یوسفی دوریسان. ۳۲۹و۳۳۰و۳۳۱–اسمامه حسینی وپدرومادرش.۳۳۲-رمضان علیمرادی ۳۳۳و۳۳۴–غفار دشه ای وپدرزنش.۳۳۵و۳۳۶-ارسلان وسیروس قنبری.۳۳۷-حسن مرادی آب وفاضلاب.۳۳۸- فهیمی ۳۳۹-حبیب براری.۳۴۰-جلیل جگری.۳۴۱-نیازی نجاری.۳۴۲-مولود رحیمی ۳۴۳-عمرطاهری ۳۴۵-علی یگانه هجیجی.۳۴۶-فاروق اشکانیان پاسدار.۳۴۷–عارف سلیمی. ۳۴۸-عبدالله شریفی.۳۴۹-کبری مادرخالدی

۳۵۰-رمضان کمدره ایی.۳۵۱-منصوراحمدی.۳۵۲-فتاحی ۳۵۳-سیاری.۳۵۴-استادمحمود.۳۵۵-حاجی فایق صادقی.۳۵۶-عباس بهرامی.۳۵۷-مظفربروزان.۳۵۸-جلال عزیزی.۳۵۹-عبدالله صادقی چوپان.۳۶۰-حیدرضیایی.۳۶۱-استادکریم محمدی ورایی.۳۶۲-شکرالله گلالی.۳۶۳-قادریوسفی .۳۶۴-انورعزیزی.۳۶۵-امیرعزیزی.۳۶۶-عباس خانقاهی -.۳۶۷-سهرابی پاوه ایی.۳۶۸و۳۶۹-پدرومادرفاروق هجیجی.۳۷۰-بهنام بیگامیری.۳۷۱-برهان خالدی جنگلبان.۳۷۲-شهریارصادقی.۳۷۳و۳۷۴-حاج افراسیاب وجما ل رشیدی داریان.۳۷۵-هدایت محمودی.۳۷۶-نجم الدین داریانی پیمانکار.۳۷۷-حاجی اسکندر صفوی داران.۳۷۸-محمد صالحی .۳۷۹-شاه ویسی.۳۸۰-قانع شرکانی .۳۸۱-منصور داماد کوسار.۳۸۲-استادقادرشفیعی زاده رادیوساز۳۸۳-.محمد امین امینی شهرداری. ۳۸۴و۳۸۵-حاجی جعفرخالدی وپسرش۳۸۶-بایزید محمودی دشه ای.۳۸۷-اقبال سلیمی.۳۸۸-اکبرمعلمی.۳۸۹-کدخدا رحمان صبوری دشته قلبه.۳۹۰-نازارکریمی.۳۹۱-شیخ بهاء قادری نجاری.۳۹۲-استادعبدالسلام دوستی یابیگامیری.۳۹۳-کامل عبداللهی فر.۳۹۴-وطن دوست.۳۹۵-محمد نوری زرساب حلاج خانقاه.۳۹۶-حاجی احمد حسین زاده دوریسانی.۳۹۷-حاجی نجات حسین زاده۳۹۸-.بهاء احمدیان.۳۹۹-مهران احمدی

۴۰۰–عبدالرحیم ابراهیمی اسیر.۴۰۱و۴۰۲-قادرویسی وهمسرش.۴۰۳-یاسرخالدی زاد.۴۰۴و۴۰۵-حاج احمدخدری وپسرش.۴۰۶-جمشید احمدی کارمند بانک.۴۰۷-کریمیان رئیس تعویض پلاک.۴۰۸-حاجی سید مصطفی احمدی خانقاهی کنار بانک ملت.۴۰۹-استادمحمد گچ کار.۴۱۰-باوا صادقی ۴۱۱-پدرزن ناصح سعیدی.۴۱۲-ابراهیم شوشمه ای.۴۱۳-ظاهرکمده رایی.۴۱۴-رستم مصطفایی ۴۱۵-مهتاب مادرحبیب.۴۱۶-حسیب معاذی.۴۱۷-حاجی مصطفی حسینی قالی فروش.۴۱۸-حاتم نجاری.۴۱۹-درویش محمدسلیم کمده رایی.۴۲۰و۴۲۱-بهرام احمدی وهمسرش دوریسان.۴۲۲-محمد مراد تیموری دوریسان ۴۲۳-عبدالله قالی فروش.۴۲۴-فرج بگ مصطفایی. ۲۴۲۵و۴۲۶-۲پیرمرد خانقاهی.۴۲۷-حاجی علی حیدری.۴۲۸و۴۲۹- ۲پیرمرد خانقاهی.۴۳۰-استادکاووس باغبان خانقاه.۴۳۱-درویش ابراهیم نجاری.۴۳۲-حاجی رئوف رستمی. ۴۳۳-مجید شهریاری. ۴۳۴-صوفی هجیجی.۴۳۵-محمد سعید گلالی.۴۳۶-جمشید توفیقی اسیر.۴۳۷-محمدخان حسنی.۴۳۸-عزیزفتاحی.۴۳۹-اسکندربزرگ امید.۴۴۰و۴۴۱-بهاءالدین وشوان عراقی.۴۴۲-استادمنصورفرجی کلاش.۴۴۳-انورخانقاهی.۴۴۴-درویش محمدشریف عبداللهی.۴۴۵-توفیق معاذی نجاری.۴۴۶-عزت امامی.۴۴۷-زینت مادردکتریاورمحمدی.۴۴۸-درویش احمد کریمی نجاری.۴۴۹-حاجی فتح الله ازکات زومی

۴۵۰-احمد کمدره ایی.۴۵۱-محمد کمده رایی.۴۵۲-محمدرحیم محمدپور.۴۵۳-عادل احمدی.۴۵۴-استادتوفیق هجیجی خیاط.۴۵۶-ناصرعزیزی. ۴۵۷-محمدزامیاد۴۵۸-اکبرکمده رایی.۴۵۹-عبدالله کردستانی.۴۶۰-استادمحمد یزدانبخش کفاش.۴۶۱-استاددرویش عبدالمجید یزدانبخش کفاش.۴۶۲-عباس خانقاهی.۴۶۳-طاهر پاوه ای کارمندبهداری. ۴۶۴-محمدجعفر پاوه ایی.۴۶۵قطب الدین گلالی قالی فروش.۴۶۶-صالحی دوریسانی.۴۶۷و۴۶۸-فتاح بلاشی وهمسرش داده گوهر.۴۶۸-مادرجزااقبالی.۴۶۹-جلال عبدی.۴۶۹-سلیمان قاسمی.۴۷۰-سید احمد خانقاهی.۴۷۱-حسین کمده رایی.۴۷۲-عباس عنایتی.۴۷۳-جلیل حسینی دوریسان.۴۷۴و۴۷۵-ظهراب احمدی وهمسرش دوریسان.۴۷۶و۴۷۷-نازار وهمسرش دوریسان. ۴۷۸-گلمحمد صالحی.۴۷۹-حاجی سید صدیق بلبزانی.۴۸۰قادری پدرعثمان.۴۸۱-سعدالله سعدی.۴۸۲-محمد نادری پارچه فروش داریان.۴۸۳-محمد شاهمرادی خانقاه.۴۸۴-حسین مصطفایی.۴۸۵-استادجمشید رامسری.۴۸۶-غفارتشاری. ۴۸۷-یحیی حمیدی .۴۸۸-وهبی حمیدی.۴۸۹-رستم هانی گرمله ای.۴۹۰-عبدالله سبزی فروش خانقاهی.۴۹۱-دکترنمامیان تهران.۴۹۲-عبدالکریم فرج اللهی بنگاه دار.۴۹۳-ناصرزیبایی.۴۹۴- احمد عبدی.۴۹۵و۴۹۶-درویش محمد امین وهمسرش داریانی.ح۴۹۷-حاج محمدیوسف طاهرپور.۴۹۸-امیرطاهرپور.۴۹۹-فایق مولود زاده

۵۰۰-فراح درویشی.۵۰۱-عبدالرحمن وشله.۵۰۲-رئوف مرادی دشه.۵۰۳-حسین مریوانی دوست عثمان.۵۰۳-فیروزمرادی نجار.۵۰۴-درویش محمد صالح هانی گرمله ای.۵۰۵-درویش صدیق نجاری.۵۰۶-میرزامرادی نجاری.۵۰۷-مولودرحمانی ۵۰۸-دارا بگ لهونی.۵۰۹-یونس لطفی نجاری.۵۱۰-ابوبکر(بکر) قادری نجاری.۵۱۱-محمد محمدی آشپز.۵۱۲-کیکاووس پاوه ای.۵۱۳-عزت هجیجی خیاط.۵۱۴-توفیق احمدی هجیجی.۵۱۵-شیخ نصرالدین قادری نجار.۵۱۶-هادی کاکابرایی.۵۱۷-هوشنگ نقشبندی.۵۱۸-احمد سبحانی دوریسان.۵۱۹-محمدرشید حسین زاده دوریسان.۵۲۰-کیخسرو مهرنوس دوریسان.۵۲۱و۵۲۲-خانم لامعی وشوهرش تهران.۵۲۳-محمودی راننده تاکسی دوریسان.۵۲۴-موسی یوسفی.۵۲۵-وهبی سلیمی.۵۲۶-امین شمشیری جوتیار.۵۲۷-صابرمعاذی.۵۲۸-درویش امین عبدی.۵۲۹-محمدرشید شکراللهی گلال.۵۳۰و۵۳۱-یوسف اسپری وهمسرش جوانرود.۵۳۲-حاج محمد رشید حسامی.۵۳۳-رفعت قادرپور.۵۳۴-دکترنبی شریفی.۵۳۵-استادمحمد مراد مریدی .۵۳۶-ملیعه حاج اسماعیل.۵۳۷و۵۳۸-حاج محمد نعیم وزنش پدرزن هیوا.۵۳۹-استادحاج محمد کریم شفیعی (۲بار).۵۴۰-استادنصرالدین هجیجی .۵۴۱-هوشنگ معاذی.۵۴۲-استادعبدالخالق بهرامی جوشکار.۵۴۳-سیدمحمد میری شمشیری.۵۴۴-حاج اسماعیل عبدی(۲بار).۵۴۵-احمد رمضانی بلبزانی دشه ای.۵۴۶-صابرنوسودی پدرسوران.۵۴۷-حاجی محمد نیسانه ای.۵۴۸-علی کرجی دوست نجم الدین.۵۴۹-ظهراب هجیجی

۵۵۰-فاطمه هجیجی.۵۵۱-محمدزاهد صادقی.۵۵۲-صوفی محمد ابراهیمی.۵۵۳-محمود شمس.۵۵۴-درویش زمان بکری وزلی.۵۵۵-عبدالباقی محمودی گلال.۵۵۶-صوفی عثمان هجیجی.۵۵۷-علی رستم زاده پاوه. ۵۵۸-ارسلان اختری .۵۵۹-پارسا اختری.۵۶۰-استادرئوف ولدبیگی.۵۶۱-صغری پاوه ای .۵۶۲-محمد رحیم برادرداده صغری.۵۶۳-فرهادکریمی کمده رای.۵۶۴-امیر مرادی نجار. ۵۶۵-سالارامینی نجار.۵۶۶-استاد محمد رواری دردل.۵۶۷-صادق شیخانی.۵۶۸-محمد یوسف مرادی نروی.۵۶۹-حاجی طوبی نقشبندی دوریسان.۵۷و۵۷۱و۵۷۲-استادمومن نودشه ای وبرادروپسرش.۵۷۳حسن تشاری .۵۷۴-فاطمه هجیجی درخانه محمدامین.۵۷۵-نجیم حاجی عزیزی هانی گرمله.۵۷۶-حاجی عبدالحمید یوسفی دوریسان.۵۷۷-سیدفتاح حسینی بلبزان.۵۷۸-علی رحیمی هورامان.۵۷۹و۵۸۰-مادرکاک اسماعیل وخواهرش.۵۸۱-قربان سلیمانی.۵۸۲اسعد قادری.۵۸۳-ناصر علی محمدی هانی گرمله ای.۵۸۴-طاهرایناخی.۵۸۵-مه تی بگیج.۵۸۶-محمد امین باباویسی.۵۸۷-فتح الله قنبری هیروه.۵۸۸-ناصرپناهی کمدره.۵۸۹-قربانی چوپان.۵۹۰-کمال کتابداربوکانی.۵۹۱-فتح الله کمدره.۵۹۱-اقبال شافعی.۵۹۲و۵۹۳-حاجی کدخداعبدالمجید وهمسرش.۵۹۴-احمد گلالی پیکان باردار.۵۹۶-حبیب کمدره ای.۵۹۷-محمدرضا بهرامی هیروه.۵۹۸و۵۹۹-حاجی آغابرا اسلامی نیا وهمسرش(۲بار)

۶۰۰-آغابرا قادری نجاری.۶۰۱-کاکا خان قادری نجار.۶۰۲-استادفرشاد نقشبندی.۶۰۳-درویش حسین فرجی. ۶۰۴-غفاربیگامیری.۶۰۷-شیخ عمرقادری نجار.۶۰۸-عبدالله خالدی مکی.۶۰۹-حاجی محمدسلیم شکراللهی.۶۱۰-حاجی محمد مرادمرادی. ۶۱۱-حاجی حمازیزمرادی.۶۱۲-حاجی ابراهیم فتاحی.۶۱۳-نادرویسی زاده ۶۱۴-برهان لهونی.۶۱۵-حاجی جان الله مژگان شرکان.۶۱۶-حاجی جعفرمرادی.۶۱۷-ملارئوف رستمی زردویی. ۶۱۸-استاددرویش کریم کفاش.۶۱۹-درویش قاسم پیرصاحب.۶۲۰-مهدی پیران توش..۶۲۱و۶۲۲-استادحاجی عبدالله دندان ساز ودخترش دزآوری.۶۲۳-استادمحمود دندان ساز.۶۲۴-غلام نجاری پارچه فروش.۶۲۵-درویش محمدخان وهمسرش ورایی.۶۲۶-درویش حبیب محمدزاده گلال.۶۲۷-درویش محمد نیسانه ای.۶۲۸-شیخ سلیمان کریمی نجار.۶۲۹و۶۳۰-درویش صدیق هانی گرمله ای وهمسرش.۶۳۱-استاد محمدخان خیاط.۶۳۲-و۶۳۳-حاجی محمد لاو معاذی وهمسرش.۶۳۴-حاجی نورالله احمدی شرکان.۶۳۵-درویش فتح اله خالدی.۶۳۶-حاجی عارف رستمی.۶۳۷-حاجی محمد امین سیف الدینی.۶۳۸-جعفرشفیعی.۶۳۹و۶۴۰-اسماعیل کابلی ومادرزنش.۶۴۱-حاجی محمد کریم مرادی نجار.۶۴۲و۶۴۳-حاجی عبدالرحمن علیزاده دوریسان وهمسرش.۶۴۴-حاجی محمد کریم احمدی نجار.۶۴۵-نسرین سعیدی مادرعلی محمد.۶۴۶-حاجی محمد سعید گلالی.۶۴۷-مجید بهرامی هانی گرمله.۶۴۹-ابوبکربهاری

۶۵۰-محمد لطف اللهی.۶۵۱-امیرخالدی.۶۵۲-خانم قادری زن ملارسول هجیجی.۶۵۳-محمد طاهرمرادی نجار.۶۵۴-شیخ کامیل.۶۵۵-درویش محمد عیسی نروی.۶۵۶-درویش فراح .۶۵۷-عزیزفتاحی دوریسان(۲بار).۶۵۸-درویش باقرقادری نجار.۶۵۹-نازار شریفی نجار.۶۶۰-خانم جیران.۶۶۱-شیخ نورالدین قادری.۶۶۲-شیخ زین الدین قادری.۶۶۳-اسحاق هجیجی مصالح فروش.۶۶۴-آمنه زواره.۶۶۵-کامیل احمد ژانه.۶۶۶-حاجی محمد ملا شریفی.۶۶۷و۶۶۸اسحاق پورلطیفی وهمسرش.۶۶۹ و۶۷۰-درویش شفیع کابلی وهمسرش. ۶۷۱-برزو شریفی نجار.۶۷۲-درویش محمدخان خادم مسجد.۶۷۳-درویش کریم فتاحی.۶۷۴و۶۷۵-خدا رحم رضایی همسرش داریان.۶۷۶-احمد احمدی .۶۷۷-عبدالحکیم احمدی.۶۷۸-حاجی فتحی ابراهیمی.۶۷۹-علی مردان لهونی.۶۸۰-درویش ابراهیم صیاف.۶۸۱و۶۸۲-عباس عزیزی وهمسرش.۶۸۳-درویش بهمن طاهر پور.۶۸۴-حاجی عبدالله.۶۸۵-حاجی شریف رحیمی دوریسان.۶۸۶-ابراهیم عزیزی.۶۸۷-درویش صالح هجیجی.۶۸۸و۶۸۹و۶۹۰و۶۹۱-سید عثمان صفاری وهمسر و۲تاازپسرانش.۶۹۲-محمد لاو آژند نوسود(۲بار). ۶۹۳-ابابکرمولودی نوسود.۶۹۴-حاجی محمدطاهر دلیری داریان.۶۹۵-صوفی رستم هجیجی.۶۹۶-امیرهدایتی.۶۹۷-مختارخالق یار.۶۹۸-غلام حسین زاده دوریسان.۶۹۹-حاجی قادردلیری هانی گرمله

۷۰۰-استاددرویش ایوب ۷۰۱-محمدغریب مختاری.۷۰۲-استادرجب. ۷۰۲و۷۰۴-حاجی نعیم عظیمی وهمسرش.۷۰۵-مولود امینی گلال.۷۰۶-زاهد بابایی دوریسان.۷۰۷-ولی محمد معاذی نجار.۷۰۸-محمد سعید عراقی. ۷۰۹-درویش نظیف محمدی.۷۱۰-هادی رحیمی نجار.۷۱۱-آعابرا زومی.۷۱۲-سعدی رحیمی نجار.۷۱۳- درویش صدیق لطفی..۷۱۴-استادصدیق سلیمانی نجار.۷۱۵-استادتوفیق سلیمانی نجار.۷۱۶-استادامین آلومینیوم کار.۷۱۷-دی حیوی.۷۱۸- فراح قادری نجار. ۷۱۹-استادشورش عراقی.۷۲۰-هیوا محمودی ۷۲۱-صالح احمدی۷۲۲-توفیق شریفی وهمسرش نجار.۷۲۳-حاجی اکبر امینی نجار. ۷۲۴و۷۲۵-نقی شریفی وهمسرش نجار.۷۲۶-جمشید کمدره ای.۷۲۷-عابد قادری نجار.۷۲۸-خالد قادری نجار.۷۲۹-عزت نوسودی.۷۳۰- جزاگلالی..۷۳۱-حبیب شریفی.۷۳۲-حاج محمدکریم قضایی زردویی.۷۳۳-مظفربروزان..۷۳۴-کریم دشه ای.۷۳۵-ملا محمد اسماعیلی هجیجی.۷۳۶-اسکندر هانی گرمله ای..۷۳۷-فرخی حسامی.۷۳۸-محمدرضا عزیزی.۷۳۹-ولی ابراهیمی. ۷۴۰-برزو شبانکاره ای.۷۴۱-مختارشکری.۷۴۲-بادفر.۷۴۳-علی صالح.۷۴۴-حاجی عبدالواحد حسن زاده. ۷۴۵-فاروق حسن زاده.۷۴۶-فاتح حسن زاده.۷۴۷و۷۴۸-اکرم رسولی وهمسرش.۷۴۹-محمد نجیم محمودی

۷۵۰-منصورنقشبندی دوریسان.۷۵۱-مصطفی نقشبندی.۷۵۲-دارا محمودی. ۷۵۳-علی سلینی. ۷۵۴-ناصح سعیدی. ۷۵۵-عزیزحسنی.۷۵۶-محمدسلینی. ۷۵۷-درویش انورشریفی نجار. . ۷۵۸-جمیل قاسمی۷۵۹- رستمی ۷۶۰- خواجه ابراهیم طاهری۷۶۱و۷۶۲-فتاح بلاشی وهمسرش داده گوهر.۷۶۳-اسماعیل خالدی.۷۶۴حسیب ۷۶۵-مهدی عبداللهی۷۶۶–.سیف الدین فتحی.۷۶۷-صادق احمدی.-۷۶۸-استادحاجی صدیق ضیایی خیاط.۷۶۹-احمد احمدی کارمند ثبت.۷۷۰-الله دوستی۷۷۱- غفورسلیمانی۷۷۲- مهندس احمدی ۷۷۳-فراح نجاری۷۷۴- میرانی۷۷۵- حاجی علال عبدی .۷۷۶-حامد کاکایی۷۷۷-حبیب کاکایی۷۷۸-استادمنصور پویان۷۷۹-فاتح قادری گلال.۸۰۰-محمدکریم رحمانی خانقاه۸۰۱- مهندس رضایی سالن نوریاو.۸۰۲-دکتردانش فر۸۰۳-استادرفعت ابراهیمی آهنگر وزلی۸۰۴-کاوه حاتمی۸۰۵-جلال عبدی۸۰۶-فیضل الله عاشوری۸۰۷-مولود صحرایی گلال.۸۰۸-کمال حیدری۸۰۹-هوشیار شیانی۸۱۰-شهاب حسینی- ۸۱۱- اکبربیگامیری۸۱۲-۸۱۳–سعدی پاوه۸۱۴-محمد رحیم دشه ۸۱۵-حکیم زمردی(وراء)۸۱۶-ژاله ۸۱۷-علی محمد قشلاقی۸۱۸-سید ابراهیم رایزن خانقاه۸۱۹-سید نازار شمس خانقاه۸۲۰-استادشجاع زربان۸۲۱-حاجی فرج تینی۸۲۲-محمود قادری دشه۹۲۳-وزیرامینی۹۲۴-فاتح مراد۹۲۵-هژیرمحمودی۹۲۶-آغا بندره ایی(۹۴-۸-۲۱)۹۲۵-محمدسعیدکریمی۹۲۷-هیوانقشبندی۹۲۸-درویش قادررسولی۹۲۹-استادمحمد اسکات۹۳۰-آشنا احسانی۹۳۱-آمانج احسانی۹۳۲-محمدکافی۹۳۳-استادعزت خیاط۹۳۴-قادراحمدوند۹۳۵-کیخسرو بهرامی۹۳۶-محمدنجیم لطف اللهی۹۳۷-صدیق شکراللهی۹۳۸-ناصح شمس الدینی۹۳۹-شکیبایی

۹۴۰-علاءالدین صالحی نیا۹۴۱-محمدطاهرشبرنگ۹۴۲-شهریارشبرنگ۹۴۳-رفیق دبیری۹۴۴-صدرالدین نوینی۹۴۵-میرزاعبدالکریم رواری۹۴۶-حمازیزرحیمی۹۴۷-استادمحمدصالح نوینی (آهنگر)۹۴۸-شمس الدین نوینی۹۴۹-محمدرضاکرمی۹۵۰-یحیی دلی۹۵۱-استادمحمدحسن دلی(نجار)۹۵۲-استادعبدالله دلی(نجار)۹۵۳-توفیق دلی۹۵۴-عباس عباسی نژاد دلی۹۵۵-استادمحمددلی(آهنگر)۹۵۶-طالب احمدی۹۵۷-طلیعه خوش آما۹۵۷-احمددلی-۹۵۸-محمد صالح دله مرزی ومادرش۹۶۰-محمدمراد رواری۹۶۱-حبیب زومی ۹۶۲-عایشه زومی۹۶۳-داوود نوینی۹۶۴-توفیق شریفی۹۶۵-زیبا شریفی۹۶۶-آغابراقادری۹۶۷-کمال کیمنه ای۹۶۸-قطب الدین نجاری۹۶۹-سعدی رحیمی۹۷۰-محمدگلالی۹۷۱-طاهرفاتحی۹۷۲-پاشافاتحی۹۷۳-نقی شریفی۹۷۴-فاطمه قادری۹۷۵-آلتون شرکانی۹۷۶-درویش صدیق لطفی۹۷۷-حامد کیمنه ای۹۷۸-محمدکیمنه ای۹۷۹-استادخداداد کرمانشاهی (آهنگر)۹۸۰-درویش عبدالمجید۹۸۱-صفاخانقاهی۹۸۲-انوررحمانی۹۸۳-محمدامین ابراهیمی۹۸۴-عزت هجیجی۹۸۵-یدالله هجیجی۹۸۶-عبدالرحمن عراقی۹۸۷-پرویزرحمان زاده۹۸۸-امیررشیدی۹۸۹-بایزیدبزرگ امید۹۹۰-هاجرکامیارانی۹۹۱-شاکرم ویسی۹۹۲- میرزا بندره ایی۹۹۳- درویش عبدالله مومنی نروی۹۹۴-فرشته زرتشتیان۹۹۵-همسر انورمستوفی۹۹۶- محمد سعید دشه ای۹۹۷-علی خانقاهی سروآباد۹۹۸- علی هجیجی۹۹۹-عبدالله محمدی(ایناخی)۱۰۰۰-ولی محمدقادری(نجار)۱۰۰۱-فریدون شاهمرادی۱۰۰۲-محمد منوچهری۱۰۰۳-آزادفاتحی۱۰۰۴-کمال شاویسی

۱۰۰۵- عبدالرحمن ناوی۱۰۰۶-غنچه زاهدی (هجیج)۱۰۰۷-سیدحبیب سیدی۱۰۰۸-علی محمدی۱۰۰۹-انور ایناخی۱۰۱۰-کمال سبحانی۱۰۱۱-۱۰۱۲-مادح مرادی۱۰۱۳-حیدرمحمدی۱۰۱۴-استادسعدی عبدالهی(دشه)محمدعزیزی۱۰۱۵-میری شهردارپاوه۱۰۱۶-سیوان قنبری۱۰۱۷-علی خوش رفتار۱۰۱۸-نازارشاه ویسی۱۰۱۹-حلیمه نودشه ای۱۰۲۰-حاجی توفیق زردویی۱۰۲۱-حکیمی(گلالی)۱۰۲۲و۱۰۲۳-محمدجسین بهرام میرزایی وهمسرش۱۰۲۴-توفیق امیری۱۰۲۵-بیستون احمدی۱۰۲۶-استادفاتح رامیار۱۰۲۷-محمدکرم رمضانی۱۰۲۸-عبدالله هانی گرمله ایی۱۰۲۹-ایرج امینی۱۰۳۰-حسن دشت قلبی۱۰۳۱-محمدآقارستمی۱۰۳۲-نزهت شیرکول۱۰۳۳-استادعبدالله رضایی۱۰۳۴-مصطفی نادری ۱۰۳۵-استادحاجی امین فتحی۱۰۳۶-جلال شاه ویسی۱۰۳۷-جلال سلیمی۱۰۳۸-یادگاراسکات۱۰۳۹-بختیاررحمانی۱۰۴۰-جمال ویسی

نوریابی های مقیم خارج از نوریاب

۱-عذرا ولدبیگی.۲- پاشا فاتحی ایناخی۳-یاسر ولدبیگی۴- مسلم ولدبیگی.۵-نوزاد قادری. ۶-مصلح قادری.۷- استادابراهیم .۸-هادی پیاپ. ۹-نبی محمدی ۱۰-برهان ولدبیگی۱۱- مینا ولدبیگی۱۲-استادمسعود ولدبیگی. ۱۳-خلیل ولدبیگی۱۴-فرهاد امینی .۱۵-معصومه ولدبیگی .۱۶-محسن ولدبیگی. ۱۷-میرزا قادرپور عراق.۱۸-ماه جمین قادرپور عراق.۱۹- سرگل ولدبیگی.۲۰-نعمت کریمی ۲۱-داماد درویش جلال عراق.۲۲-مبین پیاپ۲۳-یونس کریمی۲۴و۲۵- استادعمر وهمسرش عراق. ۲۶-استادمحمدحسین عراقی .۲۷-آمنه ولدبیگی.۲۸-علی ولدبیگی. ۲۹-قادرولدبیگی. ۳۰-صابرولدبیگی.۳۱-علی محمد ولدبیگی.۳۲-بهرام ولدبیگی.۳۳-ظهراب ولدبیگی.۳۴-کیهان بنفشی.۳۵-سید علی نادری.۳۶-سیدجمال ولدبیگی. ۳۷-سید احمد سلیمانی. ۳۸-حاجی فرخی ولدبیگی.۳۹و۴۰-خاصه وطاهرولدبیگی.۴۱- حاج محمدرشید ولدبیگی. ۴۲-حاجی فرخی اکرامی.۴۳-محمود ولدبیگی. ۴۴-محمود مولودی. ۴۵-مرتضی رضایی. ۴۶-استادبهمن ولدبیگی.۴۷-فتح الله ولدبیگی .۴۸-طوبی ولدبیگی.۴۹- محمد امین ولدبیگی

۵۰-سویبه حبیبی.۵۱-فاروق ولدبیگی.۵۲- ناصرفیضی. ۵۳-دکترجهانبخش ولدبیگی.۵۴-عینا امینی. ۵۶-منصوررشیدی.۵۷-رضا ولدبیگی .۵۸-مهدی پیاپ.۵۹- خانم پیروز ولدبیگی.۶۰-سعدی پیاپ.۶۱و۶۲و۶۳-یاراحمد قادری وهمسرش واسامه.۶۴-احمد فتاحی.۶۵-عارف حسین زاده. .۶۶-احمد ولدبیگی. .۶۷-والیه ولدبیگی. ۶۸-حاجی رحیم ولدبیگی.۶۹-بهروز ولدبیگی۷۰-اختیارولدبیگی.۷۱-شارمیرولدبیگی.۷۲-نایفت فارسی۷۳-۷۴-زبیر امینی.۷۵-نوزاد ولدبیگی۷۶-یاسرولدبیگی۷۷-خلیل ولدبیگی۷۸-اکبرولدبیگی۷۹-ستارولدبیگی۸۰درویش محمود ولدبیگی۸۱-یاراحمد قادری۸۲-اسامه قادری۸۳-نادرقادری

تهیه گزارش ومستند درباره شهرها(داخل وخارج) وروستاهای زیر:

۱-پاوه۲-جوانرود۳-روانسر۵-کرمانشاه۶-نوسود۷-نودشه۸-حلبجه۹-سلیمانیه۱۰-تهران۱۲-تالش۱۳-مهاباد۱۴-بانه۱۵-سقز۱۶-بوکان۱۷-مریوان۱۹-سروآباد۲۰-ربط۲۱- بانه وره۲۲-باینگان۲۳-هورامان۲۵مکه -۲۶-مدینه و…

۱-نوریاو-نجار۳-نیسانه۴-داریان۵-نروی۶-شرکان۷-هیروه۸-تشار۹-شیخان۱۰-دوریسان۱۱-خانقاه۱۲-چورژی۱۳-سرکان۱۴-نسمه۱۵-بندره۱۶-دره بیان۱۷-شمشیر۱۸-سریاس۱۹-تازه آباد۲۰-میوان۲۱-میگوره۲۲-ساتیاری۲۳-زردویی۲۴-لشکرگه۲۵-سیمان سیدعلی۲۶-دل۲۷-دله مرز۲۸-اسپریز۲۹-زوم۳۰-روار۳۱-نوین۳۲-ناو۳۳-سلین۳۴-بلبر۳۵-ژیوار۳۶-کماله۳۷-دگاگا۳۸-وراء۳۹-قوری قلعه۴۰-قلعه گاه۴۱-میراولی۴۲-سوره تو۴۳-هانی گرمله۴۴- دزآور۴۵-کیمنه۴۶-بیدرواس۴۷-بیاره۴۸-تویله۴۹-گلال ۵۰-دشه۵۱-نسمه۵۲-سوسه کان۵۳-خانقاه سروآباد

مراسمات ،همایشها ،سفرها ودیدارها:

۱-تجلیل از فوتبالیستها درمسجد قبا(۹۴-۸-۳)۲-جلسه معاونین ومربیان پرورشی درسالن اداره(۹۴-۸-۳)۳-مسابقه فوتبال (۹۴-۸-۳)۴-جلسه هفتگی انجمن فرهنگ ونسیم هورامان(۹۴-۷-۲۹)۵-مراسم مولودی خوانی مسجدقبا باحضور حاجی محمدعراقی(۹۴-۷-۲۸)۶-چگونگی درست شدن میوه دیم پاوه ملا مومن(۹۴-۷-۲۷)۷-جلسه اولیاء کلاس ۵دبستان نوریاو(۹۴-۷-۲۵)۸-مشهد(۹۴-۷-۲۲)۹-مسابقه کشتی(۹۴-۷-۱۶)۱۰-بازدید مربیان تکواندوکارازتکواندوکاران وماموستا (۹۴-۷-۱۶)۱۱-جلسه سخنرانی دکترعارفی درمورد خانواده(۹۴-۷-۱۶)۱۲-جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبستان باباخاص(۹۴-۷-۱۵)۱۳-معاینه خانم دکترخسروی ازنمازگزاران جمعه(۹۴-۸-۱۰)۱۴-جلسه انجمن اولیاء ومربیان نوریاب(۹۴-۷-۷)۱۵-مسابقه فوتسال درسالن حجاب(۹۴-۷-۳)۱۶-نمازعیدقربان مسجدقبا(۹۴-۷-۲)

۱۷-مراسم هفته دفاع مقدس مسجدقبا(۹۴-۷-۱)۱۸-مراسم آغازین مدرسه دردبستان مطهری(۹۴-۷-۱)۱۹-مراسم تودیع ومعارفه رئیس کمیته امداد(۹۴-۶-۳۱)۲۰-آغاز شروع کلاس هفتگی مسجد قبا(۹۴-۶-۳۱)۲۱-جلسه عفاف وحجاب باحضورمدیران مدارس(۹۴-۶-۲۹)۲۲-هورامان وکماله همراه بادکترصفر(۹۴-۶-۲۷)۲۳-مسابقات حفظ وقرائت قرآن(۹۴-۶-۲۴)۲۴-گروه تآتر پاوه(۹۴-۶-۲۱)۲۵-پیاده روی کونگ فوکاران بامربیگری استادنازارمحمودی(۹۴-۶-۱۸)۲۶-جلسه صندوق خیریه مسجدقبا(۹۴-۶-۱۴)۲۷-کلاس آموزشی حجاج اورامانات مسجدقبا(۹۴-۶-۱۳)۲۸-مسابقه فوتسال(۹۴-۶-۱۳)۲۹-بازدیدمعاون بهداشت ازخانه بهداشت نوریاب(۹۴-۶-۱۱)۳۰-دیدارمدیرکل بنیادشهید با خانواده شهدا(۹۴-۶-۱۰)۳۱-مراسم هفته دولت درسالن ارشاد(۹۴-۶-۸)۳۲-مراسم افتتاح طرح هادی درنوریاب(۹۴-۶-۷)۳۳-مسابقه کاراته استاد یاسرسبحانی(۹۴-۶-۶)۳۴-برپایی بیمارستان صحرایی درمیراولی(۹۴-۶-۵)۳۵-دیدار مسئولین شهرستان با امام جمعه هفته دولت(۹۴-۶-۲)۳۶-افتتاخ ساختمان هلال احمر پاوه (۹۴-۶-۲)۳۷-مراسم اختتامیه پایگاههای تابستانی آموزش وپرورش(۹۴-۶-۲)۳۸-مراسم روز۲۶مرداد(۹۴-۵-۲۶)۳۹-مراسم تشیع جنازه ۳نفرازاهالی هجیج(۹۴-۵-۲۶)۴۰- طالقانی رئیس شورای کرمانشاه درمسجدجامع(۹۴-۵-۲۳)۴۱-مسابقه فوتسال تیم سعدی بدری(۹۴-۵-۲۲)۴۲-افتتاح کلاس هوشمند نوریاب(۹۴-۵-۱۹)

۴۳-تکیه پاوه وشیخ آشنا(۹۴-۵-۱۹)۴۴-جلسه خبرنگاران درسالن ارشاد(۹۴-۵-۱۷)۴۵-تکیه نجار وشیخ آشنا(۹۴-۵-۱۶)۴۶-تجلیل ازکنکوریها توسط شهرداری(۹۴-۵-۱۵)۴۷-آتش سوزی جنگلهای نوریاب(۹۴-۵-۱۲)۴۸-مراسم تجلیل ازکشتی گیران(۹۴-۵-۱۱)۴۹-تجلیل ازکنکوریها درسالن امام(۹۴-۵-۸)۵۰-تقدیر ازگروه تاتر توسط شهرداری(۹۴-۵-۸)۵۱-افتتاح مرکزبهداشت پاوه(۹۴-۵-۵)۵۲-بتن ریزی مسجد حضرت خدیجه نوریاب(۹۴-۵-۵)۵۳-تاتر خیابانی درفرهنگیان(۹۴-۵-۳)۵۴-آتش سوزی در بیدمیری(۹۴-۵-۲)۵۵-تودیع ومعارفه ریاست دادگستری پاوه(۹۴-۴-۳۱)۵۶-بازدید مهندس شهبازی ومهندس رضایی ودکترجهانبخش ولدبیگی ازبیمارستان پاوه(۹۴-۴-۲۹)۵۷-عید سعیدفطر مسجد قبا(۹۴-۴-۲۷)۵۸-افتتاح موسسه قبا(۹۴-۴-۲۵)۵۹-تاتر خیابانی دربلوار(۹۴-۴-۲۵)۶۰-تراویح مسجد خانقاه(۹۴-۴-۲۴)۶۱-دیدار اعضای شورای نگهبان با امام جمعه پاوه(۹۴-۴-۲۴)۶۲-افطاری توسط اوقاف درمسجد حضرت عبدالله(۹۴-۴-۲۴)۶۳-تراویح مسجد امام شافعی(۹۴-۴-۲۳)۶۴-تقدیر ازبرترین های قرآن مسجد امام شافعی(۹۴-۴-۲۳)۶۵-شب ۲۷رمضان مسجد قبا(۹۴-۴-۲۲)۶۶-شب ۲۷رمضان مسجد محمد رسول الله نوریاب(۹۴-۴-۲۲)۶۷-شب۲۷رمضان مسجد دارالاحسان(۹۴-۴-۲۲)۶۸-شب۲۷ رمضان مسجد صلاح الدین ایوبی(۹۴-۴-۲۲)۶۹-سرکشی امام جمعه پاوه ازمسجدنور(۹۴-۴-۲۲)۷۰-تراویح مسجد نور(۹۴-۴-۲۱)۷۱-تراویح مسجد دارالاحسان(۹۴-۴-۲۰)۷۲-شب قدر مسجد صلاح الدین(۹۴-۴-۲۰)۷۳-رودخانه سیروان وبل خروشان(۹۴-۸-۸)۷۴-تجلیل ازورزشکاران مسجد جامع(۹۴-۸-۸)۷۵-مراسم روزقدس(۹۴-۴-۱۹)۷۶-تراویح مسجد صلاح الدین (۹۴-۴-۱۹)۷۷-سخنرانی امام جمعه مسجدصلاح الدین(۹۴-۴-۱۹)۷۸-تراویح مسجدقبا(۹۴-۴-۱۸)۷۹-شب شعرمسجد حضرت عبدالله(۹۴-۴-۱۸)۸۰-تراویح مسجد محمد رسول الله دوریسان(۹۴-۴-۱۷)۸۱-تراویح مسجد قدس دوریسان(۹۴-۴-۱۶)۸۲-افطاری درمسجد قبا(۹۴-۴-۱۵)۸۳-تراویح خانقاه مرحوم خلیفه احمد(۹۴-۴-۱۵)۸۴-تراویح مسجد النبی(۹۴-۴-۱۴)۸۵-تراویح مسجد حضرت علی(۹۴-۴-۱۳)۸۶

-جمعه دوریسان(۹۴-۴-۱۲)۸۷-تراویح مسجد دلیری(۹۴-۴-۱۲)۸۸-جلسه خبرنگاران(۹۴-۴۱۱)۸۹-تراویح مسجد حضرت عبذالله(۹۴-۴-۱۱)۹۰-افطاردرمسجدقبا(۹۴-۴-۱۱)۹۱-گروه تاتر باحضور شهردار(۹۴-۴-۱۰)۹۲-تراویح مسجد شهدا(۹۴-۴-۱۰)۹۳-سخنرانی دکترنقشبندی دراداره(۹۴-۴-۹)۹۴-مراسم معتادان گمنام.۹۵-تراویح مسجد دشه(۹۴-۴-۹)۹۶-نام گذاری پسرنریمان مولودی(۹۴-۴-۹)۹۷-مراسم گلریزان حمایت اززندانیان(۹۴-۴-۸)۹۸-تراویح مسجد انقلاب(۹۴-۴-۸)۹۹-حضورقاری مصری درمسجدجامع(۹۴-۴-۷)۱۰۰-تراویح مسجد سابقی(۹۴-۴-۷)۱۰۱-تراویح مسجد گللال(۹۴-۴-۶)۱۰۲-تراویح مسجد دخان(۹۴-۴-۵)۱۰۳-تراویح تکیه نجار(۹۴-۴-۴)۱۰۴-تراویح مسجدخضرزنده(۹۴-۴-۳)۱۰۵-تاتر(۹۴-۴-۲)۱۰۶-تراویح مسجد نسمه(۹۴-۴-۲)۱۰۷-تراویح مسجد بندره(۹۴-۴-۱)۱۰۸-مراسم ترحیم ملا سعدالله نودشه (۹۴-۳-۳۱) ۱۰۹-تراویح مسجد دره بیان(۹۴-۳-۳۱)۱۱۰-تراویح مسجد محمدرسوالله پاوه(۹۴-۳-۳۰)۱۱۱-نمازجمعه پاوه(۹۴-۳-۲۹)۱۱۲-تراویح مسجدچورژی(۹۴-۳-۲۹)۱۱۳-تراویح تکیه پاوه(۹۴-۳-۲۸)۱۱۴-تراویح مسجد حضرت ابوبکر(۹۴-۳-۲۷)۱۱۵-پیازدول باحضورمکرم قادری وصیفورپناهی و..(۹۴-۳-۲۵)۱۱۶-آتش سوزی درتپه کوله(۹۴-۳-۲۵)۱۱۷-نمازجمعه دشه(۹۴-۳-۲۲)۱۱۸-مراسم ماموستایان درمسجدقبا(۹۴-۳-۲۱)۱۱۹-رونمایی ازکتاب ۷تالیف شده درمریوان(۹۴-۳-۲۰)

۱۲۰-تکیه نجار ودراویش(۹۴-۳-۱۵)۱۲۱-سفر به خروله ومیشیاو(۹۴-۳-۱۴)۱۲۲-سفر به پیازدول ویادی ازکاک ناصروسیدنازار(۹۴-۳-۱۳)۱۲۳-مراسم کلاس اول دبستان مطهری(۹۴-۳-۱۱)۱۲۴-سفربه گاهول(۹۴-۳-۶)و۱۲۶۱۲۵-خوانندگی بهزاد بهمنی(۱۵و۱۶-۷-۹۴)۱۲۷-استقبال ازسینا امینی قهرمان کشتی درکشور عراق(۹۴-۸-۹)۱۲۸-سفربه پیازدول همراه با محمدرشید امینی و۱نفردیگر(۹۴-۲-۳۱)۱۲۹-تاریخ پیازدول محمدرشید امینی(۹۴-۲-۳۱)۱۳۰-جشن تکلیف دبستان سمیه(۹۴-۲-۳۰)۱۳۱-مراسم رونمایی ازکتاب باقی شفیعی(۹۴-۲-۳۰)۱۳۲-تدریس آرام یوسفی معلم کلاس ۶نوریاو(۹۴-۲-۲۹)۱۳۳-تدریس مقدادمحمدکریمی معلم کلاس ۴نوریاب(۹۴-۲-۲۹)۱۳۴-تدریس خانم فرزاگان معلم کلاس۴چورژی(۹۴-۲-۲۹)۱۳۵-مراسم اختتامیه پیش دبستانی باران(۹۴-۲-۲۷)۱۳۶-تدریس جاسم کریمی معلم کلاس ۲نوریاب(۹۴-۲-۲۷)۱۳۷-مراسم عمامه گزاری وفارغ التحصیلی چند نفرازطلبه های خانقاه(۹۴-۲-۲۴)۱۳۸-مراسم تقدیرازدانش برتردرمسابقات فرهنگی هنری(۹۴-۲-۲۳)۱۳۹-مراسم پیشمرگان کردمسلمان درپاوه(۹۴-۲-۲۳)۱۴۰-اردوی دبستان مطهری به سریاس(۹۴-۲-۲۲)۱۴۱-مراسم تقدیر ازدانش آموزان دبیرستان معلم(۹۴-۲-۲۱)۱۴۲-پیاده روی همکران فرهنگی به بیدمیری(۹۴-۲-۲۰)۱۴۳-تدریس آرام یوسفی (۹۴-۲-۱۹)۱۴۴-تدریس مقدادمحمدکریمی(۹۴-۲-۱۹)۱۴۵-تکیه نجار۹۴-۲-۱۸)۱۴۶-مراسم روزمعلم(۹۴-۲-۱۷)۱۴۷- -مراسم تجلیل ازکونگ فو کاران(۹۴-۸-۱۰)۱۴۸-ارودی دانشآموزان دبستان نوریاو به سریاس(۹۴-۲-۱۵)۱۴۹-مراسم بازنشستگان تامین اجتماعی درمسجد شهدا(۹۴-۲-۱۳)

۱۵۰-مراسم حمایت ازکانی بل(۹۴-۲-۱۲)۱۵۱-کلاس توجیهی حجاج اورامان درمسجد قبا(۹۴-۲-۱۱)۱۵۲-مراسم هورامان شناسی در سنندج(۹۴-۲-۱۰)۱۵۳-سخنرانی خانم احمدی درجمع دختران دبیرستان درسالن امام خمینی(۹۴-۲-۹)۱۵۴-مراسم تجلیل از کارگران درسالن ارشاد(۹۴-۲-۹)۱۵۵-مراسم رونمایی ازکتاب آقای حسینی درشبانکاره(۹۴-۲-۹)۱۵۶-مسابقه فوتسال دبستانهای پاوه(۹۴-۲-۸)۱۵۷-مراسم افتتاح چند کلینیک درمانی درپاوه(۹۴-۲-۸)۱۵۸-اردوی مدرسه راهنما یی فاطمه به میگوره(۹۴-۲-۷)۱۵۹-مراسم پیاده روی دانش آموزان دختر به سراب هولی(۹۴-۲-۶)۱۶۰-حضورمدیرکل آموزش وپروش برای اهداءکمک به دانش آموزان (۹۴-۲-۶)۱۶۱-مراسم پاکسازی گوشه ای ازسه رده ره به مناسبت زمین پاک(۹۴-۲-۶)۱۶۲-مراسم غذای سالم درشبکه بهداشت ودرمان(۹۴-۲-۶)۱۶۳-بازدید دانش آموزان راهنمایی نوریاو ازخانه بهداشت(۹۴-۲-۵)۱۶۴-انتخابات صندوق ضروری فرهنگیان(۹۴-۲-۵)۱۶۵-جلسه بهروزان شبکه بهداشت ودرمان پاوه ۹۴-۲-۳)۱۶۶-مسابقه فوتسال دانش آموزان دبستان(۹۴-۲-۲)۱۶۷-جشنواره غذای سالم مدرسه راهنمایی فاطمه(۹۴-۲-۲)۱۶۸-مراسم هفته سلامت دبستان سعدی(۹۴-۲-۱)۱۶۹-مراسم افتتحاح انجمن فرهنگ نسیم هورامان(۹۴-۲-۱)

۱۷۰-مراسم بازنشستگان سپاه درهتل ارم پاوه(۹۴-۸-۱۲)۱۷۱-جلسه مهارت های زندگی در دبیرستان ام المومنین(۹۴-۱-۳۱)۱۷۲-مراسم تجلیل ازهنرمندان هورامان درسروآباد(۹۴-۱-۲۵)۱۷۳-جلسه گردشگری درهتل ارم(۹۴-۱-۲۴)۱۷۴-مراسم ۱۳بدر درشاوینه (۹۴-۱-۱۳)۱۷۵-جلسه دکتر به مناسبت برگزاری نمایشگاه عکس)۱۷۶-مراسم ۲۶ اسفند بمباران شیمیایی نودشه(۹۳-۱۲-۲۶)۱۷۷-مراسم جشن دبستان دخترانه فرهنگیان(۹۳-۱۲-۲۵)۱۷۸-مراسم موسسه یریه صلاح الدین ایوبی(۹۳-۱۲-۲۵)۱۷۹-مسابقه فوتبال(۹۳-۱۲-۲۵)۱۸۰-جلسه نمایشگاه عکس دکتربرهان(۹۳-۱۲-۲۲)۱۸۱-جلسه نشست فرزندان شهید بافرماندار وکارکنان بنیاد(۹۳-۱۲-۲۰)۱۸۲-جلسه ازدواج سالم باحضور محمدخانی باهمکاری بهداری پاوه(۹۳-۱۲-۲۰)۱۸۳-مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی مدرسه راهنمایی فاطمه(۹۳-۱۲-۲۰)۱۸۴-جلسه نشست همسران شهید باحاج ماموستا قادری دربنیادشهید(۹۳-۱۲-۱۹)۱۸۵-دیدار تکواندوکاران باامام جمعه درمسجد قبا(۹۳-۱۲-۱۹)۱۸۶-جلسه کمیته فرهنگی نوریاو با امام جمعه(۹۳-۱۲-۱۹)۱۸۷-مراسم روز درخت کاری درپارک فرهنگیان باحضور شورا ومدرسه راهنمایی فاطمه(۹۳-۱۲-۱۸)۱۸۸-جلسه مربیان پرورشی درجوانرود(۹۳-۱۲-۱۶)۱۸۹-سرود دبستان وراهنمایی شمشیر(۹۳-۱۲-۱۳)

۱۹۰-سرود مدرسه راهنمایی خدیجه(۹۳-۱۲-۱۲)۱۹۱-سرود مدرسه راهنمایی فاروق اعظم(۹۳-۱۲-۱۲)۱۹۲-سرود دبستان سمیه(۹۳-۱۲-۱۲)۱۹۳-سرود دبستان دخترانه شمشیر(۹۳-۱۲-۱۲)۱۹۴-سرود دبستان ومجتمع چورژی(۹۳-۱۲-۱۱)۱۹۵-سرود دبستان سمیه(۹۳-۱۲-۱۱)۱۹۶-سرود دبستان بنت الهدی (۹۳-۱-۲۱۱) ۱۹۷-مراسم روز ۱۳آبان درپاوه(۹۴-۸-۱۳)۱۹۸-سرود دبیرستان دخترانه فاتح نقشبندی(۹۳-۱۲-۱۰)۱۹۹-سرود دبستان حجاب(۹۳-۱۲-۱۰)۲۰۰-سروددبستان دخترانه فرهنگیان(۹۳-۱۲-۱۰)۲۰۱-سرود دبستان پسرانه فرهنگیان(۹۳-۱۲-۱۰)۲۰۲-نشست مربیان ومعاونین پرورشی بافرماندار(۹۳-۱۲-۱۰)۲۰۳-سروددبستان دخترانه ام المومنین(۹۳-۱۲-۹)۲۰۴-جلسه کمیته فرهنگی نوریاو. باشورا(۹۳-۱۲-۹)۲۰۵-مسابقه فوتسال (۹۳-۱۲-۸)۲۰۶-مراسم تجلیل ازخیرین مدرسه ساز(۹۳-۱۲-۶)۲۰۷-سرود مدرسه راهنمایی فاطمه(۹۳-۱۲-۶)۲۰۸-سرود دبستان سلمان فارسی(۹۳-۱۲-۶)۲۰۹-سرود دبیرستان شهدا(۹۳-۱۲-۵)۲۱۰-سرود دبستان حضرت مریم دوریسان (۹۳-۱۲-۵)۲۱۱-سرود مجتمع دوریسان(۹۳-۱۲-۵)۲۱۲-مراسم بزرگداشت زنده یاد هیاس غریبی در پاوه(۹۴-۸-۱۴)۲۱۳-سرود دبیرستان قدس شاهد(۹۳-۱۲-۴)۲۱۴-مراسم کتابدران نمونه روستایی درتهران(۹۳-۱۲۲)۲۱۵-حضور درانستیتوی کورد درتهران(۹۳-۱۲-۲)۲۱۶-مسابقه فوتسال(۹۳-۱۱-۳۰)۲۱۷-مراسم بازنشستگان سپاه درهتل ارم(۹۳-۱۱-۲۹)۲۱۸-سروددبیرستان نمونه دولتی(۹۳-۱۱-۲۹)۲۱۹-مسابقه فوتسال نوجوانان(۹۳-۱۱-۲۹)

۲۲۰-سرود دبستان سعدی(۹۳-۱۱-۲۹)۲۲۱-مراسم تقدیر ازکونک فوکاران(۹۳-۱۱-۲۸)۲۲۲-مسابقه فوتسال جوانان(۹۳-۱۱-۲۸)۲۲۳-سرود دبستان باهنر(۹۳-۱۱-۲۶)۲۲۴-جلسه هیئت فوتبال پاوه(۹۳-۱۱-۲۴)۲۲۵-مراسم ۲۲بهمن(۹۳-۱۱-۲۲)۲۲۶-جلسه ناظران شورای نگهبان درسالن ارشاد(۹۳-۱۱-۲۰)۲۲۷-نمایشگاه نقاشی دردبستان نوریاو(۹۳-۱۱-۱۸)۲۲۸-مراسم شب شعر درسالن ارشاد(۹۳-۱۱-۱۵)۲۲۹-فوتسال دبستانهای پاوه(۹۳-۱۱-۱۴)۲۳۰-مراسم غذاهای محلی مدرسه رانهمایی فاطمه(۹۳-۱۱-۱۴)۲۳۱-مراسم تجلیل ازکارگران شهرداری(۹۳-۱۱-۱۴)۲۳۲-مراسم انس باقرآن درنسمه (۹۳-۱۱-۱۳)۲۳۳-مسابقه فوتسال(۹۳-۱۱-۱۳)۲۳۴-مراسم ۱۲بهمن درمیدان مولوی(۹۳-۱۱-۱۲)۲۳۵-مسابقه فوتسال(۹۳-۱۱-۱۱)۲۳۶-مسابقه فوتسال فرهنگیان(۹۳-۱۱-۴)۲۳۷-مراسم رهپیمایی درجلومسجد جامع دردفاع ازپیامبر(۹۳-۱۱-۳)۲۳۸-جلسه فرماندارباضوراستاندار ومدیران استان(۹۳-۱۱-۲)۲۳۹-مراسم مولودی دردبستان مطهری(۹۳-۱۱-۱)۲۴۰-مراسم مولودی درمسجدمحمد رسول الله نوریاو(۹۳-۱۱-۱)۲۴۱-مراسم مولودی در نودشه (۹۳-۱۰-۳۰)۲۴۲-مراسم شهدای فرهنگی دردرسالن ارشاد(۹۳-۱۰-۲۹)۲۴۳-مسابقه فوتبال نوریاب وگیلانغرب(۹۳-۱۰-۲۹)۲۴۴-مراسم جنگ شادی توسط شهرداری درسالن ارشاد(۹۳-۱۰-۲۷)۲۴۵-مراسم مولودی خوانی مسجد حضرت عبدالله(۹۳-۱۰-۲۷)۲۴۶-مراسم مولودی خوانی مسجد نیسانه(۹۳-۱۰-۲۵)۲۴۷-جلسه مربیان ومعونین پرورشی(۹۳-۱۰-۲۴)۲۴۸-مراسم مولودی خوانی درخانقاه(۹۳-۱۰-۲۳)۲۴۹-مراسم مولودی خوانی مسجد قبا (زنانه۹۳-۱۰-۲۳)۲۴۹-تقدیر ازبرگزارکنندگان مولودی خوانی مسجد جامع(۹۳-۱۰-۲۳)

۲۵۰-مراسم مولودی خوانی داریان(۹۳-۱۰-۲۲)۲۵۱-مراسم دف زنی درفلکه فرمانداری توسط شهرداری(۹۳-۱۰۱۹)۲۵۲-تکیه شیخ نصرالدین خالصی(۹۳-۱۰-۱۸)۲۵۳-تدریس آقای مهدیانی معلم کلاس اول نوریاب(۹۳-۱۰-۱۷)۲۵۴-تدریس آقای رحمت صفاری معلم کلاس چهارم نوریاب(۹۳-۱۰-۱۷)۲۵۵-تدریس آقای یوسفی معلم کلاس ششم نوریاب(۹۳-۱۰-۱۷)۲۵۶-مراسم مولودی دردبستان ۱۲فرودین دوریسان(۹۳-۱۰-۱۶)۲۵۷-مسابقه فوتبال نوریاب وهانی گرمله(۹۳-۱۰-۱۶)۲۵۸-مراسم مولودی خوانی درهجیج(۹۳-۱۰-۱۵)۲۵۹-مراسم مولودی خوانی درمسجد جامع پاوه(۹۳-۱۰-۱۴)۲۶۰-تزئین وآماده سازی مسجد جامع برای مراسم مولودی خوانی( ۹۳-۱۰-۱۳)۲۶۱-مراسم درخت کاری درجاده خاکی پاوه(۹۳-۱۰-۱۲)۲۶۲-تزئین مسجد جامع(۹۳-۱۰-۱۲)۲۶۳-مسابقه فوتبال بین تیم نوریاب وجوانرود(۹۳-۱۰-۱۱)۲۶۴-مراسم روز ۹دی درمسجد شهدا(۹۳-۱۰-۹)۲۶۵-کلاس هفتگی مسجد قبا(۹۳-۱۰-۹)۲۶۶-مراسم وقف درسالن ارشاد(۹۳-۱۰-۳)۲۶۷-مسابقه فوتبال دسته دوم(۹۳-۹-۲۸)۲۶۸-تقدیر ازرانندگان برون شهری سالن ارشاد(۹۳-۹-۲۷)۲۶۹-جلسه برای برگزاری مولودی مسجد قبا(۹۳-۹-۲۶)

۲۷۰-جلسه ایران شناسی درکرمانشاه(۹۳-۹-۲۵)۲۷۱-نمایشگاه کتاب درمدرسه نوریاب(۹۳-۹-۱۹)۲۷۲-جلسه درمسجد قبا راجع به مولودی(۹۳-۹-۱۹)۲۷۳-مسابقه فوتبال (۹۳-۹-۱۵)۲۷۴-جلسه کتابخانه نوریاب(۹۳-۹-۱۴)۲۷۵-سالن استاد فرید(۹۳-۹-۱۱)۲۷۶-جلسه هفتگی مسجد قبا(۹۳-۹-۱۱)۲۷۷-مراسم روز بسیج درسالن امام(۹۳-۹-۵)۲۷۸-مراسم بصیرت وماهواره درسالن ارشاد(۹۳-۹-۳)۲۷۹-مراسم تقدیرازمولفین کتاب(۹۳-۸-۲۸)۲۸۰-مراسم تجلیل ازشهدای روحانی(۹۳-۸-۲۵)۲۸۱-مراسم تودیع ومعارفه رئیس اداره صنعت ومعدن(۹۳-۸-۲۴)۲۸۲-مراسم ترحیم مجیدبگ داریان(۹۳-۸-۲۰)۲۸۳-مراسم تدفین مجید بگ داریان(۹۳-۸-۱۹)۲۸۴-مسابقه فوتسال(۹۳-۸-۱۵)۲۸۵-مراسم ۱۳آبان روز دانش آموز(۹۳-۸-۱۱)۲۸۶-مراسم تودیع ومعارفه آقای عبدالله زاده بخشدار(۹۳-۸-۱۱)۲۸۷-سفربه هیشور(۹۳-۸-۷)۲۸۸-مراسم انجمن التیام(۹۳-۸-۱)۲۸۹-مراسم سومین سالگرد ورود رهبر به پاوه درمسجد قبا(۹۳-۷-۲۸)۲۹۰-مراسم فرهنگ شهروندی درسالن ارشاد(۹۳-۷-۲۷)۲۹۱-مراسم بازیهای محلی(۹۳-۷-۲۶)۲۹۲-جنگ شادی(۹۳-۷-۲۳)۲۹۳-افتتاح مزار شهیدان حلبجه(۹۳-۷-۱۶)۲۹۴-مراسم انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان معلم(۹۳-۷-۱۵)۲۹۵-نمازعید قربان درمسجد قبا(۹۳-۷-۱۳)۲۹۶-مراسم کمیته فرهنگی نوریاو(۹۳-۷-۱۰)۲۹۷-جلسه انجمن اولیاء ومربیان نوریاو(۹۳-۷-۹)۲۹۸-مراسم ماهواره درسالن امام(۹۳-۷-۳)۲۹۹-بدرقه حاجیان (۹۳-۷-۱)

۳۰۰-مراسم آغازسال تحصیلی دردبیرستان فاتح نقشبندی(۹۳-۷-۱)۳۰۱-افتتاح طرحهای هادی دردوریسان(۹۳-۶-۳۱)۳۰۲-مسابقه فوتبال کرندغرب وپاوه(۹۳-۶-۳۱)۳۰۳-افتتاح خانقاه شیخ حسام الدین درباشماق(۹۳-۶-۲۷)۳۰۴-مراسم بازیهای محلی درزمین فوتبال(۹۳-۶-۲۷)۳۰۵-مراسم کتابداران دربوکان(۹۳-۶-۲۰)۳۰۶-کلاس هفتگی ماموستا(۹۳-۶-۱۸)۳۰۷-فینال مسابقه فوتبال نوریاو ودوریسان(۹۳-۶-۱۶)۳۰۸-تقدیر ماموستا درنمازجمعه ازخانواده حیدر محمدی (۹۳-۶-۱۴)۳۰۹-حضور رئیس اداره ورزش وجوانان استان به ورزشگاه(۹۳-۶-۱۲)۳۱۰-جلسه مدیران اموزش وپرورش دردبیرستان نمونه دولتی(۹۳-۶-۱۱)۳۱۱-جلسه کارکنان دولت درسالن ارشاد(۹۳-۶-۸)۳۱۲-مسابقه فوتبال نروی نوسود(۹۳-۶-۷)۳۱۳-شیخ مختار هاشیمی درمسجد قبا(۹۳-۶-۴)۳۱۴-مسابقه فوتبال نوریاو نروی(۹۳-۶-۳)۳۱۵-دیدار فرماندار ومسئولین باامام جمعه (۹۳-۶-۲)۳۱۶-مراسم افتتاح بنیادشهید(۹۳-۶-۲)۳۱۷-فوتبال دوریسان خانقاه(۹۳-۶-۱)۳۱۸-نماز جمعه پاوه وفرماندار(۹۳-۵-۳۱)۳۱۹-مسابقه فوتبل نوریاو داریان(۹۳-۵-۳۱)۳۲۰-دراویش هجیج درخانه حاجی حه مه مین (۹۳-۵-۳۱)۳۲۱-ارسال کمک های مردمی به کردستان عراق(۹۳-۵-۳۰)۳۲۲-مراسم ۲۶ مرداد سالن امام(۹۳-۵-۲۶)۳۲۳-جمع آمری کمک های مردمی برای شنگال(۹۳-۵-۲۴)۳۲۴-مراسم دف زنی کانی بل(۹۳-۵-۲۳)۳۲۵-مراسم عصری باشعر(۹۳-۵-۲۲)۳۲۶-مراسم المپیاد ورزشی دبیرستان معلم(۹۴-۸-۱۶)۳۲۷-مراسم تجلیل ازرزمی کاران هاپکیدو(۹۴-۸-۱۶)۳۲۸-تجلیل ازسینا امینی توسط انجمن ورزش(۹۴-۸-۱۶)۳۲۹-مراسم المپیاد ورزشی درمدرسه فاروق اعظم(۹۴-۸-۱۷)

۳۳۰-نشست خبرنگاران بافرماندار(۹۳-۵-۲۰)۳۳۱-جلسه خبرنگاران باشهردار وشورا(۹۳-۵-۱۸)۳۳۲-تکیه نجار ومولود حاج محمد نازار(۹۳-۵-۱۷)۳۳۳-مراسم ذکر دراویش تکیه خالصی(۹۳-۵-۱۶)۳۳۴-مراسم ذکردارویش مسجد باباخاص(۹۳-۵-۱۳)۳۳۵-بتون طبقه سوم مسجد نوریاو(۹۳-۵-۱۲)۳۳۶-تکیه نجار وشیخ آشنا(۹۳-۵-۱۰)۳۳۷-مسابقه فونتبال پیشکسوتان(۹۳-۵-۸)۳۳۸-مراسم عید سعید فطر(۹۳-۵-۶)۳۳۹-تقدیر ازخادمی مسجد قبا(۹۳-۵-۵)۳۴۰-مراسم ۲۹رمضان مسجد صلاح الدین(۹۳-۵-۴)۳۴۱-مسجد جامع(۹۳-۴-۲۷)۳۴۲-سخنرانی ماموستا درمسجد صلاح الدین(۹۳-۴-۲۵)۳۴۳-مسج جامع(۹۳-۴-۲۰)۳۴۴-مدینه منوره(۹۳-۳-۳۰)۳۴۵-مکه مکرمه ۹۳-۴-۸)۳۴۶-مراسم معرفی پاوه درکرمانشاه(۹۳-۳۲۸)۳۴۷-مراسم شب شعرومولودی خوانی(۹۳-۳-۲۴)۳۴۸-کوچ حیوان داران نوریاو به پیازدول(۹۳-۳-۲۳)۳۴۹-هوارگه هانی درپالنگان(۹۳-۳-۳)

۳۵۰-عصری باشعردردشه(۹۳-۳-۱۱)۳۵۱-ذکردراویش نجار درمسجدقبا(۹۳-۳-۶)۳۵۲-سفربه پیازدول(۹۳-۲-۳۱)۳۵۳-سفر به هیشور وهورامان(۹۳-۲-۲۶)۳۵۴-جلسه خبرنگاران(۹۳-۲۲۴)۳۲۵-مسایقه فوتبال هانی گرمله ونوریاو درسرواباد(۹۳-۲-۲۳)۳۲۶-مراسم جشن تکلیف کلاس سوم دبستان حجاب(۹۳-۲-۲۱)۳۲۷-مسجد قبا علل وعوامل طلاق اسدی(۹۴-۸۱۹)۳۲۸-یادواره شهدای کارمند(۹۴-۸-۲۰)۳۲۹- اردوی دانش آموزان نوریاو به سریاس(۹۳-۲-۱۷)۳۳۰- پیاده روی فرهنگیان به بید میری(۹۳-۲-۱۷)۳۳۱-مراسم روز معلم سالن امام(۹۳-۲-۱۵)۳۳۲-برگزاری مسابقات کشتی(۹۳-۲-۱۱)۳۳۳-ورود استانداربه سالن امام(۹۳-۲-۱۱)۳۳۴-تکیه نجار(۹۳-۲۱-۲)۳۳۵-سفربه پیازدول(۹۳-۲-۵)۳۳۶-سخنرانی غفورسلیمانی مسجدقبا(۹۳-۲-۲)۳۳۷-مراسم اوقاف درسالن امام(۹۳-۱-۳۱)۳۳۸-مراسم درهیلاو(۹۳-۱-۲۸)۳۳۹-جلسه کمیته فرهنگی نوریاو باغ محسن(۹۳-۱-۲۶)۳۴۰-تکیه نجار(۹۳-۱-۲۲)۳۴۱- پایانامه غفور سلیمانی(۹۳-۱-۲۰)۳۴۲-سیزده به در در شاوینه(۹۳-۱-۱۳)۳۴۳-مراسم رشکاو(۹۳-۱-۵)۳۴۴-مراسم نوروردرنجار (۹۲-۱۲-۲۹)۳۴۶-مراسم نوروزدرنوریاو(۹۲-۱۲-۲۹)۳۴۷-مراسم بدرقه راهیان نور دانش آموزان دبیرستانهای پاوه(۹۴-۸-۲۲)۳۴۸-فوتسال تیم سریاس نوسود(۹۴-۸-۲۲)۳۴۹-مراسم محیط زیست سالن ارشاد(۹۲-۱۲-۲۶)

۳۵۰-مراسم تجلیل ازدانش آموزان مطهری(۹۲-۱۲-۲۵)۳۵۱-مراسم حاجی محمد امین درهجیج(۹۲-۱۲-۲۵)۳۵۲-مسابقات تکواندو(۹۲-۱۲-۲۲)۳۵۳-بدرقه حجاج پاوه(۹۲-۱۲-۲۰)۳۵۴-جلسه مربیان تربیتی(۹۲-۱۲-۲۰)۳۵۵-جلسه معلمان ابتدایی بامولفان(۹۲-۱۲-۱۸)۳۵۶-جلسه مولفین کتاب باماموستا قادری(۹۲-۱۲-۱۷)۳۵۷-جلسه مشورتی برگزارکنندگان مسابقات تکواندو درمنزل دکترجهانبخش(۹۲-۱۲-۱۷)۳۵۸-ماسبقه کشتی بین تیم پاوه ودالاهو(۹۲-۱۲-۱۵)۳۵۹-سخنرانی حاج ماموستا قادری دردبیرستان معلم(۹۲-۱۲-۱۳)۳۶۰-دیدارتکواندوکاران باحاج ماموستا(۹۲-۱۲-۱۳)۳۶۱-مراسم عمامه گزاری درروستای یاری درجوانرود(۹۲-۱۲-۱۱)۳۶۲-حاج محمدنازاردرکلی رشکاو(۹۲-۱۲-۱۱)۳۶۳-مسابقه سرود(۹۲-۱۲-۵)۳۶۴-جلسه کانون وآقای خسروی(۹۴-۸-۲۶)۳۶۵-تجلیل ازکتابدران و…درمسجدقبا(۹۴-۸-۲۶)۳۶۶-المپیادورزشی نوریاو(۹۴-۸-۲۵)۳۶۷-جلسه شورای اداری درفرمانداری(۹۴-۸-۲۵) ۳۶۸-جلسه رئسای ادارات باموستا موضوع صندوق خیریه قبا(۹۴-۸-۲۴)۳۶۹-المپیاد ورزشی مدرسه حاج عنایت شیانی(۹۴-۸-۲۴)۳۷۰-مسابقه سرود درسالن(۹۲-۱۲-۳)۳۷۱-مسابقه کشتی پاوه واسلامآباد(۹۲-۱۲-۱)۳۷۲-تجلیل ازدانش آموزان نوریاب(۹۲-۱۱-۳۰)۳۷۳-پیاده روی فرهنگیان(۹۲-۱۱-۳۰)۳۷۴-تکیه نجار(۹۲-۱۱-۲۵)۳۷۵-مراسم آوازهای فلکلور درنوسود(۹۲-۱۱-۲۲)۳۷۶-مسابقات قرآن پسران(۹۲-۱۱-۲۱)۳۷۷- مسابقات قرآن دختران(۹۲-۱۱-۲۰)۳۷۸- مراسم آوازهای فلکلور درنوسود(۹۲-۱۱-۲۰)۳۷۹-تدریس خانم حاتمی(۹۲-۱۱-۱۷)

۳۸۰-مراسم مولود خوانی انجمن التیام(۹۲-۱۰-۳۰)۳۸۱-مراسم مولودی خوانی نوریاو(۹۲-۱۰-۲۶)۳۸۲-مولودی خوانی مسجد قبا(۹۲-۱۰-۲۴)۳۸۳-مولودی خوانی گلال(۹۲-۱۰-۱۹)۳۸۴-هجیج ومراسم حاجی حمه مین(۹۲-۱۰-۱۴)۳۸۵-ژیوارباماموستا مومن وحسنی(۹۲-۱۰-۲۹)۳۸۶-نوین باملامومن وسفروحسنی(۹۲-۱۰-۱۳)۳۸۷-هورامان باتیمورصالحی(۹۲-۱۰-۸)۳۸۸-سفربه دل ودله مرزو…(۹۲-۱۰-۳)۳۸۹-سالن استادفرید(۹۲-۹-۳۰)۳۹۰-تکیه پاوه(۹۲-۹-۲۸)۳۹۱-تقدیرازکشتی گیران(۹۲-۹-۱۷)۳۹۲-مسابقات قرآن(۹۲-۹-۱۰)۳۹۳-جلسه کمیته فرهنگی نوریاو(۹۲-۹-۳)۳۹۴-مراسم کتابخانه های غرب کشوردرپاوه(۹۲-۸-۳۰)۳۹۵- مسابقات قرآن(۹۲-۸-۲۸)۳۹۶-جلسه کمیته فرهنگی نوریاو(۹۲-۸-۲۸)۳۹۷-جلسه کمیته فرهنگی نوریاو(۹۲-۸-۲۷)۳۹۸-مسابقات قرآن(۹۲-۸-۲۷)۳۹۹-مسابقات قرآن (۹۲-۸-۲۶)

۴۰۰–جلسه کمیته فرهنگی نوریاو(۹۲-۸-۲۵)۴۰۱-بازدیدحاج ماموستا ازکانی بل (۹۴-۸-۲۹)۴۰۲-پیاده روی مردمی ازکلیان تاکومکال(۹۴-۸-۲۹۹)۴۰۴-دیدارپایگاههای مقاومت سپاه باحاج ماموستا(۹۴-۸-۳۰)۴۰۵-زنگ مقاومت دردبیرستان معلم(۹۴-۸-۳۰)۴۰۶-مراسم شعرپاوه(۹۴-۹-۱)۴۰۷-آبگیری سدداریان(۹۴-۹-۲)۴۰۸-مراسم یادواره شهدای فرهنگی(۹۴-۹-۳)۴۰۹-تکیه نجار(۹۲-۷-۲۶)۴۱۰-مسابقه کشتی نونهالان ونوجوانان پاوه(۹۲-۷-۲۶)۴۱۱-جشن قربان(۹۲-۷-۲۳)۴۱۲-مراسم کمیته فرهنگی(۹۲-۷-۱۵)۴۱۳-جلسه انجمن اولیاء ومربیان نوریاو(۹۲-۷-۱۰)۴۱۴-فینال مسابقه فوتبال نوریاو وداریان(۹۲-۶-۲۶)۴۱۵-مراسم تجلیل از۶۰۰شهید(۹۲-۶-۲۰)۴۱۶-مسابقه فوتبال نوریاو وجوانرود(۹۲-۷-۱۸)۴۱۷-مسابقات فوتسال(۹۲-۷-۱۱)۴۱۸-فوتبال جوانان پاوه باکرمانشاه(۹۲-۶-۲۶)۴۱۹-فوتبال دوریسان وداریان(۹۲-۶-۲۳)۴۲۰-فوتبال نوریاو وهانی گرمله (۹۲-۶-۱۷)۴۲۱-تکیه نجار(۹۲-۶-۱۵)۴۲۲-فوتبال جوانا پاوه باسرپل ذهاب(۹۲-۶-۱۴)۴۲۳-مسابقه فوتبال نوسود بانروی وداریان بادشه(۹۲-۶-۱۳)۴۲۴-فوتبال نوریاوبانروی وهانی گرمله با بیمه دانا(۹۲-۶-۱۰)۴۲۵-تقدیر وقدردانی ازرئیس اداره برق درمسجدجامع(۹۲-۶-۸)۴۲۶-مسابقه فوتبال زاگرس بانسمه وخانقاه بابندره(۹۲-۶-۹)۴۲۷-حضور حاج ماموستا درزمین فوتبال(۹۲-۶-۵)۴۲۸-تکیه نجار(۹۲-۶-۱)۴۲۹-اردوی کانون(۹۲-۵-۲۹)۴۳۰-سفربه پیازدول۹۲-۵-۲۷)۴۳۱-عیدسعیدفطر(۹۲-۵-۱۸)۴۳۲-جلسه خبرنگاران باماموستا(۹۲-۵-۱۶)۴۳۳-تراویح مسجدقبا(۹۲-۵-۱۵)۴۳۴-مراسم ۲۷رمضان قبا(۹۲-۵-۱۴)۴۳۵-تراویح مسجدملازاهد(۹۲-۵-۱۰)۴۳۶-تراویح مسجدخضرزنده(۹۲-۵-۹)۴۳۷-تراویح مسجدشهدا(۹۲-۵-۸)۴۳۸-تراویح مسجدحضرت عبدالله(۹۲-۵-۷)۴۳۹-تراویح صلاح الدین(۹۲-۵-۶)۴۴۰-تراویح نوریاو(۹۲-۵-۵)۴۴۱-تراویح مساجدشمشیر(۹۲-۵-۴)۴۴۲-تراویح تکیه خالصی(۹۲-۵-۳)۴۴۳-تراویح گلال(۹۲-۵-۲)۴۴۴-مراسم افطارمسجدقبا(۹۲-۵۵-۱)۴۴۵-تراویح مسجدحاج عثمان(۹۲-۵-۱)۴۴۶-تراویح دوریسان(۹۲-۴-۳۱)۴۴۷-تراویح سریاس(۹۲-۴-۳۰)۴۴۸-مراسم انس باقرآن باحضورمنشاوی(۹۲-۴-۲۹)۴۴۹-تراویح مزیدی(۹۲-۴-۲۹)

۴۵۰-مسجدجامع(۹۲-۴-۲۸)۴۵۱-آتش سوزی کوههای هیروه(۹۲-۴-۲۸)۴۵۲-تراویح هیروه(۹۲-۴-۲۸)۴۵۳-تراویح تکیه خانقاه(۹۲-۴-۲۷)۴۵۴-تراویح دارالحسان(۹۲-۴-۲۶)۴۵۵-تراویح مسجد انقلاب(۹۲-۴-۲۵)۴۵۶-تراویح مسجدالنبی(۹۲-۴-۲۴)۴۵۷-تجلیل ازکشتی گیران(۹۴-۹-۹)۴۵۸-جلسه مشاوره مهدکودک نارین(۹۴-۹-۹)۴۵۹-غذای سالم درمدرسه حضرت فاطمه(۹۴-۹-۹)۴۶۰-جلسه ماموستا باخیرین(۹۴-۹-۸)۴۶۱-نمازجمعه روستای ناو(۹۴-۹-۶)۴۶۲-مراسم روزبسیج(۹۴-۹-۵)۴۶۳-مراسم فعالان محیط زیست باینگان(۹۴-۹-۵)۴۶۴-تصاویری ازبل(۹۴-۹-۶)۴۶۵-تراویح مسجد سابقی(۹۲-۴-۲۳)۴۶۶-تراویح مسجدحضرت ابوبکر(۹۲-۴-۲۲)۴۶۷-تراویح مسجددخان(۹۲-۴-۲۱)۴۶۸-تراویح خانقاه خلیفه احمد(۹۲-۴-۲۰)۴۶۹-کوچ پیازدول نشینان(۹۲-۴-۴)۴۷۰-مسجدنوریاو(۹۲-۳-۱۷)۴۷۱-سفربه پیازدول(۹۲-۳-۸)۴۷۲-تکیه نجار(۹۲-۳-۳)۴۷۳-تدریس آقای علی نظرقادری(۹۲-۲-۳۰)۴۷۴-پیاده روی فرهنگیان(۹۲-۲-۱۷)۴۷۵-مراسم روز معلم درنوریاو(۹۲-۲-۱۴)۴۷۶-اردوی دبستان ۱۲فروردین(۹۲-۲-۱۱)۴۷۷-بدرقه حجاج(۹۱-۸-۱۳)۴۷۸-مراسم کتابداران درشهرربط(۹۱-۸-۲۵)۴۷۹-مرایم اعتیاد دبیرستان معلم(۹۱-۸-۲۷)

۴۸۰-مسابقه فوتبال تیم زاگرس کرمانشاه باتیم داریان(۹۱-۹-۲۱)۴۸۱-تصاویری ازتخریب هجیج(۹۱-۱۰-۷)۴۸۲-مراسم مولودی مسجدقبا(۹۱-۱۱-۹)۴۸۳-مراسم نوروز(۹۱-۱۲-۳۰)۴۸۴-بدرقه حجاج پاوه(بهمن ماه ۱۳۸۳)۴۸۵-کوچ پیازدول نشینان (خرداد۱۳۸۴)۴۸۶-مراسم کودکان استثنایی(۹۴-۹-۱۸)۴۸۷-معمم کردن ماموستای زردویی ودیداراساتید دانشگاه آزادروانسر باماموستا(۹۴-۹-۱۸)۴۸۸-سخنرانی دکترناصح عراقی مسجد جامع (۹۴-۱۰-۴)۴۸۹-مراسم میلاد درمسجد جامع(۹۴-۱۰-۳)۴۹۰-مسابقه فوتبال هانی گرمله واسلام آباد(۹۴-۱۰-۳)۴۹۱-مراسم میلاد منزل آرام یوسفی(۹۴-۱۰-۳)۴۹۲-مراسم مولودی درسدداریان وبل(۹۴-۱۰-۲)۴۹۳-استقبال ازمهمان عراقی درمرزشوشمی(۹۴-۱۰-۲)۴۹۴-تزئین مسجد جامع برای مراسم میلاد۴روز۴۹۵-مراسم عمامه گزاری درمسجد شهداء(۹۴-۹-۳۰)۴۹۶-دبستان صدوقی(۹۴-۱۰-۱)۴۹۷-سدداریان وبل(۹۴-۹-۲۶)۴۹۸-مسجد قبا وسیدبهاءواسماعیل مرادی(۹۴-۹-۲۴)۴۹۹-مسابقه فوتسال-۵۰۰-شرکت درمراسم تشیع جنازه (۹۴-۹-۲۴)۵۰۱-مراسم انس باقرآن دبستان صدوقی(۹۴-۹-۲۳)۵۰۲-مسابقه فوتسال(۹۴-۹-۲۲)۵۰۳-ضبط بیش از۵۰نوارکاست صوتی ازماموستا محمدربیعی (رمضان سال۱۳۷۳)۵۰۴-مسجد جامع پاوه(۹۴-۱۲-۱۴)

۵۰۵-سید نوزادسلیمانی وانتخابات (۹۴-۱۲-۱الی ۶)۵۰۶-انوربیگامیری(۹۴-۱۲-۱الی ۶)۵۰۷-سخنرانی نریمان رحمانی(۹۴-۱۲-۵)۵۰۷-سخنرانی دکترنورالدین یوسفی(۹۴-۱۲-۳)۵۰۸-سخنرانی دکترنظیف محمدی(۹۴-۱۲-۳)۵۰۹-سخنرانی محمدتقی رستمی(۹۴-۱۲-۳)۵۱۰-مراسم تقدیر ازپرستاران(۹۴-۱۱-۲۸)۵۱۱-جلسه نقد وبررسی کتاب درسالن ارشاد(۹۴-۱۱-۲۰)۵۱۲-جلسه عفاف وحجاب دبیرستان دخترانه نمونه دولتی(۹۴-۱۱-۲۰)۵۱۳-مراسم ومانور(۹۴-۱۱-۱۵)۵۱۴-مراسم خیرین مدرسه ساز(۹۴-۱۲-۱۹)۵۱۵-همایش ازدواج سالم توسط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاوه باهمکاری دانشگاه پیام نور(۹۴-۱۲-۱۹)۵۱۶-سخنرانی شهاب نادری(۹۴-۱۲-۱۶)

ضمنا مصاحبه ها وتهیه گزارشات و….تاسال ۹۴است به علت فشارکاری ازنوشتن بقیه مصاحبه ها و….عاجزبودیم.

DSC01346 DSC01434 DSC01601 DSC01721 DSC01863 DSC02086 DSC02411 DSC06044 DSC06060 DSC07262 DSC07425 DSC08344 DSC08555 DSC08659 DSC08908 DSC08939 DSC09114 اکرم (1) اکرم (2) انور (2) انور (9) انور. (1) جمیل اکرم نوسود (10)00436[00_02_06][20160310-213937-3]00426[00_00_23][20160310-213725-1] جنازه (11) جنازه (28) جنازه (30) جنازه لولاو 94-7-2 (3)  خوم (3) خوم (13) خوم (20) خوم (47) خوم 12و13-9-94 (10) دکترصفر سفرحیدر محسن (12) محمد رشید امینی (6) محمد رشید امینی (57)IMG_3841IMG_5250IMG_5311IMG_5493IMG_5542IMG_6010IMG_6134IMG_6494IMG_6498IMG_6735IMG_6893IMG_7071IMG_7094IMG_7607IMG_7836تصویر۲۴۲۴۲حسن (12)حمازیز (4)سفر به پیازدول .رضا مصطفایی (176)هجیج (60)

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

36 دیدگاه

 1. واقعا خدمت شما به اورامانات بی نظیر است کاک مظفر موفق باشی

 2. اقای ولدبیگی موفق و سربلند باشی

 3. سلام خدمت کاک مظفر عزیز و ارجمند ممنون از سایت خوبتون که درباره همه چیز پست میزارید من از شما خواهش دارم که اخبار های ورزشی را کمی ارتقا دهید و بیشتر به ان توجه کنید ممنون و سپاس فراوان از سایت خوبتون

 4. عباس نقشبندی

  باسلام خسته نباشی خدمت برادرعزیز وسخت کوشم جناب آقای مظفر ولدبیگی( پایگاه خبری وتحلیلی نوریاو) دیارم .براستی کاربسیار بزرگ وسختی راتا کنون باهمکاری همراهانت مخصوصا برادرعزیز جناب آقای ملا مومن نور ی انجام داده اید. خدا قوت( مانی نه وده بردوامه بده ان شالله) ان شالله درآینده آگر مقور است .فعالیت دکتران وپرستاران بیمارتان وهنرمندان شاعر. نوسنده .خبرنگار.خانم را پررنگتر نشادهید.همچنین آن دسته از عزیزانی که چه خانم وچه آقا که درعرضه اجتماعی واقتصادی خانواده کمک وهمیار . خود دیگران میباشند وگمنام هستند نام ببرید.

 5. دوست و همکار ارجمندم جناب آقای مظفر ولدبیگی
  همت و پشتکارتان قابل تقدیر و ستایش است. موفقیت و سلامتی اتان را از خداوند متعال خواستارم.

 6. دوست وهمکار گرامی جناب اقای مظفر ولدبیگی ازتمام زحمات جناب عالی درطول این سال ۱۳۹۴تشکر وقدردانی رادارم انشاالله درتمام مراحل زندگیتان پیروزوموفق وسربلند باشید

 7. آشنا حسن زاده

  در این آشفته بازار منفعت طلبی وراحت طلبی انسانها< کسانی مانند کاک مظفر دری گرانبها به حساب می آیند که با ایثار از وقت و انرژی خود در زمینه اطلاع رسانی و انعکاس اخبار و مسائل فرهنگی اجتماعی کمک فراوانی به آگاهی و هوشیاری جامعه نموده اند.جا دارد دراینجا به نوبه خوداز زحمات این عزیز و همیاران عزیزش در اینکار نهایت تشکر و قدردانی خود را ابراز نمایم.

 8. نزهت آله محمدکریمیصض

  ضمن سلام خدمت برادر بزرگوار م جناب کاک مظفر عوض خسته نباشی بنده کل فعالیت های آن هنرمندواقعی را مطا لعه کردم به راستی زحمتی وافر کشیده آید از حی سبحان برایتان آرزوی سر بلندی و عزت هر دو دنیا را دارم

 9. فقط بسیارسپاس

 10. مرد شکست ناپذیر کاک مظفر

 11. کاک مزە فەر ماندوو نەبیۆ قەلبت ساق بێتوو بەردەۆام ۆی

 12. یک کم خیامالی بعضی ها رو کم کن کرت بهتر میشه

 13. کاک مظفر کارشما بی نظیره موفق باشید

 14. هۆمه‌ر نۆریاوی

  سه‌ربازه‌ ونه‌کانی نیشتمان
  (وه‌فایه‌ک به‌رانبه‌ر ته‌مه‌نێک خه‌مخۆری “مزه‌فه‌ر وڵه‌وبه‌گی”)
  هۆمه‌ر نۆریاوی
  کوردستان به‌ هه‌موو ڕووبه‌ری پان و به‌رینیه‌وه‌ پڕیه‌تی له‌ سه‌دان ڕۆڵه‌ی تێکۆشه‌ر و خه‌مخۆر و هه‌زاران سه‌ربازی ون که‌ به‌ درێژایی دیرۆکی کورد ،خزمه‌ت و ڕاژه‌ی زمان و چاند و کولتووری گه‌له‌که‌یان کردووه‌ و بێ چاوه‌ڕوانی و به‌ ده‌ست و برد له‌ پێناو زه‌نگینترکردنی سامانی فه‌رهه‌نگیی نه‌ته‌وه‌که‌یاندا تێکۆشاون و کاریان کردووه‌. ڕوو له‌ هه‌ر ده‌ڤه‌ر و ناوچه‌ و بگره‌ پارچه‌یه‌کی هه‌رێمی کوردان بکه‌یت، ئه‌وه‌نده‌ سه‌ربازی ونت به‌ر دیده‌ ده‌که‌وێت که‌ هه‌موو ته‌مه‌ن و ژیانیان خستۆته‌ خزمه‌ت ده‌وڵه‌مه‌ندکردنی بوار و به‌ستێن و لایه‌ن و ڕه‌هه‌نده‌ جۆربه‌جۆره‌کانی کۆمه‌ڵگه‌که‌یان و هه‌میشه‌ وه‌ک په‌پووله‌ به‌ ده‌وری مۆمدا سووڕاونه‌ته‌وه‌ و ڕۆشناییان به‌ ده‌وروبه‌ر به‌خشیوه‌. بێ سێ و دوو ئه‌مجۆره‌ تێکۆشان و هه‌وڵانه‌ له‌ هه‌موو که‌سێک ناوه‌شێته‌وه‌ و به‌ بێ بوونی پاشخانێکی ده‌وڵه‌مه‌ندی کوردی ئه‌م گرینگه‌ ناچێته‌ سه‌ر.
  “مزه‌فه‌ر وڵه‌وبه‌گی” ساڵی ۱۳۵۲ی هه‌تاوی (۱۹۷۳ی زایینی)له‌ بن سێبه‌ری خێزانێکی کوردپه‌روه‌ردا له‌ گونده‌که‌ی “نۆریاو” له‌ دایک ده‌بێت. پاش وه‌پشت سه‌رنانی سه‌رده‌می منداڵی،هه‌ر زۆر زوو ئه‌وینی خزمه‌ت به‌ کۆمه‌ڵگه‌که‌ی له‌ دڵیدا چه‌که‌ره‌ ده‌کات و تا دێت به‌ هۆی ڕێنوێنیی باوکێکی گه‌لپه‌روه‌ر و که‌سانی دڵسۆزه‌وه‌ قۆناخه‌کانی گه‌شه‌ و په‌روه‌رده‌ ده‌بڕێت.
  گه‌ر ئاوڕێک له‌ ساڵانی نه‌ فره‌ی دووری ڕابردوو بده‌ینه‌وه‌، له‌ سه‌ره‌تای هه‌فتاکانی هه‌تاوی(نه‌وه‌ده‌کانی زایینی )به‌ملاوه‌ ،گه‌نجێک هه‌میشه‌ وێڵی دوای گردکردنه‌وه‌ی سامانی چاندیی ده‌ڤه‌ره‌که‌ی خۆی ده‌بێت. به‌ دڵێکی شه‌یدایانه‌وه‌ ڕووی له‌ هه‌موو که‌ل و قوژبنێک ده‌نا و گوێی به‌ لۆمه‌ و تانه‌ و ته‌شه‌ر و قسه‌ی لابه‌لای ئه‌م و ئه‌ویش نه‌ده‌دا. چونکه‌ هه‌ڵگری مه‌به‌ست و ئامانجێک بوو و ده‌یه‌ویست هه‌گبه‌یه‌کی ڕه‌نگاڵه‌یی نه‌ک بۆ گونده‌که‌ی بگره‌ بۆ هه‌موو هه‌ورامان و کوردستان کۆ بکاته‌وه‌. هه‌تا ده‌هات بازنه‌ی کار و چالاکی به‌رفره‌وانتر ده‌بوو. هه‌ر له‌ یه‌که‌م هه‌نگاونان و له‌ هه‌مان سه‌ره‌تاکانه‌وه‌ تا به‌مڕۆ ،ئه‌وه‌ی به‌ من کرابێت وه‌ک گوێزتنه‌وه‌ی ئه‌زموون و ڕێنمایی و ڕوونکردنه‌وه‌ی به‌رپێ، هیچ درێخم نه‌کردووه‌ و به‌رده‌وام بۆ کاری مه‌زنتر و به‌رفره‌کردنی بازنه‌ی کاره‌که‌ی دنه‌م داوه‌. به‌ڵام دیاره‌ گه‌ر ئیراده‌ی باڵا و خه‌مخۆریی و شه‌یدابوون ناخێک نه‌ته‌نێت، کوا ئه‌م هه‌موو ساڵه‌ بڕ ده‌کات و هیچ سڵ له‌ که‌ند و له‌نده‌کانی به‌رده‌م ناکاته‌وه‌؟!
  “مزه‌فه‌ر وڵه‌وبه‌گی” به‌ درێژایی ئه‌م ساڵانه‌ به‌شێكی فره‌ی سات و کات و وه‌ختی خۆی و بنه‌ماڵه‌ و خێزانه‌که‌ی خستۆته‌ خزمه‌ت کولتوور و فه‌رهه‌نگی کۆمه‌ڵگه‌که‌ی و ته‌نانه‌ت بۆ تاقه‌ ڕۆژێکیش هه‌دادانی نه‌بووه‌. له‌ کوێ ڕووداوێک قه‌وما بێت، به‌ خۆی و کامێراکه‌ی ده‌ستیه‌وه‌ ئاماده‌ بووه‌. له‌ کوێ که‌سایه‌تییه‌کی نیشتمانپه‌روه‌ر و خه‌مخۆری پێ شک هاتبێت، به‌ گوێره‌ی توانا ئاوڕی لێ داوه‌ته‌وه‌ و به‌سه‌ری کردۆته‌وه‌.
  وێبلاگ و دواتر ماڵپه‌ڕه‌که‌ی “نۆریاو” ده‌چێته‌ ڕیزی پێشه‌نگه‌کانی بواری ڕۆژنامه‌گه‌ریی ئه‌لکترۆنی له‌ ده‌ڤه‌ری هه‌وراماندا که‌ زۆر زوو جێی خۆی نه‌ک له‌ دڵی نۆریاوییه‌کان بگره‌ سه‌رپاک جه‌ماوه‌ری ناوچه‌که‌دا ده‌کاته‌وه‌ و فره‌یشی پێناچێت ئه‌م ده‌نگه‌ زۆر شوێنی کوردستان ده‌ته‌نێته‌وه‌.
  فره‌ ڕه‌هه‌ندبوونی چوارچێوه‌ی چالاکیی ماڵپه‌ڕی نۆریاو و،ئاوڕدانه‌وه‌ له‌ پرسه‌ هه‌ستیاره‌کانی ناوچه‌ی هه‌ورامان و بگره‌ زۆر ده‌ڤه‌ری کوردستان،ئه‌م ماڵپه‌ڕه‌ دوو هێنده‌ی دی له‌ جه‌رگه‌ی خه‌باتی ڕۆژنامه‌گه‌ریی ئه‌لکترۆنییه‌وه‌ نزیکتر ده‌کاته‌وه‌ و له‌ نێو ئه‌م دونیایه‌دا بۆ خۆی جێگه‌ و پێگه‌یه‌کی شیاو ده‌بینێته‌وه‌. ڕاسته‌ بۆ ڕاپه‌ڕاندنی کاروباره‌کانی ئه‌م ماڵپه‌ڕه‌ ده‌یان که‌س و لایه‌ن له‌ دوور و نزیکه‌وه‌ هاریکار و یارمه‌تیده‌ری کاک مزه‌فه‌ر ده‌بن به‌ڵام ئه‌رکی سه‌ره‌کی به‌رده‌وام له‌ ئه‌ستۆی خودی ئه‌م مرۆ سه‌وداسه‌ره‌ ده‌بێت.
  له‌م ڕۆژگاره‌ جه‌نجاڵستان و ته‌واو سه‌رقاڵه‌دا که‌ زۆربه‌ی خه‌ڵک وێڵی دووی ده‌ستخستنی پارووه‌ نانێکن‌، که‌م نین ژماری ئه‌و مرۆ دڵسۆزانه‌ش که‌ سه‌رباری هه‌موو کێشه‌ و گرفته‌کانی ژیان، بێوچان و به‌ دڵێکی شه‌یدایانه‌وه‌ له‌ پێناو سه‌رخستنی پلانه‌ کۆمه‌ڵایه‌تیی و چاندییه‌کان و خزمه‌ت به‌ گه‌له‌که‌یان خه‌بات ده‌که‌ن.
  ئه‌وه‌تا له‌ سای په‌رۆشیی و خه‌مخۆرییه‌کانی که‌سایه‌تییه‌کی وه‌ک “که‌لیموڵڵا ته‌وه‌حودی” ناسراو به‌ “کانیماڵ”ه‌وه‌ کوردانی خۆراسان ئێستا خاوه‌نی سه‌نگێکی تایبه‌تن و ده‌نگیان به‌ هه‌موو کوردان ده‌گات. کانیماڵ، ساڵگارانێکی دوور و درێژ وه‌ک سه‌ربازێکی ون، مژول و خه‌ریکی به‌رهه‌ڤکردنی به‌یت و باو ، کولام و ستران، چیرۆک، په‌ندی به‌رینان،فۆلکلۆر و مێژووی کوردی خۆراسان بووه‌ و ئه‌مڕۆکه‌ ماڵه‌که‌ی ده‌وری‌ مۆزه‌خانه‌یه‌کی ده‌وڵه‌مه‌ند ده‌بینێت و ئه‌وه‌ی بیه‌وێت له‌سه‌ر کوردانی خۆراسان بچووکترین توێژینه‌وه‌ بکات، به‌ دڵنیاییه‌وه‌ به‌ بێ ئاوڕدانه‌وه‌ له‌ کانیماڵ و خه‌باتی ئه‌م مرۆ گه‌لپه‌روه‌ره‌، لێکۆڵینه‌وه‌که‌ی نیوه‌چڵ و بگره‌ لاواز ده‌بێت.
  “مزه‌فه‌ر وڵه‌وبه‌گی”ش ئه‌رچی ته‌مه‌نی ئه‌م دووه‌ و بازنه‌ی کار و خه‌بات و چالاکییان جیاوازه‌ به‌ڵام پێی ناوه‌ته‌ هه‌مان مه‌یدانه‌وه‌ و به‌خته‌وه‌رانه‌ش تا هاتووه‌ پتر خۆی ده‌رخستووه‌ و زێتر خۆی پێش خستووه‌. کورد گوته‌نی” که‌س له‌ پڕێک،نه‌بووه‌ به‌ کوڕێک” و،کاک مزه‌فه‌ر نموونه‌ی هه‌ره‌ ڕوون بۆ سه‌لماندنی ئه‌م حه‌قیقه‌ته‌ دێته‌ ئه‌ژمار و له‌ ماوه‌ی پتر له‌ ۲۰ ساڵی ڕابردوودا به‌رده‌وام خۆی نوێ کردۆته‌وه‌ و به‌ که‌موکووڕییه‌کانی خۆیدا چۆته‌وه‌ و هه‌رده‌میش ڕووی له‌ پێشه‌وه‌ بووه‌. ئه‌رچی هێشتا ڕێی دوور و درێژی له‌ پێشه‌ به‌ڵام تا ئێستایش گه‌لێک هه‌نگاوی به‌رزی ناوه‌ و بۆ له‌مه‌و به‌دواش پێویستی به‌ هه‌مان وره‌ و ئیراده‌ به‌رزه‌که‌ی جارانه‌ و له‌سه‌ر هه‌موو تاکێکی کۆمه‌ڵگه‌ی کوردستانیشه‌ قه‌درزانی ته‌مه‌نێک خزمه‌تی ئه‌م مرۆ دڵسۆزه‌ بێت و بۆ داهاتووش یامه‌تیده‌ر و پاڵپشتی بن.
  پاراستنی سه‌ربه‌خۆیی و بێلایه‌نیی ئه‌م ماڵپه‌ڕه‌ و نه‌بوونه‌ تریبۆن و مایکی لایه‌ن و گرووپێکی تایبه‌ت، ده‌توانێت ئه‌وه‌نده‌یتر ئه‌م ماڵپه‌ڕه‌ بباته‌ نێو دڵی جه‌ماوه‌ره‌وه؛‌ به‌و مه‌رجه‌ی توێژی ڕووناکبیر و پێشڕه‌وی کۆمه‌ڵ پاڵپشت و یارمه‌تیده‌ری بێت و به‌‌ گله‌ و گازنده‌ و ڕه‌خنه‌ی بنیاتنه‌ر و پێشنیازی خه‌مخۆرانه‌ هه‌رده‌م هاریکاری بێت و به‌رده‌وام به‌رانبه‌ر خاڵه‌ لاواز و به‌هێزه‌کان ئاگاداری بکاته‌وه‌‌. نوێگه‌ریی و داهێنان و خۆ تازه‌کردنه‌وه‌ له‌ هه‌موو ڕه‌هه‌ندێکه‌وه‌ به‌ تایبه‌ت له‌ باری دیزاینه‌وه‌ بۆ ماڵپه‌ڕێکی ئه‌لکترۆنی زۆر گرینگه‌ و ئه‌م پرسه‌ش دیاره‌ به‌ بێ پاڵپشتیی و یارمه‌تی ئابووری ناچێته‌ سه‌ر، بۆیه‌ له‌م سۆنگه‌وه‌ هه‌موو دڵسۆزێکی کورد له‌ هه‌ر کوێ بێت با سووکه‌ بارێک له‌سه‌ر شانی ئه‌م به‌ڕێزه‌ لا ببات و بڕێک هاسانکاری بۆ بکات و تا چه‌نده‌ی پێده‌کرێت،ده‌سگیرۆ و یارمه‌تیده‌ر بێت. کار بۆ ده‌وڵه‌مه‌ندکردنی ئه‌رشیڤی ئه‌م ناوه‌ی کوردستان،به‌ ته‌نیا ئه‌رکی سه‌ر شانی ماڵپه‌ڕ و لایه‌ن و گرووپێکی تایبه‌ت نییه‌ و پێویسته‌ هه‌مووان له‌م پێناوه‌دا هه‌ست به‌ به‌رپرسیاریه‌تی بکه‌ن و یاریده‌ی کاک مزه‌فه‌ر بن.
  ئاره‌زوومه‌ ئاڵای ڕۆژنامه‌گه‌ریی ئه‌لکترۆنیی کوردی هه‌میشه‌ شه‌کاوه‌ و ماڵپه‌ڕه‌که‌ی “نۆریاو”یش تا دێت پتر پێش بکه‌وێت. هه‌ر لێره‌شه‌وه‌ سه‌ری ساڵی کوردی و نه‌ورۆزی نوێ(۲۷۱۶)له‌ هه‌مووان پیرۆز ده‌که‌م و هیوامه‌ ساڵی تازه‌، ساڵێک بێت بۆ که‌مبوونه‌وه‌ی ئازاره‌کانی سه‌ر کۆمه‌ڵگه‌ی مرۆیی و ده‌سته‌به‌ربوونی مافه‌ ڕه‌واکانی کوردانیش.

  ۲۲ی ڕه‌شه‌ممه‌ی ۲۷۱۵(۱۳۹۴ی هه‌تاوی)

 15. دوستان عزیز برای آگاهی یافتن از اخبار شهرستان پاوه به کانال های زیر بپیوندید،و آن را به دوستان خود معرفی کنید.
  کانال پایگاه خبر نوریاو: https://telegram.me/dangenoryav
  کانا اموات شهرستان پاوه: https://telegram.me/AMPaveh
  در ضمن برای ارائه راهکار ها،پیشنهادات ،انتقادات ،ارسال تصاویر و مطالب و ارتباط با مدیر کانال بر روی لینک زیر کلیک کنید.
  https://telegram.me/M_noryaw
  باتقدیروتشکرازهمه دوستان وهمراهان عزیز…۰۹۱۸۳۳۱۸۹۴۵

 16. خدمت دوست عزیز وهمکار ارجمندم جنا ب کاک مظفر ولدبیگی به خاطر انجام کارهای فرهنگی وضبط و ثبت وقایع و مراسمات مذهبی و سیاسی واجتماعی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت بیش از پیش ایشان را مسئلت می نمایم . همچنین از همراهی برادران کاک انور ،اکرم و صفر ولدبیگی در همراهی ایشان جهت پیشبرد کار فرهنگی منطقه تشکر می کنم .

 17. لایق نقی پور

  دست وپتجه ات صافوکلامت گویای حقیقت روزگار وقلمت درددل فقیران باشد،ازتلاش وزحمتهای شبانه روزیت کاک مظفرسپاس گذاریم بهترینی

 18. سلام و درود به مرد خستگی ناپذیر عرصه فرهنگ ، هنرو خبر بارها و بارهاگفته ام که توان و پشتکاری که در کاک مظفر دیده ام در کمتر کسی می توان یافت براستی جای تقدیر است هر چند که قدر شناسی در این دیار خیلی کم است من به یقین می توانم بگویم آرشیوی که این عزیز با زحمت و هزینه شخصی در اختیار دارد شاید از مجموع آرشیو فرمانداری و کلیه ادارات پاوه بيشتر باشدو نکته مهم دیگر که می توان با آن اشاره کرد همراهی خانواده محترم آقای ولدبیگی با ایشان است که بنده به شخصه از خانم ولدبیگی که سالهاست این عزیز را در این مسیر همراهی می کنند تشکر می کنم خدواند به ایشان و خانواده محترم توفیق بيشتر وعمربا عزت عنایت فرمائید

 19. احسان نورياوى

  كاك مظفر اميدوارم در تمام مراحل زندكيت موفق باشى

  • ازخدمات واطلاع رسانی،وشناسایی منطقه،فرهنگ وآداب روزگار قدیم وجدید وافراد دیارمان سپاسگذاریم سلامتی وموفقیت شماوخانواده محترمتان راازخداوند متعال خواستارم که حامی وپشتیبان ودلگرمی شما می باشند.

 20. با عرض سلام وخسته نباشید خدمت کاک مظفر امیدوارم همیشه قلم شما که دوربینتان می باشد .بر د نک

 21. باعرض سلام وخسته نباشید خدمت جناب کاک مظفر ،امیدوارم همیشه قلمتان که دوربین شما می باشد برشانه های پر مهر ومحبت شما سنگینی نکند ،براستی افرین بر همت بلند شما

 22. سلام دوست عزیز. خسته نباشی. شایسته بود از کسانی که از خودت عکس گرفته اند تقدیر می کردی. در هر حال ما همیشه فعالیتهای فرهگی و بشردوستانه و کارگشای شما را که با دریچه دوربین تان منعکس می کنید ارج می نهیم و شما را خیلی دوست داریم.

 23. سلام سراغ كسي به اسم محمد فرج گيوه چي كه معلم كلاس ٤ابتداييم بوده نزديك به ٢٠تا٢٥سال پيش
  خيلي دوست دارم خبري از او داشته باشم
  اگر كسي سراغي از او را دارد با ايميلم به من اطلاع دهد

 24. عبدالرحمن قادری

  سرکوتوه بیت انشالله حاجی گیان

 25. باعرض سلام خدمت آقای ولد بیگی عزیز و آرزوی عاقبت به خیری برای این برادر بزرگوار و تشکر ویژه از زحمات بیشمار ایشان در عرصه اخبار و رسانه علی الخصوص گزارشات و برنامه های ورزشی. امیداوارم همواره و در تمامی مراحل زندگی در سایه الطاف خداوندی موفق و موید باشید

 26. غفور رستم زاده

  دستمریزاد کاک مظفر
  زحمات شما را در خبر رسانی دقیق ،سریع و صادق بودن در ارسال خبر را ارج مینهیم

 27. بی قضا بی دوربینت بر ده وام بو

 28. باعرض سلام
  كاش در پخش اخبار بيطرف ميبوديد
  گاهاً در اعلام فوت بعضي أفراد تقيه ميكنيد و خودتونو به بي خبري ميزنيد كه أين موضوع با حرفه خبرنگاري سازگار نيست

 29. نعمت محمودي

  يلام خدمت كاك مظفر و دوستان گرامي ايشان.شاكر زحمات شما و قدردان خستگي هاي شما عزيزان در راه خدمت به مردم شريف پاوه و اورامان هستم

 30. یحیی بهرامی

  کاک مظفر عزیز بابت همه زحماتتان ممنون و سپاسگزاریم تنتان سالم دست و دوربینتان سلامت

 31. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، واقعا ده س وه ش ومانی نه وی

 32. بهروز موسی زاده

  سلام کاک مظفر واقعا خسته نباشید داره خدا قوت . باور کنید من از این همه تلاش و پشتکار متعجب ماندم باور کنید به اندازه یک صدا و سیما تلاش داشته آید واقعا احسنت به شما بی نظیر کار کرده آید فکر نکنم همتایی داشته باشید در این دیار و در این حوزه . درود بر شما

 33. دانا مرادی
  با تشکر از زحمات شما عزیزان ولدبیگی به حق لنز دوربین شما نماینده واقعی ماست ،اجرتون با خدا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.